Iraakse Nationale Veiligheidsraad: Turkije moet zijn strijdkrachten terugtrekken uit Irak

  • Irak

De Iraakse Nationale Veiligheidsraad, die met spoed bijeenkwam na het bloedbad van de Turkse staat in het dorp Perex in Zakho, heeft een verklaring afgegeven met nieuwe beslissingen over Turkije.

De verklaring veroordeelde krachtig de aanval waarbij 9 burgers om het leven kwamen en 20 anderen gewond raakten.

De tijdens de vergadering genomen besluiten zijn de volgende:

-De Veiligheidsraad heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven een dossier op te stellen over de aanvallen van Turkije op de soevereiniteit en veiligheid van Irak. Ook werd verzocht het dossier met spoed naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te sturen.

-Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken zal de Turkse ambassadeur in Irak bellen om informatie te geven over de sancties.

-Er is besloten dat de ambassadeur van Irak in Turkije moet worden geroepen om de situatie te beoordelen en dat er geen nieuwe ambassadeur moet worden gestuurd.

-De commandant van de gezamenlijke operaties krijgt de opdracht een rapport te presenteren over de situatie aan de grens tussen Irak en Turkije.

-Er werd verzocht om het nodige onderzoek te doen naar de situatie en de schadeloosstelling van de slachtoffers en de families van de martelaren.

– Afstemming met de regionale overheid is gevraagd om verdere overtredingen te voorkomen en doortastend op te treden.

-Turkije werd geëist een officiële verontschuldiging aan te bieden en zijn strijdkrachten van Iraaks grondgebied terug te trekken.

-De Veiligheidsraad herhaalt dat Iraaks grondgebied door geen enkel land een gebied van agressie mag zijn, en ontkent ook ten stelligste het bestaan van enige gewapende groepering op Iraaks grondgebied.