ISIS gebruikt crises en conflicten voor opleving

“ISIS is de afgekorte naam voor de terroristische groepering die bekend staat als Islamitische Staat in Irak en Syrië. De groep werd eind juni 2014 opgericht nadat de groep de controle had verworven over talrijke steden en regio’s in Syrië en Irak. Het overschreed de grens tussen de twee landen en nam de slogan “Remaining and Expanding” aan om de onbeperkte uitbreiding in alle regio’s uit te drukken. Het werd een quasi-staat die door geen enkel land wordt erkend en een salafistische jihadistische ideologie aanhangt. Het primaire doel, zoals beweerd door de leiders van de groep, is het tot stand brengen van eenheid. Naar mijn mening is ISIS echter opgericht om van voorbijgaande aard te zijn. In feite breidde het zijn invloed uit in een groot aantal regio’s, maar het werd uiteindelijk geëlimineerd zodra zijn missie was voltooid. Op zaterdag 23 maart 2019 verloor ISIS zijn laatste bolwerk in Baghouz, Deir ez-Zor, door toedoen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) met de steun van de strijdkrachten van de wereldwijde coalitie.

Ondanks de militaire nederlaag van ISIS en de bijna volledige verdwijning van ISIS in de steden, zijn er nog steeds slapende cellen op het platteland en in de woestijngebieden. De Syrische woestijn is het belangrijkste bolwerk van ISIS geworden en maakt gebruik van de fragiele veiligheidssituatie, de verslechterende economische omstandigheden en het gespannen politieke klimaat. Ze profiteren ook van de politieke en economische crises en conflicten in de regio om hun invloed uit te breiden.

Ondanks de operaties van de Global Coalition tegen ISIS en zijn leiders, is de groep met tussenpozen weer opgedoken, samenvallend met politieke crises in Syrië, in het bijzonder Turkse dreigementen om militaire operaties uit te voeren in het noordoosten van Syrië. Deze dreigementen richten zich op vitale faciliteiten en infrastructuur, met als doel chaos en instabiliteit te creëren. Al deze factoren zijn cruciaal voor deze slapende cellen om aanvallen uit te voeren op gevangenissen waar hun militanten worden vastgehouden in de regio’s die in handen zijn van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES), en aanvallen te lanceren op Syrische legertroepen. Deze aanvallen vormen een bedreiging voor de wederopstanding van ISIS, de praktijk van geweld en terrorisme, en ondermijnen de regionale stabiliteit. ISIS gebruikt veel terrein en bergen in het gebied waar zijn cellen zich bevinden om zich makkelijker te kunnen verbergen en logistieke steun te zoeken. Het krijgt steun uit Syrië of via externe entiteiten.

Daarom is de geografische locatie een cruciale factor voor de toekomstige heropleving van de groep in Syrië. De cellen van de groep blijven aanvallen uitvoeren en maken daarbij gebruik van deze locaties, met name in de gebieden bij de steden Raqqa en Deir ez-Zor. Ze vallen ‘s nachts dorpen en steden aan, waar ze de lokale bevolking terroriseren en afpersen. Ze buiten lokale verdeeldheid uit, of het nu gaat om etnische, politieke of sektarische verschillen, voor hun eigen gewin.

ISIS maakt altijd gebruik van politieke situaties, crises en conflicten, of ze nu regionaal of internationaal zijn, om zichzelf nieuw leven in te blazen, zijn extremistische ideologie te verspreiden en nieuwe aanvallen uit te voeren.

Sinds de Russische betrokkenheid bij de Oekraïense oorlog zijn de Russische luchtaanvallen op gebieden waar ISIS-cellen bestaan sinds ongeveer anderhalf jaar merkbaar afgenomen. Dat heeft ISIS de kans gegeven om zijn groepen te activeren, zijn operaties in de Syrische woestijn te intensiveren en zijn haatcampagne in die regio en over de hele wereld te hervatten. Er was internationale bezorgdheid en angst over de mogelijkheid van een heropstanding van ISIS in crisisgebieden.

In een verwante context buit ISIS de aanhoudende oorlog in Gaza uit in lijn met zijn gebruikelijke strategie, namelijk het verwerpen van de jihad omwille van de bevrijding van land of een thuisland, maar eerder de jihad omwille van de vestiging van zijn kalifaat. Sinds de recente gebeurtenissen in Palestina zijn geëscaleerd, roept ISIS op tot jihad als een groep die oproept tot de toepassing van de sharia en zich houdt aan de goddelijke grondwet, waarbij ISIS beweert dat het de enige groep is die de correcte islamitische benadering wil toepassen.

ISIS maakt altijd gebruik van politieke situaties, crises en conflicten, of ze nu regionaal of internationaal zijn, om zichzelf nieuw leven in te blazen, zijn extremistische ideologie te verspreiden en nieuwe aanvallen uit te voeren.

Sinds de Russische betrokkenheid bij de Oekraïense oorlog zijn de Russische luchtaanvallen op gebieden waar ISIS-cellen bestaan sinds ongeveer anderhalf jaar merkbaar afgenomen. Dat heeft ISIS de kans gegeven om zijn groepen te activeren, zijn operaties in de Syrische woestijn te intensiveren en zijn haatcampagne in die regio en over de hele wereld te hervatten. Er was internationale bezorgdheid en angst over de mogelijkheid van een heropstanding van ISIS in crisisgebieden.

In een verwante context buit ISIS de aanhoudende oorlog in Gaza uit in lijn met zijn gebruikelijke strategie, namelijk het verwerpen van de jihad omwille van de bevrijding van land of een thuisland, maar eerder de jihad omwille van de vestiging van zijn kalifaat. Sinds de recente gebeurtenissen in Palestina zijn geëscaleerd, roept ISIS op tot jihad als een groep die oproept tot de toepassing van de sharia en zich houdt aan de goddelijke grondwet, waarbij ISIS beweert dat het de enige groep is die de correcte islamitische benadering wil toepassen.

– Het verhogen van de militaire en logistieke steun aan de SDF, evenals het verhogen van het aantal coalitietroepen die in meerdere gebieden in het noordoosten van Syrië moeten worden ingezet.

– ISIS-cellen effectief uitschakelen om te voorkomen dat ze geografische gebieden controleren en hun militanten opnieuw inzetten.

– Het uitvoeren van kwalitatieve gevechtsoperaties in invallen en kammen, met name in de Syrische woestijn.

– Het opzetten van een gezamenlijk werkprogramma ter versterking van het partnerschap tussen de Europese Unie en haar bondgenoten binnen de Global Coalition om politieke stabiliteit te bereiken in de regio’s ten noordoosten van Syrië.

– IJverig werken aan de evacuatie van de kampen van ISIS-kinderen en -vrouwen, met name het kamp al-Hawl (Hol).

– Het ontwikkelen van rehabilitatieprogramma’s voor ISIS-families om te voorkomen dat er nieuwe aan ISIS gelieerde groepen ontstaan die opnieuw controle over gebieden kunnen krijgen.

Artikel door Talal Muhammad, voorzitter van de Koerdische Democratische Vredespartij, gepubliceerd op de website van de Syrische Democratische Raad.