‘Irak moet reageren op Turkse schendingen en misdaden’

De binnenvallende Turkse staat zet haar aanvallen op de regio Koerdistan en de Iraakse gebieden voort, waarbij de Iraakse en de regionale regeringen van Koerdistan zwijgen over de schending van de territoriale soevereiniteit.

In een gesprek met Rojnews veroordeelde Dr. Mohammed Felhi, een universitair docent in Bagdad, de Turkse aanvallen die, naar hij zei, de soevereiniteit van de regio Koerdistan en Irak schonden in strijd met het internationale recht. Hij wees erop dat de Turkse staat aanslagen pleegde, de ernstigste oorlogsmisdaden pleegde en chemische wapens gebruikte in het zicht van de wereldwijde publieke opinie.

Tot slot benadrukte Dr. Felhi dat de Iraakse autoriteiten niet alleen verklaringen van veroordeling moeten afgeven, maar ook moeten reageren op de aanslagen en zo snel mogelijk concrete stappen moeten ondernemen.