Kalkan: 2023 was een jaar van grote strijd – DEEL EEN

Eerste deel van een interview van ANF Nieuwsagentschap met Duran Kalkan, Uitvoerend Raadslid van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Het interview werd gepubliceerd door ANF en luidt als volgt;

Nu het einde van het jaar nadert, hoe evalueert u het jaar 2023? Waar ziet u ontwikkelingen en wat zijn uw doelen voor het komende jaar?

Het jaar 2023, dat we eerder hebben gedefinieerd als een jaar van hoop en verzet, loopt ten einde. Het was inderdaad een jaar van grote strijd, van totale weerstand op alle fronten. Natuurlijk was er ook de aardbeving op 6 februari. In die zin was het ook een jaar van pijn.

Maar allereerst wil ik alle kameraden, in het bijzonder Rêber Apo (Abdullah Öcalan), ons volk en onze internationale vrienden feliciteren met het nieuwe jaar.Ik wens iedereen die de strijd voor vrijheid en democratie voert veel succes in 2024.Ook herdenk ik met respect, dankbaarheid en liefde al onze heldhaftige martelaren in de persoon van onze kameraden Leyla Sorxwin en Axîn Mus, de grote martelaren van 2023.

2023 was een jaar van grote strijd. Het bracht ook grote overwinningen en prestaties. Op deze basis geloven en hopen we dat het jaar 2024, dat we nu ingaan, een jaar zal zijn van een bredere, grotere en meer omvattende strijd. Op alle gebieden, op alle fronten zal de strijd voor vrijheid en democratie zich verspreiden, groeien, verdiepen en grotere overwinningen behalen. 2024 wordt het jaar van de revolutionaire overwinning. Het wordt het jaar van de overwinning van de vrijheidsstrijd. In die zin vertrouwt 2023 een belangrijke erfenis toe aan het nieuwe jaar. In 2023 hebben we ons echt verzet als volk, als vrouw en als jongere.

Het jaar 2023 was vooral een jaar van grote strijd voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo. Het was een jaar van verzet op alle fronten. De ontwikkelingen die deze weerstanden teweeg hebben gebracht, hebben ook de hoop vernieuwd en hersteld. De resultaten van de strijd in 2023 hebben duidelijk laten zien dat een gelijkwaardig, vrij en democratisch leven mogelijk is, dat het zich op elk gebied kan ontwikkelen en dat het mogelijk is om een nieuwe wereld te creëren op basis van een dergelijk leven. In die zin noemen we 2023 ook een jaar van verheldering, een jaar van kristallisatie. Wie is vriend, wie is vijand, wie heeft gelijk, wie heeft ongelijk, wie is bekrompen, wie is progressief; dit is onthuld. Er werd duidelijk gezien dat grote winst kan worden behaald door strijd. Alle pessimisme en wanhoop werden doorbroken en vernietigd. In plaats daarvan ontwikkelden en versterkten zich de hoop, het geloof, de wil en de bewering dat verzet en strijd altijd tot grote overwinningen zullen leiden. Het was een jaar van revolutionaire aanspraak en wil, een jaar van revolutionair geloof.Het was een jaar waarin alle pessimisme ineenstortte, een jaar waarin we ons hergroepeerden, hoop kregen, een dieper bewustzijn van vrijheid en democratie kregen en de strijd sterker omarmden. Iedereen beoordeelt dit op zijn eigen manier. Maar de revolutionaire democratische krachten zouden dit natuurlijk het meest moeten evalueren, evenals onze mensen, internationale vrienden, vrouwen en jongeren. Want zij hebben het jaar ten volle beleefd. Zij hebben hun stempel gedrukt met hun daden, hun bewustzijn en wat ze hebben gedaan. Daarom zijn zij degenen die de resultaten van het jaar het beste begrijpen. Zij zijn degenen die de meest nauwkeurige evaluatie zullen maken.

