Juristen bevestigen dat Abdullah Ocalan is onderworpen aan gedwongen verdwijning

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Turkse autoriteiten hebben leider Abdullah Ocalan sinds 25 maart 2021 strikt geïsoleerd en verhinderd dat zijn advocaat en familie hem konden ontmoeten onder het voorwendsel van “disciplinaire straf”.

In deze context zei Bassem al-Khalaf, een lid van het Syrische Advocaten Initiatief voor de Vrijheid van Leider Abdullah Ocalan: “Turkije wil de wereld misleiden door de aandacht af te leiden van de misdaad van gedwongen verdwijning waaraan leider Abdullah Ocalan sinds maart 2021 is onderworpen, zoals blijkt uit de weigering van de Turkse staat om informatie te geven over zijn lot met als doel hem rechtsbescherming te ontnemen.”

Bassem al-Khalaf legde uit dat het verhinderen dat advocaten en de familie van leider Abdullah Ocalan met hem communiceren een vorm van rechteloosheid is, volgens de interne wetten en het internationaal recht, en daarom beschouwd wordt als een vorm van foltering die strafbaar is volgens het internationaal recht, dat foltering als een internationaal misdrijf beschouwt omdat het tegen de mensheid is en niet tegen de persoon die hij net gemarteld wordt.

Een lid van het Syrische Advocaten Initiatief voor de Vrijheid van Leider Abdullah Ocalan in het kanton Deir ez-Zor bevestigde dat Turkije alle internationale verdragen en wetten schendt, van het Handvest van de Verenigde Naties tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Amerikaanse Verklaring van de Rechten en Plichten van de Mens, de Arabische Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verklaring van de Afrikaanse Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag tegen Foltering, het systeem van het Internationaal Strafhof en het systeem van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Mazen al-Hafel, een mensenrechtenactivist, ging in op de internationale overeenkomsten en verdragen die door de Turkse staat worden geschonden en zei: “De schendingen zijn talrijk, waaronder de basisprincipes voor de behandeling van gevangenen, de overeenkomsten voor bescherming tegen marteling en wrede en onmenselijke behandeling, evenals de standaard minimumrechten voor de behandeling van gevangenen en mensenrechten voor de rechtsbedeling.”

Mazen al-Hafel riep juridische en juridische organisaties, en mensenrechtenorganisaties in het algemeen, op om druk uit te oefenen op de Turkse bezettingsstaat om een einde te maken aan het isolement dat leider Abdullah Ocalan is opgelegd.

Mensenrechtenactivist Raed al-Bashar zei: “Turkije schendt de mensenrechten door leider Abdullah Ocalan strikt te isoleren en zijn familie te verhinderen hem te ontmoeten onder valse voorwendselen, en dit alles gebeurt voor de ogen van de bevoegde autoriteiten en de lokale en internationale publieke opinie.”

Al-Bashar ging in op manieren om het isolement van de leider Abdullah Ocalan te doorbreken en zei: “De weg die gevolgd moet worden om het isolement te doorbreken is het voortzetten van de internationale campagne voor de vrijheid van de leider, die in 74 centra over de hele wereld is gestart onder de slogan (Vrijheid voor Abdullah Ocalan, de politieke oplossing voor de Koerdische kwestie) en zich heeft verspreid.” Dan in andere centra, in aanvulling op het gebruik van de media en politieke druk om dit te bereiken, en het intensiveren van mediacampagnes om mensen te herinneren aan de schendingen begaan door autoritaire landen onder de dekking van de duisternis om de feiten te verbergen.”

Bron: ANHA