Jongerenraden lanceren campagne tegen speciale oorlog

  • Turkije

De Democratische Volkspartij (HDP) en de Groene Linkse Partij (YSP) lanceerden een uitgebreid, diepgaand en langdurig vernieuwingsproces na de controversiële verkiezingsoverwinning van het AKP/MHP-regime in Turkije. Districts- en provinciale verenigingen van beide partijen hielden interne bijeenkomsten en hielden openbare volksvergaderingen in het hele land als middel voor kritiek en zelfkritiek. Voortbouwend op de constructieve uitwisseling met de achterban werden voorstellen ontwikkeld over hoe het veranderingsproces kan werken en hoe het structureel kan worden verankerd. Nu ligt de focus op het plannen van symposia, conferenties en partijcongressen en het uitwerken van een routekaart voor de uiteindelijke transformatie van de democratische oppositie.

De jongerenorganisaties van de HDP en YSP worden traditioneel gezien als de drijvende kracht achter sociale en politieke vernieuwingen en de implementatie ervan. Ze hebben de wil om als ruggengraat van de transformatie te fungeren en om structuren en methoden die het vernieuwingsproces belemmeren te ontmoedigen. Sinds zaterdag zijn de jongerenraden van de HDP en YSP bijeengekomen in Ankara om hun eigen routekaart voor de komende periode op te stellen. In een eerste belangrijke stap is een campagne gelanceerd met de slogan “Li dijî şerê taybet têkoşînek bi heybet”. Het doel van het “Groot Verzet tegen de Speciale Oorlog” is om alle elementen van de complexe en veelzijdige speciale oorlogsvoering van de Turkse staat tegen te gaan, van etnocide, koloniaal beleid en gedwongen assimilatie tot militair geweld, ecocide en vrouwenmoord. De jeugd in Noord Koerdistan en Turkije staat dus voor een grote uitdaging, die veel zal vragen van alle deelnemers en die ze alleen samen succesvol en oplossingsgericht vorm kunnen geven. YSP jeugdraad activist Senem Eriş sprak over de concrete inhoud en achtergrond van de campagne:

De oorlog in Koerdistan is de wortel van onze meervoudige crises

“Het beleid van de regering heeft ertoe geleid dat we in een tijd leven waarin de natuur wordt geplunderd, de wil van het volk en de jeugd wordt misbruikt door dwingende bestuurders, aanvallen op vrouwen en hun verworvenheden met de dag toenemen, de arbeid van arbeiders wordt uitgebuit, schendingen van rechten toenemen en de oorlog zich verdiept.

Dit ‘pakket maatregelen’ van de regering is in strijd met de belangen van het volk. De oorlog heeft een speciale rol als grootste element in de oppositie tegen het volk. Sinds 2015 voert het AKP/MHP regime een voortdurende oorlog tegen het Koerdische volk binnen en buiten de landsgrenzen. Deze oorlog is de oorzaak van de vele crisissen van vandaag. De basis van de oorlogspolitiek is het isolement van Imrali, dat tot op vandaag voortduurt. De absolute isolatie van de Koerdische vertegenwoordiger Abdullah Ocalan brengt oorlog, en oorlog brengt armoede en ellende. In dit opzicht is het niet Abdullah Ocalan die geïsoleerd is in Imrali – het zijn de volkeren van Turkije. In Imrali probeert men de hele Turkse samenleving te verstikken. Wij bevestigen dat we deze politiek van isolement, die wordt uitgevoerd in de persoon van de vertegenwoordiger van het Koerdische volk tegen alle volkeren van het Midden-Oosten, niet zullen accepteren en dat we onze organisatie voor de vrijheid van de volkeren en het overwinnen van isolement zullen ontwikkelen.

De jeugd wordt onderworpen aan een ideologisch bombardement

Terwijl aan de ene kant het AKP/MHP leiderschap de samenleving wil intimideren door middel van onderdrukking, wil het aan de andere kant de jeugd uit hun historische rol verwijderen door middel van een speciale oorlogspolitiek. De speciale oorlog tegen de jeugd, vooral de Koerdische jeugd, wordt op een diepe, gelaagde en systematische manier gevoerd. Door middel van zachte methodes zoals sport en kunst, TV series en nieuwsbladen, worden jongeren in dit land onderworpen aan een ideologisch bombardement.

De laatste tien tot vijftien jaar ligt de nadruk op televisieseries die structuren zoals de politie, het leger, de maffia en de natiestaat verheerlijken. Het doel is om jongeren valse heroïek, bezetting, usurpatie, plundering en uitbuiting op te dringen. Ze worden gebonden aan valse overwinningen, macht, nationalisme en racisme en worden slaven van het systeem.De gevaarlijkste dimensie van de speciale oorlog is de verspreiding van drugs en prostitutie in de samenleving. Vooral drugsgebruik wordt gepromoot om de jeugd te manipuleren en te vervreemden van de politiek. Tegelijkertijd nemen de gevallen van seksuele intimidatie en verkrachting van jonge vrouwen door geüniformeerde daders toe. De gevallen van Gülistan Doku en Ipek Er tonen ons duidelijk de politiek tegen jonge vrouwen in Koerdistan. Als jongeren zullen we hier niet over zwijgen en ons verzetten tegen al diegenen die ons volk in de prostitutie en het drugsgebruik proberen te drijven.

De aspiratie en de macht om de geschiedenis vorm te geven op een revolutionair-democratische basis is de enige echte realiteit die de historische missie van de jeugd bepaalt en eraan herinnert. Daarom zijn wij degenen die deze duisternis zullen verlichten en de samenleving een vrije toekomst zullen bieden. Wij hebben de vrijheidsstrijd overgenomen van kameraden als Haki, Kemal, Mazlum en Ibrahim. Door voort te bouwen op onze nalatenschap van verzet, zullen we dit systeem uitroeien dat als een donkere wolk boven de volkeren hangt. We zullen dit systeem, waaraan de jeugd van Koerdistan en Turkije onderworpen is, veranderen door verantwoordelijkheid te nemen.

In verzet tegen de corruptie van de jeugd

In deze zin kondigen we aan het hele publiek aan dat we de campagne ‘Li dijî şerê taybet têkoşînek bi heybet’ hebben gelanceerd tegen alle methoden van speciale oorlog.Als jongerenraden van de HDP en YSP zullen we ons vernieuwingsproces leiden in het licht van deze campagne – en de strijd in de komende periode versterken samen met onze linkse, socialistische en revolutionaire kameraden.We zullen ons verzet voortzetten totdat we het isolement van Abdullah Ocalan doorbreken.We zullen ons verzetten tegen drugs, patriarchaat, ecologische roof, culturele genocide en allerlei ideologische middelen die de jeugd en de samenleving corrumperen. Daartoe roepen we alle jongeren op om zich te organiseren en te vechten tegen speciale oorlogsvoering als onderdeel van onze campagne.”

Bron: ANF