Wij vinden dat Rêber Apo de krachtigste evaluaties maakt. Hij definieert het jaar absoluut het beste. Nu voelen en begrijpen we dit in ons hart en bewustzijn. Maar natuurlijk is de mishandeling op [het gevangeniseiland] Imrali bekend. Om de hele mensheid, ons volk, iedereen van de juiste en diepzinnige gedachten van Rêber Apo te beroven, wordt er op Imrali een systeem van marteling, isolatie en genocide uitgevoerd. Maar wij begrijpen en voelen ook wat de evaluaties van Rêber Apo zouden zijn. Wij voeren ook een strijd. Daarom kunnen we begrijpen wat we doen en wat we zouden moeten doen. Rêber Apo heeft ons geleerd hoe we het kunnen begrijpen, dat we de macht hebben om het te begrijpen en betekenis te geven. Als we goede leerlingen zijn, kunnen we het jaar definiëren door er betekenis aan te geven, door naar de verwezenlijkingen ervan te kijken. Zo kunnen we nauwkeurige en adequate voorspellingen doen voor het volgende.

Het jaar 2023 is al voorbij. We definiëren het als een jaar van hoop en verzet geleid door het verzet in Imrali.In alle opzichten is het een jaar van groot verzet geweest tegen het martel- en isolatiesysteem van Imrali, om dit systeem te vernietigen en om de fysieke vrijheid van Rêber Apo te bereiken.In alle vier de delen van Koerdistan en in het buitenland hebben de guerrilla, mensen, vrouwen, jongeren, onze internationale vrienden, alle patriottische en democratische krachten deelgenomen aan dit verzet. Het hoogtepunt hiervan was 10 oktober, toen de wereldwijde campagne voor vrijheid van start ging. De campagne onder het motto ‘Vrijheid voor Abdullah Öcalan, een politieke oplossing voor het Koerdische vraagstuk’ was de finale van dit verzet.We kunnen ook zeggen dat de meest betekenisvolle en belangrijke mobilisatie van 2023 de campagne van 10 oktober was, die ook dit jaar zijn sporen naliet, omdat het vastberadenheid, een alomvattend doel, integriteit, vasthoudendheid, wil en geloof liet zien.

De campagne zal zeker positieve resultaten opleveren. De assertiviteit en vastberadenheid is duidelijk te zien bij al onze patriottische mensen, bij de vrouwen en jongeren die de actie leiden en bij al onze democratische vrienden. Er is niet de minste zwakte of pessimisme. Iedereen is gericht op deze actie en het succes ervan. Ze zeggen: “Het martel- en isolatiesysteem van Imrali zal vernietigd worden en de fysieke vrijheid van Rêber Apo zal bereikt worden.” Twee en een halve maand zijn voorbij gegaan. De afgelopen tweeënhalve maand waren er elke dag demonstraties, nieuwe deelnemers, nieuwe verklaringen. Ook in de afgelopen periode was de deelname groot. Het hongerstakingsverzet van revolutionaire gevangenen, dat op 27 november begon, heeft zijn eerste maand erop zitten, wat ook kracht en motivatie heeft toegevoegd. De campagne was als een nieuw begin, het mobiliseerde iedereen. Aan de andere kant zijn er overal marsen en bijeenkomsten. De massale acties van jongeren en vrouwen zijn nooit gestopt, net als de verklaringen en deelname.

Op 10 december was er ook een leescampagne. Er werd opgeroepen om de boeken van de leider van het Koerdische volk, Abdullah Öcalan, te lezen. Wat kunt u ons hierover vertellen?

Het doel van de leescampagne was om Rêber Apo beter te begrijpen. Dit was een zeer interessante actie en een zeer belangrijke en zinvolle actie. Het was een actie die juist moest worden uitgevoerd voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo. Met andere woorden, het was een actie die overeenstemde met zijn werkelijkheid. Want Rêber Apo betekent bewustzijn. Rêber Apo betekent een nieuwe mentaliteit. Rêber Apo betekent een nieuwe levensstijl en manier van leven. Rêber Apo betekent de kracht van betekenis. Hij definieerde zichzelf als een kracht van betekenis en beschreef zijn standpunt als “meaningisme”. Hij zag het geven van betekenis aan het leven als waardevoller dan al het andere. En hij creëerde zo’n perspectief en filosofie. Bewustzijn en zingevingskracht zijn essentiële eigenschappen van Rêber Apo. Hij opende de deur naar alles.

