‘Irak moet autonomie van Shengal erkennen als het de rechten van Yazidi’s wil veiligstellen’

  • Zuid-Koerdistan

Na zijn officiële ambtsaanvaarding bezocht de gouverneur van Mosul, Abdulkadir Dexîl, op 19 februari Shengal en had hij ontmoetingen met stamhoofden, prominenten en vertegenwoordigers van dienstverlenende instellingen. Tijdens deze ontmoetingen drong Dexîl aan op de uitvoering van het akkoord van 9 oktober.

Het “Shengal-akkoord” werd op 9 oktober 2020 ondertekend door de voormalige Iraakse regering onder leiding van Mustafa al-Kadhimi en de Koerdische regionale regering. Het akkoord voorziet in de gedwongen ontbinding van zelfbesturende structuren en de installatie van een nieuw bestuur in Shengal. Het Yazidi volk heeft het akkoord nooit erkend omdat het zonder overleg met hen is ondertekend en omdat het Shengal wil terugbrengen naar de weerloze staat van voor 2014. Ze verwerpen het akkoord omdat het tegen de rechten van Yazidi’s is en tegen alle Yazidi krachten die zich verzetten tegen genocide.

Het bezoek kwam op een moment dat het parlement en bestuur van Mosul op de agenda staan en de politieke partijen nog geen consensus hebben bereikt. Shengal nam ook zijn deel van de onderhandelingen over het bestuur van Mosul. Het autonome bestuur van Shengal houdt echter vol dat het geen enkele beslissing zal accepteren die tegen de wil van de bevolking van Shengal wordt genomen.

Riham Hesen, medevoorzitter van het uitvoerend comité van het Shengal autonome bestuur, sprak met Rojnews over het bezoek van de gouverneur van Mosul aan Shengal en de onderhandelingen tussen de Turkse staat en KDP functionarissen.

‘Wij zijn tegen de overeenkomst van 9 oktober’

Riham Hesen merkte op dat de Iraakse regering vele malen heeft beloofd om de problemen in Shengal op te lossen, en zei: “Tegelijkertijd zijn er echter plannen gemaakt tegen de wil van de mensen in Shengal, en deze plannen dienen de mensen in de regio niet. Een van deze plannen is de overeenkomst tussen de KDP en de al-Kadhimi regering op 9 oktober 2020. Deze overeenkomst is niet goedgekeurd door de bevolking, maar staat nog steeds op de agenda van de regering. De regering weet dat wij als Autonoom Bestuur, samen met veel politieke partijen in Shengal, tegen deze overeenkomst zijn.”

‘Democratisch Natie-systeem is de oplossing voor alle problemen’

Riham Hesen benadrukte dat het systeem van de Democratische Natie de oplossing is voor alle problemen:”De mensen van Shengal hebben het punt bereikt waarop ze zichzelf kunnen besturen en zich kunnen verzetten tegen elk plan dat Shengal niet dient. Degenen die echt de wonden van ons volk willen helen, zouden eerst de Yazidi gevangenen van wie het lot onbekend is, terug moeten brengen naar hun huizen. Als ze de mening van ons volk als basis willen nemen, moeten ze het systeem van de Democratische Natie erkennen, waarin het volk zelfbestuur heeft sinds de genocide van 2014. In al onze ontmoetingen met Irak hebben we gezegd dat democratische autonomie de enige oplossing is. We willen ons basisrecht, dat ook is opgenomen in de Iraakse grondwet. Het lijkt er echter op dat buitenlandse machten, vooral de Turkse staat, Irak onder druk zetten om deze regering niet te erkennen.”

‘We beschermden de Iraakse regering die er niet in slaagde zichzelf te beschermen’

Riham Hesen verklaarde dat de Iraakse regering niet het recht heeft om een deal te sluiten over de wil van het volk: “Toen ISIS bendes de regio aanvielen, werden ze verslagen dankzij het verzet van de mensen van Shengal. De Iraakse regering beschermde haar grondgebied toen niet. Het is duidelijk dat Irak het verzet van de mensen niet erkent en negeert. De mensen van Shengal hebben zichzelf 10 jaar lang bestuurd en verdedigd. Irak heeft niet het recht om een overeenkomst te ondertekenen over de wil van het volk.”

‘Irak moet zich verantwoorden voor de genocide’

Riham Hesen, verwees naar de toespraak van de gouverneur van Mosul die vasthield aan het 9 oktoberakkoord, en zei: “Hij bracht een bezoek voor enkele serviceprojecten in Shengal, maar het op de agenda zetten van het 9 oktoberakkoord dient de mensen niet. We hebben deze overeenkomst verworpen en we blijven bij deze beslissing. Als Irak zijn schuld na de genocide wil betalen, moet het de autonomie van Shengal erkennen. Er zijn coördinaties opgericht die de mensen van Shengal vertegenwoordigen. De regering kan deze coördinaties als gesprekspartner nemen. Dankzij de bestaande eenheid en het patriottisme van ons volk zullen we in staat zijn om alle plannen te weerstaan en de overwinning te behalen.”

‘Elke bijeenkomst wordt gevolgd door een nieuwe aanval’

Riham Hesen verklaarde het volgende over de recente ontmoetingen tussen de Turkse staat, de KDP en Iraakse functionarissen: “Na de recente besprekingen nemen de aanvallen van de Turkse staat op Iraaks grondgebied toe. Deze aanvallen bedreigen de soevereiniteit van Irak. Het lijkt erop dat er een uitgebreid aanvalsplan wordt gemaakt tegen Iraaks grondgebied. Het Iraakse volk en de Iraakse regering moeten deze aanvalsplannen serieus nemen.”