Istanbul: “Kies voor de boom van de YSP voor een doorbraak in Turkije”

  • Turkije

Tijdens de verkiezingscampagne in Turkije creëert vooral de Groene Linkse Partij een strijdlustige sfeer. Tienduizenden supporters zijn vandaag alleen al in Istanbul samengekomen. Sırrı Süreyya Önder noemde 14 mei de “Dag van Bevrijding”.

Op zondag kwamen talloze mensen samen op het Bağcılar-plein in de gelijknamige wijk van de westelijke Turkse metropool Istanbul om deel te nemen aan een “volksbijeenkomst” van de Groen Linkse Partij (Yeşil Sol Parti, YSP). Dit is hoe de partij haar verkiezingsbijeenkomsten noemt, die zichzelf ziet als een alternatief voor heel Turkije en strijdt voor politieke verandering en vernieuwing in Turkije. Over twee weken, op 14 mei, worden er in Turkije nieuwe parlementsverkiezingen gehouden en wordt er een nieuwe president gekozen.

Tientallen duizenden mensen steken hun hoofd omhoog, zwaaiend met witte vlaggen met het symbool van de partij – een boom waarvan de paarse stam een menselijke gestalte vormt, een kroon van afzonderlijke groene bladeren en een gele zon die het hoofd van de menselijke gestalte in het midden van de kroon vormt – en roepen leuzen. “Jin, Jiyan, Azadî”, “De Groen Linkse Partij is hoop – De hoop staat rechtop” en “Aardappelen, uien, tot ziens Erdoğan” – een inmiddels gangbare slogan tegen inflatie en prijsstijgingen en hun politieke oorzakers. Er zijn ook grote spandoeken te zien, zoals die met de tekst “Kapitulatie leidt tot verraad, weerstand leidt tot overwinning”. Ook staat er een uitspraak van de onlangs gearresteerde Koerdische journalist Abdurrahman Gök in Amed (tr. Diyarbakır) op een banier: “Geen zorgen, het fascisme zal verslagen worden”.

Bayhan: De regering omverwerpen, het land bevrijden uit de duisternis

Dan juicht de menigte als de Istanbulse medevoorzitters het podium opkomen en de mensen begroeten. Er volgen toespraken. Eerst spreekt Iskender Bayhan, kandidaat voor de parlementsverkiezingen in het district Istanbul 3. Hij bekritiseert allereerst de “georganiseerde verantwoordeloosheid” van de Turkse regering in haar omgang met de verwoestende serie aardbevingen in februari en beschuldigt zittend president Recep Tayyip Erdoğan ervan Turkije ten laatste met de invoering van het eenmansregime te hebben veranderd in een autoritair en fascistisch geregeerd land. “Maar de dagen van de heerschappij van één man zijn geteld”, zei Bayhan. “Op 14 mei zal het einde van dit systeem bezegeld worden. Met de nederlaag van de heersenden zal ons vaderland nieuw leven worden ingeblazen. Vaderland betekent voor ons dat arbeiders hun rechten krijgen toegekend, dat principes zoals vrijheid en gelijkheid worden gerealiseerd. Vaderland betekent voor ons broederlijke relaties met alle buurlanden. Daarom zullen we op 14 mei de zittende regering omverwerpen en het land bevrijden uit de duisternis. Om in het licht van de vrijheid de weg te gaan naar een leefbare en menswaardige toekomst in een land dat de gemeenschappelijke thuis is van alle volkeren.”

Pervin Buldan maakt het overwinningsteken

Otlu: Het regime is bang

Çiçek Otlu, die ook in Istanbul kandidaat is voor de YSP, veroordeelt de massa-arrestaties en “antiterreur-operaties” tegen de Koerdische en democratische oppositie en de civiele samenleving voorafgaand aan de verkiezingen. Een blik op de feiten toont aan dat de maatregelen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bevolen “een door angst gedreven en transparante politieke manoeuvre” zijn om de YSP te verzwakken. Of het nu gaat om journalisten, advocaten, partijleden of activisten – de namen van bijna alle betrokkenen staan op de lijsten van personen die op 14 mei als waarnemers in de stembureaus moeten fungeren om “onregelmatigheden” en manipulatie te voorkomen.

Önder: 14 mei moet een “dag van bevrijding” worden

De filmmaker en voormalig parlementslid Sırrı Süreyya Önder, die in het Istanboelse kiesdistrict 1 kandidaat is voor de YSP, zegt met het oog op de menigte op het goed 55.000 vierkante meter grote Bağcılar-plein, dat uit haar voegen barst: “Dat we vandaag allemaal hier samen kunnen zijn, hebben we te danken aan degenen die met hun vrijheid of hun leven hebben betaald om onze volkeren een leefbaar leven mogelijk te maken. Laten we ze eren, laten we ze met applaus respecteren.” Nauwelijks zijn de woorden uitgesproken, of de aarde beeft al onder de voeten van de applaudisserende menigte.

Önder spreekt voor een zee van vlaggen

Önder noemt 14 mei de “dag van bevrijding”. Het is de datum waarop de “vruchten van onze strijd, ons harde werk” moeten worden geoogst. “Schaamte over ons hoofd als op de avond van 14 mei de poort naar vrijheid en een democratische republiek niet opengaat. Deze dag zal ook de weg vrijmaken voor de bevrijding van jongere generaties, van wie de toekomst is gestolen; degenen die in ballingschap moesten vluchten; de werklozen en behoeftigen die niet eens een steen bezitten om in hun warme kamers te koken. We bevrijden de maatschappij, gerechtigheid, fundamentele rechten en economie uit de greep van de heersende klasse.” Önder richt kritische woorden met charme en scherpte tot de buitenlandse coördinatie van YSP. Veel stemgerechtigde burgers in het buitenland hebben stembureaus verlaten zonder te stemmen omdat ze het logo van de HDP misten op de stembiljetten. Het lijkt nog niet overal bekend te zijn dat de HDP onder de vlag van de YSP aan de verkiezingen deelneemt als gevolg van de dreigende partijverbod. “Jullie moeten van deur tot deur, van café tot café, van straat tot straat gaan en de Groene Linkspartij voorstellen”, zegt Önder en wenst veel succes in het Koerdisch: “An Serkeftin, an Serkeftin! (“op de overwinning, op de overwinning!”).

Buldan: Stem voor de boom!

De voorzitter van de HDP, Pervin Buldan, richt zich in haar toespraak vooral op jongeren die voor het eerst zullen stemmen: “De stemmen van onze jonge vrienden en vriendinnen zullen hun toekomst bepalen. Democratie betekent meepraten, meebeslissen, de samenleving vormgeven en het politieke leven mede bepalen. Of dit land op korte termijn kan worden gedemocratiseerd, hangt af van de uitkomst van de verkiezingen op 14 mei. Het is aan jullie, aan ons allen: Ga stemmen en stem voor de boom van de Groene Linkspartij – zodat overal bomen groeien en dit land nieuw leven wordt ingeblazen.”