Izmir: ‘We kennen de daders van het bloedbad in Zaxo van het Roboski-bloedbad’

De Democratische Volkspartij (HDP) in Izmir organiseerde een menselijke ketting om te protesteren tegen het bloedbad van het Turkse leger in Zaxo, Zuid-Koerdistan, waarbij op 20 juli negen mensen, waaronder twee kinderen, gedood werden.

Tijdens de campagne onder het motto “Het bloedbad van Zaxo is een misdaad tegen de menselijkheid”, herinnerden de deelnemers ook aan het bloedbad van Roboskî in 2011. Op dat moment werden 34 voornamelijk jonge mensen gedood door het Turkse leger. “We kennen de daders van het bloedbad van Zaxo uit Roboskî”, aldus de verklaring.

Bij de actie, waaraan ook vertegenwoordigers van politieke partijen en instellingen deelnamen, eisten de deelnemers “Geen oorlog, nu vrede” en verklaarden: “Lang leve de broederschap der volkeren”.

Oorlog en geweld: de basis voor het bestaan ​​van regeringen

Berna Çelik, vice-voorzitter van de HDP-vereniging in Izmir, vertelde journalisten dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad in Zaxo moeten worden ontmaskerd. Çelik zei: “De gebombardeerde plaats is een picknickplaats. Dat wil zeggen, een burgerplaats. Deze situatie heeft ons eens te meer laten zien dat de regeringen die zichzelf in leven houden door hun beleid van oorlog en geweld geen plaats accepteren waar de bevolking, vrouwen en kinderen, opgelucht adem kunnen halen. Elke plaats veranderen in een plaats van crisis en chaos is een manier van leven geworden voor deze regeringen.”

“Het volk betaalt de prijs”

Çelik benadrukte dat ze getuigen waren van de bloedbaden in Zaxo, Roboskî, Maxmur, Shengal en Noord- en Oost-Syrië, en verklaarde: “Honderden burgers verloren hun leven bij bloedbaden, terwijl honderdduizenden mensen uit hun huizen werden verdreven. Opnieuw wordt het volk geconfronteerd met allerlei vormen van geweld en armoede. Als HDP hebben we in het verleden niet gezwegen en zullen we ook in de toekomst niet zwijgen over deze misdaden tegen de menselijkheid. We zullen de verantwoordelijken voor deze misdaden blijven aanspreken, waar we ook zijn. We weten heel goed dat het vooral arme mensen, vrouwen, jongeren en kinderen zijn die de hoogste prijs betalen voor oorlogen en grensoverschrijdende aanvallen, waar ze ook plaatsvinden. Daarom hebben we gereageerd op het beleid van oorlog en geweld van de regering door onze strijd voor vrijheid uit te breiden, we zijn doorgegaan en zullen blijven strijden voor een democratische, rechtvaardige en eervolle vrede.”

“Wet en recht worden genegeerd”

Degenen die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad in Zaxo zijn de imperiale en regionale machten die oorlogen voeren om macht en invloed over de ruggen van de volkeren van het Midden-Oosten, legde Çelik uit: “Degenen die proberen de mensen het bloedbad te laten vergeten, degenen die zwijgen, die tevreden zijn met halfslachtige uitspraken. Degenen die in naam van de ‘veiligheid’ besluiten nemen voor grensoverschrijdende militaire operaties, zijn verantwoordelijk voor dit bloedbad. In plaats van de misdaden tegen burgers aan het licht te brengen, zijn zij degenen die de bloedbaden verdoezelen door de regels van zowel het nationale als het internationale recht te negeren. De volkeren van Turkije zullen echter op dit bloedbad reageren door hun gemeenschappelijke strijd voor leven en vrede met de strijdkrachten voor vrede en vrijheid te intensiveren.

“Hardop uitspreken voor duurzame vrede”

Çelik benadrukte dat als gevolg van het vuile oorlogsbeleid tegen de achtergrond van de vijandigheid van de AKP/MHP-regering jegens de Koerden, Turkije is veranderd in een gebied van crisis en chaos: “Armoede, werkloosheid, plundering en vernietiging van de natuur nemen dagelijks toe. De vernietiging veroorzaakt door deze oorlogspolitiek kan niet over het hoofd worden gezien. De weg naar een einde aan dit beleid en naar een eerbare, duurzame vrede voor de volkeren leidt door de waarheid onder ogen te zien, dat wil zeggen, de misdaden tegen de menselijkheid aan te pakken, met inbegrip van het bloedbad van Zaxo in het bijzonder. We roepen alle voorstanders van democratie, gelijkheid en vrijheid op om zich hardop uit te spreken voor duurzame vrede en tegen de oorlogspolitiek.”