Jinkart: bewegingsvrijheid voor vrouwen

  • Turkije en Noord-Koerdistan

Om het vrouwen gemakkelijker te maken deel te nemen aan het openbare leven is de “Jinkart” geïntroduceerd in door de DEM bestuurde steden in Turkije. In Sêrt (Tr. Siirt) biedt de kaart, die door het stadsbestuur aan vrouwen wordt verstrekt, gereduceerde tarieven voor het openbaar vervoer. Naast economische steun voor vrouwen is de kaart ook bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. De prijs van een kaartje voor het stadsvervoer is normaal gesproken negen TL, met de Jinkart betalen vrouwen slechts zes en een halve TL. Volgens coburgemeester Sofya Alağaş is de jinkart slechts een van de geplande projecten voor vrouwen in Sêrt, met nog meer plannen in de pijplijn.

Projecten voor vrouwen in Wan

In Wan (Van) zal de Jinkart ook gratis toegang bieden tot culturele evenementen. Programma’s voor vrouwen en kinderen die tijdens de curatele werden afgeschaft, worden weer in ere hersteld en de stad biedt cursussen aan op het gebied van onderwijs en cultuur. Voor de ondercuratelestelling was er het “Centrum voor Vrouw en Leven” in Wan. Het centrum werd opgericht tijdens het bewind van co-burgemeesters Hatice Çoban en Bekir Kaya, die later werd afgezet door de Turkse minister van Binnenlandse Zaken en nu al acht jaar in de gevangenis zit. Er waren verschillende programma’s om vrouwen te helpen economische onafhankelijkheid te bereiken, geweld tegen vrouwen te bestrijden en vrouwenonderzoek te doen.

Burgemeester Neslihan Şedal © Stad Van

Co-burgemeester Neslihan Şedal, die in maart samen met Abdullah Zeydan werd gekozen, wil voortbouwen op het werk dat toen is gedaan en ziet Jinkart als een voortzetting van deze projecten. “We hebben in het verleden al ervaring opgedaan op dit gebied en willen het aanbod uitbreiden,” zei de co-burgemeester woensdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad en voegde eraan toe:

“Vorige maand hebben we een cao aangenomen waarin vrouwen apart worden bekeken. Er zijn speciale verlofdagen voor vrouwen op 25 november en 8 maart en ook een vrije dag per maand tijdens de menstruatie. Er zitten nog veel meer projecten in de pijplijn, dus het departement voor Vrouwen en Gezinszaken zal worden uitgebreid. We willen zo snel mogelijk coöperaties en werkplaatsen openen voor allerlei producten. En we gaan automaten op straat zetten met maandverband en andere benodigdheden voor vrouwen. Onder gedwongen bewind zijn vrouwenopvanghuizen gesloten. We werken er hard aan om deze leefruimtes voor vrouwen te heropenen. Binnen korte tijd zullen er ruimtes zijn voor onze strijd tegen geweld tegen vrouwen.”

Er is een ernstig probleem met armoede en werkloosheid in Wan en vrouwen worden hier in het bijzonder door getroffen op alle gebieden van het leven, zegt Neslihan Şedal. De Jinkart is bedoeld om vrouwen bewegingsvrijheid te geven en het voor hen gemakkelijker te maken om deel te nemen aan het openbare leven.

Bron : ANF