Jonge vrouwen op Wereldjongerenconferentie: Wij staan voor de vrijheid van Abdullah Öcalan

De derde dag van de Wereldjongerenconferentie in Parijs is aangebroken. Vrouwen die de conferentie bijwonen, hebben een verklaring afgelegd waarin ze beloven in opstand te komen tegen het strenge isolement dat de NAVO en andere internationale troepen Abdullah Öcalan opleggen en de fysieke vrijheid van de Koerdische PKK-leider te garanderen.

De boodschap van de vrouwen die de conferentie bijwoonden is als volgt:

Vandaag zijn wij als jonge vrouwen van over de hele wereld samengekomen op de eerste Wereld Jongeren Conferentie. We staan hier vandaag voor de fysieke vrijheid van Abdullah Ocalan, de leider van de Koerdische Vrijheidsbeweging. Wij zijn op zoek naar vrijheid en vrede in de wereld. We strijden voor een wereld vrij van patriarchaat, kapitalisme en onderdrukking. Het is Abdullah Öcalan die onze weg naar vrijheid heeft gebaand. Het is Abdullah Öcalan die, met het nieuwe paradigma van Democratisch Confederalisme, een wereldorde heeft voorgesteld die gebaseerd is op vrouwenemancipatie, ecologie en democratie. Abdullah Öcalan heeft niet alleen een oplossing voorgesteld voor de Koerdische kwestie; met zijn ideeën heeft hij een oplossing gevonden voor de voortdurende conflicten in het Midden-Oosten, en ten slotte, een oplossing om een democratische wereld te creëren. Tijdens de huidige derde wereldoorlog, in de chaotische en conflictueuze tijden waarin we leven, heeft Abdullah Öcalan een sprankje hoop met ons gedeeld.

Het heeft het potentieel om de huidige wereldorde om te keren en een wereld op te bouwen waarin werkelijk moreel-politieke samenlevingen hun plaats innemen in de democratische moderniteit. Vandaag de dag is het onze plicht om moreel-politieke waarden terug te brengen in de samenleving en een leidende rol te spelen in alternatief onderwijs in de samenleving, zoals Abdullah Öcalan voorstelt. Abdullah Öcalan heeft voor ons de weg geopend om onze rol en missie te vervullen en de weg naar vrijheid te vinden. Hij is degene die Jineolojî heeft voorgesteld, de wetenschap van vrouwen en van het leven. Hij vecht elk uur en elke minuut tegen het dominante mannelijke in zichzelf. Hij vecht voor de bevrijding van de vrouw bij elke stap die hij zet. Binnen dit paradigma spelen vooral jonge vrouwen een voorhoederol.

Als jonge vrouwen is het onze plicht om op te staan tegen het strenge isolement dat de NAVO en andere internationale strijdkrachten Abdullah Öcalan opleggen en om de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan te verzekeren. Abdullah Öcalan wordt nu al 25 jaar gevangen gehouden onder het onmenselijke isolement en martelsysteem. De bezettende Turkse staat en internationale troepen, met de hulp van lokale partners die zichzelf als verraders hebben geïdentificeerd, proberen deze marteling van isolatie te normaliseren. Vanaf het begin van de internationale samenzwering, waarbij Abdullah Öcalan werd gearresteerd, tot vandaag, is de marteling van isolatie meer georganiseerd en systematisch geworden. Het complot van internationale krachten probeert alle relaties van Abdullah Ocalan met de wereld te verbreken op een manier die nog nooit ergens in de geschiedenis is vertoond.

Sinds 2011 zijn ontmoetingen met advocaten verboden en sinds 2015, toen de genocidale aanvallen tegen het Koerdische volk begonnen, zijn ontmoetingen met families en delegaties verboden. Beperkingen en willekeurige praktijken die op geen enkele gevangene ter wereld worden toegepast, worden toegepast op Abdullah Öcalan. Willekeurige disciplinaire straffen en bezoekverboden worden verlengd, verzoeken om ontmoetingen worden willekeurig geweigerd. Met het proces van de AKP-MHP fascistische heerschappij, werd een illegale en immorele regime van isolatie en marteling gevestigd in Imrali en verspreidde zich eerst naar Koerdistan en vervolgens naar heel Turkije.

De grootste partners van deze marteling zijn Europese staten en instellingen. De Europese staten, die de democratie en de mensenrechten verdedigen, keuren stilletjes alle praktijken van het AKP-MHP fascisme in alle gevangenissen van Koerdistan en Turkije goed, vooral in Imrali, en zetten hun samenwerking op het hoogste niveau op welke manier dan ook voort. Onder geen enkele omstandigheid zullen wij zwijgen over het huidige isolement dat de Turkse staat oplegt aan Abdullah Öcalan. Wij eisen de onmiddellijke opheffing van zijn isolement en zijn onmiddellijke fysieke vrijheid! Hoewel we hier samen staan, zullen we onze strijd voor Abdullah Öcalan overal ter wereld voortzetten – van Parijs tot de Filippijnen, van Colombia tot Sicilië, van Mali tot India. Als jonge vrouwen van over de hele wereld hebben we onze krachten gebundeld om eindelijk een einde te maken aan de gevangenschap van Abdullah Ocalan! In de strijd voor onze vrijheid en voor de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan, zullen we ons tegen geen enkele prijs inhouden!

JIN JIYAN AZADI! SERBIXE AZADI!

Fysieke vrijheid voor Abdullah Öcalan!”