Iraanse advocaten dringen er bij alle collega’s op aan om “onze mensen die op straat zijn gedood te verdedigen”

  • Iran

De protesten die in Iran begonnen na de moord op de Koerdische vrouw Jina Mahsa Amini door de zedenpolitie in Teheran markeerden de 48e dag.

Iraanse advocaten hebben een verklaring afgegeven over de recente ontwikkelingen in het land. Tegen de autocratische regering van opperste leider Khamenei zeiden advocaten: “De legitimiteit van elke wet hangt af van de wil en instemming van het publiek. Iraniërs willen de Islamitische Republiek niet, en niemand heeft het recht om namens het volk te beslissen.”

“Regime-troepen beschouwen zichzelf als de ‘vertegenwoordigers van Allah’. Dit waandenkbeeld maakt inbreuk op de wil van het volk. Het is een recht van het volk om zich te verzetten tegen de onwettige wil, besluiten en wetten van de regering. Onze grootste zorg is vrijheid en rechtspraak. We willen het bestuur terugnemen van deze racistische en incompetente machthebbers. We roepen alle advocaten op om onze mensen te verdedigen die op straat zijn gedood. Het is onze plicht om ons volk te verdedigen tegen misbruiken en schendingen van het regime. We dringen er bij iedereen op aan om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen”, aldus de advocaat in een verklaring.