ISIS-leider opgepakt in Noord-Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

In het kader van het nauwe partnerschap en de uitwisseling van vitale gegevens en inlichtingen tussen de Syrische Democratische Krachten (SDF) en de internationale coalitie tegen ISIS in de regio’s van Noord- en Oost-Syrië, heeft de internationale coalitie afgelopen zaterdag de leider van de ISIS-terreurorganisatie, Abu Halil al-Fad’ani, aangehouden in Noord-Syrië.

Nadat hij door de coalitie gevangen was genomen, hebben de Syrische Democratische Strijdkrachten de bovengenoemde terrorist, Al-Fad’ani, in hechtenis genomen.
Momenteel zijn er ondervragingen gaande die zich richten op zijn betrokkenheid bij misdaden tegen ons volk en zijn orkestratie van terroristische activiteiten in verschillende landen, aldus het SDF Media Centre.

“De Syrische Democratische Strijdkrachten willen de blijvende kracht van ons partnerschap onderstrepen en onze niet aflatende inzet voor de voortzetting van gezamenlijke operaties met de internationale coalitietroepen in het noorden en oosten van Syrië om de blijvende eliminatie van ISIS-terreurcellen te bereiken”, aldus de verklaring.