In de strijd voor de fysieke bevrijding van Rêber Apo, is de inspanning om zijn boeken te lezen, om zijn gedachten te bespreken, met andere woorden, om zichzelf te onderwijzen, om zijn bewustzijn te verhogen, om zijn mentaliteit te bevrijden, een inspanning die volledig overeenkomt met de realiteit van Rêber Apo. In dit opzicht was de campagne correct en zinvol. Degenen die het georganiseerd hebben, moeten de realiteit van hem goed begrepen hebben. Ik kan er alleen maar aan toevoegen dat dit continu zou moeten zijn. De dagen van het lezen van Rêber Apo zouden ononderbroken moeten zijn, de tijd zou ononderbroken moeten zijn. Iedereen zou Rêber Apo moeten lezen, de geschriften van de gevangenis moeten lezen, het nieuwe paradigma moeten bestuderen wanneer hij zich in moeilijkheden bevindt, vastzit, hulpeloos is of zonder oplossing zit. Ze zullen er de oplossing voor elk probleem vinden. Het perspectief van de oplossing is er, de manieren en methoden zijn er. Al onze mensen zouden het moeten lezen, onze internationale vrienden zouden het moeten lezen. In dit verband doe ik vooral een beroep op de jongeren.

Met betrekking tot de strijd voor de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan, hoe evalueert u de vooruitgang, en hoe groot is de kans dat u uw doel bereikt in het komende jaar?

Tijdens een uitzending vorige week bekritiseerde onze kameraad waarom de kennis over Rêber Apo zwak is in Turkije en zwak in het Midden-Oosten. Ze had gelijk. In feite bestaat er een misvatting, een zeer gevaarlijke misvatting, zoals de kameraad zei, dat omdat Rêber Apo Koerdisch is, en wij ook Koerden zijn, wij denken dat we alles weten wat Rêber Apo weet. Dit is een zeer slecht standpunt. Zij die zeggen dat de verdedigingsgeschriften “eerst in het Turks gepubliceerd werden, later vertaald in het Koerdisch, wij hebben het gelezen en geleerd vóór iemand anders, wij hebben het goed genoeg begrepen,” zijn eigenlijk zij die het helemaal niet begrijpen. Rêber Apo zei eens aan het begin van een lezing. “Mijn kritiek betreft vooral degenen die zeggen ‘deze punten zijn niet voor mij’.” Daarom kunnen we dit gezegde als volgt organiseren: degenen die Rêber Apo het minst begrijpen, zijn degenen die denken dat ze hem het meest begrijpen. Ik bedoel niet dat hij onbegrijpelijk is. Dit mag niet verkeerd begrepen worden. Maar hij kan niet begrepen worden door simpelweg zijn werk te bekijken. Het vereist voortdurend lezen en bestuderen.

In dit opzicht moet het lezen en het bewust worden van de gedachten van Rêber Apo continu zijn. Zij die het nodig hebben, moeten meer lezen. Vrouwen moeten meer lezen, want zij zijn de meest fundamentele kracht voor vrijheid. Zij hebben vrijheid meer nodig dan wie ook. Jonge mensen zouden meer moeten lezen. In feite zouden de Koerden meer moeten lezen en presenteren wat ze begrijpen. Anders zullen ze verkeerd zijn. Wat ze weten is niet genoeg. De volkeren van het Midden-Oosten zouden meer moeten lezen. Onze mensen in het noorden, de jongeren, zouden meer moeten lezen. Ze moeten begrijpen, studeren en kijken. Vooral voor de jongeren roep ik op tot een mobilisatie om voortdurend te lezen om Rêber Apo beter te begrijpen.

