‘Italië moet verantwoordelijkheid nemen voor Abdullah Öcalan’

  • Italië

De campagne voor “Vrijheid voor Abdullah Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie”, die op 10 oktober met een gezamenlijke verklaring in 74 centra over de hele wereld werd gelanceerd, groeit. Een van de belangrijke centra waar de campagne wordt gevoerd is Italië, een van de landen waar de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan ooit verbleef. ANF Nieuwsagentschap sprak met de advocaat van Abdullah Öcalan, Arturo Salerni, over het werk in Italië en het isolement van Abdullah Öcalan.

Arturo Salerni, die de staat van absolute incommunicado waarin Abdullah Öcalan zich al 33 maanden bevindt als een vorm van marteling beschouwt, zei: “Het onvermogen van een gevangene om zijn advocaten en familie te ontmoeten is een schending van de fundamentele rechten die worden erkend door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de basis vormt van de Raad van Europa. Turkije is lid van de Raad van Europa. We worden dus geconfronteerd met de schending door Turkije van zijn verplichtingen onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Eis voor Öcalan’s vrijheid verspreidt zich

Herinnerend aan het feit dat er in Italië al lange tijd protesten en acties worden georganiseerd voor de vrijheid van Abdullah Öcalan, benadrukte advocaat Salerni dat de vraag naar vrijheid zich naar alle gebieden verspreidt en dag na dag wordt beantwoord. Advocaat Salerni onderstreepte het belang van de wereldwijde campagne voor de vrijheid van Abdullah Öcalan: “We voeren ook een campagne in Italië omdat we geloven dat het een beslissende rol kan spelen in de zoektocht naar een politieke oplossing voor de vele conflicten die voortduren in de regio waar het Koerdische volk woont en waar vier staten bij betrokken zijn.”

Italië heeft een speciale verantwoordelijkheid

Salerni herinnerde aan het politieke asiel dat door de Italiaanse rechtbanken aan de Koerdische volksleider Abdullah Öcalan werd verleend: “In 1999 erkende de rechtbank van Rome Abdullah Öcalan als een vervolgd en bedreigd persoon en leider van het Koerdische volk en verleende hem politiek asiel. Dit vonnis is vandaag de dag nog steeds geldig. In de context van dit vonnis heeft Italië een speciale verantwoordelijkheid om actie te ondernemen om de omstandigheden van isolatie waarin Abdullah Öcalan zich bevindt te veranderen en zijn vrijheid te garanderen.”

Öcalan creëerde een belangrijke geest van solidariteit in Rome

Arturo Salerni verklaarde dat Abdullah Öcalan tijdens zijn verblijf in Rome veel sympathie heeft gekregen van het Italiaanse volk en een belangrijke geest van solidariteit heeft gecreëerd: “De sympathie van het Italiaanse volk voor het Koerdische volk is nog meer gegroeid, vooral met de Rojava Revolutie. Nu, met deze geest van solidariteit, is onze prioriteit in Italië om druk uit te oefenen op onze instellingen, vooral het parlement, en ervoor te zorgen dat de Italiaanse regering actie onderneemt. Italië moet de verantwoordelijkheid nemen voor de beslissing van zijn eigen rechtbank om Öcalan asiel te verlenen, die niet kan worden herroepen. We zullen erop aandringen dat de Italiaanse regering deze verantwoordelijkheid op zich neemt.”

Bron: ANF