Iraaks parlementslid: “Maatregelen tegen Maxmur kamp schenden de mensenrechten”

Het Iraakse leger heeft sinds 20 mei het Maxmur-kamp belegerd, het zelfbesturende kamp omringd met prikkeldraad en loopgraven en bewakingstorens geïnstalleerd. De bewoners bieden vastberaden weerstand rond de klok en reageren onmiddellijk op elke poging om de militarisering van het kamp te bevorderen. Wanneer het Iraakse leger greppels graaft met schepgravers, verzetten de mensen zich op georganiseerde wijze en vullen ze de greppels terug op. Het verzet van de kampbewoners duurt inmiddels 13 dagen.

Iraaks parlementslid Grant Qeys, die ook een mensenrechtenactivist is, sprak met Rojnews over de pogingen van het Iraakse leger om het Maxmur-kamp te belegeren.

Qeys zei hierover het volgende: “Het voorkomen van toegang tot humanitaire hulp aan het kamp is een schending van de mensenrechten. Omdat de situatie van vluchtelingen in het land over het algemeen ernstig en gevaarlijk is”.

Qeys verklaarde dat het Maxmur-volk geconfronteerd werd met een plan dat door mensenrechtenrapporten als gevaarlijk werd beschouwd. Ze zei: “De mensen in het kamp worden blootgesteld aan de wreedheid en onrechtvaardigheid van de invaderende Turkse staat met de hulp van sommige partijen tegen het kamp en de KDP.”

Het Maxmur-kamp herbergt ongeveer 12.000 mensen met officiële vluchtelingenstatus van de VN. Dit zijn mensen die dertig jaar geleden werden verdreven uit hun dorpen op Turks grondgebied en hun nakomelingen. Leden van bijna elke familie zijn gestorven in de Koerdische bevrijdingsstrijd en velen vechten nog steeds samen met de guerrilla’s in de bergen voor een waardig en vrij leven met hun eigen identiteit.

Het kamp, dat officieel onder bescherming staat van UNHCR, wordt door Turkije omschreven als een “broeinest van terreur” en is al jarenlang voortdurend aangevallen door drones. De Barzani-familie, die samenwerkt met de Turkse staat, legde in 2019 een embargo op het kamp op. Slechts enkele jaren eerder bezocht KDP-voorzitter Massoud Barzani Maxmur om de bewoners en de PKK te bedanken voor hun succesvolle inspanningen in de verdediging van Koerdistan tegen ISIS.