Jineolojî-seminars op Mallorca

  • Spanje

Afgelopen week vonden aan de Universiteit van de Balearen in Palma de Mallorca seminars plaats over het verband tussen Jineolojî (Vrouwenwetenschap) en historische wetenschappen. In vier individuele seminars werden de basisprincipes en historische perspectieven van de “Vrouwenwetenschap”, tot leven gebracht door de Koerdische vrouwenbeweging, overgebracht.

De tweedaagse reeks evenementen was getiteld “Sociale verandering via Jineolojî: herschrijven van vrouwengeschiedenis” en was een gezamenlijk project van docenten van de universiteit en het onderzoekscentrum Jineolojî. Tijdens de seminars werden de geschiedschrijving van de Koerdische vrouwenbeweging en alternatieve leermethoden gepresenteerd. Docenten van de afdelingen filosofie en sociale wetenschappen van de Balearic Universiteit namen ook deel aan de lezingen.

Gönül Kaya van de Koerdische vrouwenbeweging gaf een lezing over het onderwerp “Geschiedenis vanuit het perspectief van de Jineolojî”, Haskar Kırmızıgül van de Jineolojî Academie sprak over de vraag “Waarom hebben samenlevingen historisch bewustzijn nodig?”. In de presentaties werd uitgelegd hoe de Koerdische vrouwenbeweging omgaat met geschiedenis en dat vanuit westers perspectief geschreven geschiedenis machtsverhoudingen en patriarchaal bestuur versterkt.

In haar presentatie verwees Clara Torres van het onderzoekscentrum Jineolojî naar de geschriften van Abdullah Öcalan en zei dat er rekening moet worden gehouden met kennis uit de mythologie, religie, filosofie en sociale wetenschappen om de mentaliteit van de huidige samenlevingen te begrijpen.

In een ander seminar ging Gönül Kaya in op de opkomst en dialectische vooruitgang in de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Koerdistan: van theorie naar praktijk, die op haar beurt overgaat in theorie. Onlangs presenteerde Haskar Kırmızıgül het vrouwendorp Jinwar in Rojava als een project waarin een op vrouwen gebaseerde levenscultuur nieuw leven werd ingeblazen.