Iraaks leger graaft greppels romdom kamp Maxmur, bevolking verzet zich

  • Zuid-Koerdistan

Ondanks vijf dagen van onderhandelingen, heeft het Iraakse leger troepen ingezet op strategische punten van het Maxmur-vluchtelingenkamp in de ochtend van de zesde dag van het verzet van de bewoners en begon met het graven van loopgraven in hun voortdurende poging om het kamp te omsingelen met prikkeldraad en uitkijktorens.

De bewoners van het kamp verklaarden dat ze geen belegering zouden toestaan.

Seid Çomlek, lid van het Maxmur Diplomatie Comité, zei: “De publieke verontwaardiging tegen de abrupte poging van het Iraakse leger is erg sterk.”

Çomlek merkte op dat het comité verschillende vergaderingen had met de autoriteiten en benadrukte dat ze geen prikkeldraad en torens accepteren.

Çomlek wees erop dat de poging om het kamp te belegeren werd aangewakkerd door Turkije en de regerende KDP partij van de Barzani-clan. Hij voegde eraan toe dat de Iraakse autoriteiten beloofden de belegering te stoppen tijdens de besprekingen, maar dit niet deden.

“We hebben geen gebrek aan respect getoond voor de Iraakse regering. Toch willen ze de eisen van Turkije op ons afdwingen, wat we niet accepteren. We willen problemen oplossen via dialoog”, aldus Çomlek, eraan toevoegend dat dit de eerste keer is dat zoiets gebeurt.

Çomlek merkte op dat ze hun democratische recht gebruikten om te weerstaan, zeggende: “Het Maxmur-kamp heeft niets anders te doen dan te weerstaan. Als vandaag prikkeldraad en torens rond het kamp worden geïnstalleerd, zullen de eisen van Turkije in de toekomst nog meer toenemen. Onze mensen moeten waakzaam blijven.”

Çomlek concludeerde: “Vroeg in de ochtend begon het Iraakse leger greppels te graven. Mensen hebben zich ertegen verzet. Moeders hebben actie ondernomen om de greppels met hun handen te vullen omdat ze niets anders hebben. Ze gebruiken hun blote handen. Dit is een boodschap aan al onze mensen. Wat er gebeurt, is gebrek aan respect voor ons. Greppels worden gegraven voor criminelen en bedreigingen. We willen begrijpen waarom ze greppels graven, wat we blijven afwijzen.”