Jineolojî weekend in Berlijn: Samen op zoek naar onszelf

  • Duitsland

Vrouwen en mensen van andere weerstand biedende genders zijn een weekend samengekomen in Berlijn om vertrouwd te raken met de grondbeginselen van Jineolojî. Ze hebben dit collectieve samenzijn opgedragen aan de marxistisch-feministische denker en activiste Maria Mies, die in mei op 92-jarige leeftijd is overleden. De deelnemers schrijven over hun bijeenkomst:

“De dag zal komen waarop de bergen zich zullen verplaatsen, ze slapen slechts voor een korte tijd. In het verleden zijn ze opgestaan en men zag ze vele mijlen verbranden.

Maar misschien gelooft nog niemand daarin, maar er is iets waar ze in zouden moeten geloven, de vrouwen die nu slapen, zullen binnenkort ontwaken en gaan waar ze altijd al wilden zijn.” (Tekst van “Der Tag wird kommen”)

Gedurende een weekend hebben we in Berlijn een plek gecreëerd voor collectief samenzijn en uitwisseling. We zijn samen gekomen met vrouwen en mensen van andere weerstand biedende genders uit verschillende plaatsen, leeftijden en politieke strijdtonelen. Samen zijn we op zoek gegaan naar de kennis die we nodig hebben voor een vrij en gemeenschappelijk leven.

We hebben dit weekend opgedragen aan Maria Mies, die op 16 mei 2023 op 92-jarige leeftijd in Keulen van ons is heengegaan. Met haar stellingen over ecofeminisme heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het perspectief van vrouwenstrijd over de hele wereld. Ze was een bron van inspiratie voor zowel de feministische beweging in Duitsland als voor de vrouwenbevrijdingsbeweging in Koerdistan.

Tijdens dit weekend hebben we ons vertrouwd gemaakt met de grondbeginselen van Jineolojî om uiteindelijk zelf te onderzoeken: “Wat betekent het om een vrouw te zijn?”. Hierdoor kwamen we tot de volgende vragen: Wat hebben de vrouwen voor ons, onze voorouders, meegemaakt en hoe beïnvloeden deze ervaringen ons? Wat hebben we geleerd in onze patriarchaal beïnvloede samenlevingen over wat het betekent om een vrouw te zijn? Hoe ziet het leven eruit in matriarchale samenlevingen? Wat betekent het om een vrije vrouw te zijn? Wat betekent het voor ons persoonlijk? Hoe worden we vrije vrouwen?

Daarbij hebben we ook gekeken naar de rol die geschiedenis speelt op weg naar bevrijding en hoe we deze kunnen bekijken om vrouwen en weerstand biedend leven zichtbaar te maken.

“Ik vind het mooie aan Jineolojî, te beseffen dat revolutie niet iets destructiefs is, dat verandering niet voortkomt uit een anti-houding, maar dat relaties en zulke momenten draden van de revolutie kunnen zijn”, aldus een deelnemer.

Versnippering in de sociale wetenschappen kan overkomen worden met Jineologie – DEEL 1: Waarom Jineologie?