Jongerenactie in Kobanê tegen isolatie van Öcalan en gebruik van chemische wapens

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Honderden jongeren georganiseerd in de Raad van Martelarenfamilies gingen zaterdagmiddag de straat op in het noordelijke Syrische kanton Kobanê om te protesteren tegen de Turkse staat.

De woede van de jongeren was gericht tegen het gebruik van chemische wapens door het Turkse leger tegen de PKK-guerrillastrijders in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) en het isolement van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan. De 74-jarige wordt sinds 1999 gegijzeld op het Turkse gevangeniseiland Imrali, de laatste jaren opnieuw in totale isolatie. De Koerdische samenleving beschouwt zijn voortdurende gevangenschap als het grootste obstakel voor de oplossing van de Koerdische kwestie .

“Onze woede is enorm”, zei een activist aan het begin van de demonstratie. Tijdens de mars van de Qereqozaq-brug naar het Öcalan-park hielden de activisten een groot spandoek vast met de afbeelding van de Koerdische PKK-leider. Andere demonstranten droegen borden met foto’s van PKK-guerrillastrijders die werden gedood door Turkse chemische wapens. Er werden slogans gezongen die de “internationale tolerantie van Turkse oorlogsmisdaden” in Zuid-Koerdistan aan de kaak stelden.

De mars werd gevolgd door een bijeenkomst waar Hecî Agasî van de Raad van Martelarenfamilies na een minuut stilte aan het woord kwam en zei: “Het gebruik van chemische wapens in gewapende conflicten is internationaal verboden. Door de ondertekening van het Verdrag inzake chemische wapens heeft Turkije zich ertoe verbonden deze wapens niet te gebruiken of in zijn voorraden te houden. Het bewezen gebruik van chemische wapens in Zuid-Koerdistan is daarom een oorlogsmisdaad. Het is een flagrante tegenstrijdigheid als de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens [OPCW], opgericht door de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake Chemische Wapens, haar verplichtingen om toezicht te houden op de naleving en uitvoering van deze internationale juridische overeenkomst niet nakomt. Het is veelzeggend dat de OPCW herhaaldelijk inactief blijft tegen ernstige beschuldigingen van de Koerdische samenleving. Het Turkse regime wordt door deze onwetendheid aangemoedigd om massamoorden te plegen op ons volk.”