Japan verwijdert PKK van lijst van “verboden organisaties”

  • Japan

Het Japanse Public Security Intelligence Agency, dat belast is met binnenlandse inlichtingendiensten, heeft verschillende organisaties, waaronder de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), geschrapt van zijn lijst van buitenlandse terroristische organisaties.

De verwijdering van de PKK en andere organisaties, waaronder de Libanese Hezbollah, was volgens een woordvoerder van de PSIA te wijten aan het feit dat Japan gebruik is gaan maken van de aanwijzingen van de VN-Veiligheidsraad, die sancties voorstelt tegen een kleinere selectie van organisaties in overeenstemming met resolutie nr. 1267 van de VN-Veiligheidsraad. De lijst werd in september bijgewerkt, maar de wijzigingen werden eind november openbaar gemaakt op de website van het agentschap.

Japan heeft geen systeem om internationale terroristische organisaties aan te wijzen, zei de woordvoerder. Eerdere lijsten die het land gebruikte waren afkomstig van “overzeese denktanks”, maar dit leidde tot vragen over de normen van de lijst, voegde de woordvoerder eraan toe.

Met de verandering werd de standaard “duidelijk en gemakkelijk te begrijpen”, zei de woordvoerder. “De timing van de update kan ervoor gezorgd hebben dat het een heet hangijzer werd”, voegde ze eraan toe.

De PKK werd in 1997 opgenomen op de Amerikaanse lijst van buitenlandse terroristische organisaties en in 2004 op de lijst van de Europese Unie. De pogingen om de PKK van de lijst te schrappen zijn sindsdien doorgegaan, waarbij activisten en juridische experts aanvoerden dat de aanduiding onjuist was en schadelijk voor de betrekkingen tussen de groep en Turkije, evenals voor een vreedzame oplossing van het Koerdische vraagstuk. Verschillende Europese rechtbanken hebben sindsdien uitspraken gedaan die de PKK op de lijst onwettig verklaren.

“Hoewel de PKK de facto op de terreurlijsten van de EU staat, in feite op aandringen van de Turkse regering, heeft geen enkele Europese of internationale rechtbank ooit vastgesteld dat de PKK voldoet aan de definitie van een terroristische organisatie”, zegt journalist en medewerker van Medya News Matt Broomfield in een artikel dat is gepubliceerd door Progressive International.

“Er bestaat geen twijfel over dat de PKK voldoet aan alle criteria om beschouwd te worden als een politiek-militaire organisatie die een gewapende strijd voert tegen de Turkse veiligheidsdiensten, het leger en de autoriteiten, met als doel het recht op zelfbeschikking van het Koerdische volk te realiseren”, citeerde Broomfield advocaat Jan Fermon naar aanleiding van de uitspraak van het Belgische hooggerechtshof dat de PKK van de lijst geschrapt moet worden.

Het bekend worden van de wijziging valt samen met het feit dat Turkije het gemunt heeft op 20 NGO’s en humanitaire organisaties over de hele wereld, waaronder de Japan Kurdish Cultural Association en de Japanse tak van de  humanitaire non-profitorganisatie Koerdische Rode Halve Maan.

Bron: Medya News