Anderzijds moeten we ook inzien dat de fysieke vrijheid van Rêber Apo noodzakelijk is voor ons allemaal.
De actie voor zijn vrijheid, is de actie om ons geestelijk, emotioneel en intellectueel te bevrijden, eerder dan de actie om Rêber Apo enkel fysieke vrijheid te geven. De actie om ons op te voeden en te organiseren is de actie om een vrije persoonlijkheid te bereiken op basis van de sociologie van de vrijheid. De vijand probeert obstakels tussen ons in te leggen, ze leggen verboden op. Er is al duizend dagen geen nieuws van Rêber Apo. Geen enkele informatie kan worden ontvangen. Allerlei soorten druk, martelingen en wreedheden worden toegepast. Het is inderdaad een centrum van genocidale coördinatie. De Koerdische genocide wordt georganiseerd, beheerd en uitgevoerd op basis van het Imrali systeem. Al deze folteringen zijn niet enkel om druk uit te oefenen op Rêber Apo, het is eigenlijk om ons de gedachten van Rêber Apo te ontnemen omdat we ze zo hard nodig hebben.

Ten tweede komt het door onze tekortkomingen. Als we toereikend waren, als we het goed begrepen hadden, als we met succes gestreden hadden, als we allemaal Apo’s waren, zoals een filosoof het uitdrukte, dan zouden de martelingen en de isolatiepraktijken op Imrali geen betekenis hebben, ze zouden enkel uitdraaien op persoonlijke wraak. Ze proberen wraak te nemen op Rêber Apo omdat hij het Koerdische volk, de vrouwen, de jongeren en het volk bewust heeft gemaakt, omdat hij hen tegen deze orde, onrechtvaardigheid, uitbuiting en onderdrukking heeft gezet. Het heeft een wraakzuchtige dimensie. Deze onderdrukkingen kunnen enkel dat betekenen. Onze tekortkomingen zorgen er feitelijk voor dat deze onderdrukkingen worden verlengd, meer gewicht krijgen. Dus wij zijn degenen die ontoereikend zijn. De isolatie en druk wordt eigenlijk aan ons opgelegd. Alles is deels gebaseerd op onze tekortkomingen en zwakheden. Laten we ons bevrijden van deze grond van zwakheid en ontoereikendheid. Laten we Rêber Apo beter begrijpen. Laten we ons paradigma met meer succes toepassen. Op elk gebied, op het gebied van ideologische strijd, in propaganda, in agitatie, in kunst, in literatuur, in sociale opvoeding, in het organiseren en leiden van de maatschappij, in oorlog, in verdediging, in politiek, in diplomatie, in het economische en sociale leven, als we het overal toepassen en als men ziet dat iedereen een Apo geworden is, zal het martelsysteem geen betekenis hebben.

Rêber Apo heeft al gezegd dat waar zijn gevangenisgeschriften zijn, daar is hij ook. De gevangenisgeschriften hebben zich overal verspreid. Daarom leest en leert iedereen over Rêber Apo. De vijand probeert de deuren te sluiten en probeert te verhinderen dat ook maar het minste geluid naar buiten komt. Maar dat is al overwonnen. Rêber Apo heeft de muren van de isolatie op Imrali al doorbroken met zijn gevangenisgeschriften. Hij heeft ze verbrijzeld en zichzelf over de hele wereld verspreid. Iedereen onderwijst zich nu met de gedachten van Rêber Apo, door Rêber Apo te lezen. Ze leren de waarheid over het vrije leven en de weg van de strijd uit de gedachten van Rêber Apo. Daarom is Rêber Apo overal. Hij is in de harten en de geesten van de hele mensheid over de hele wereld. Hij is in het centrum en vooraan in de strijd voor vrijheid en democratie.

In dit opzicht wordt het martelsysteem toegepast om Rêber Apo te verhinderen. De krachten van de internationale samenzwering hopen dat als zij isolatie opleggen en verhinderen dat de gedachten van Rêber Apo de buitenwereld bereiken, de revolutionairen, de patriotten, het volk, de vrouwen en de jeugd, zij de strijd zullen verzwakken en versmallen en succes zullen verzekeren en dat wij dat niet kunnen. Dus laten we dit met grote woede en reactie benaderen. Laten we zeggen dat we het kunnen en laten we het doen. Laten we het niet bij een loze bewering laten, maar laten we het doen. Er is een wereldwijde actiecampagne voor vrijheid voorgesteld. Door met al onze kracht mee te doen kunnen we ons doel bereiken, dus laten we allemaal meedoen, laten we overal meedoen. Laat iedereen deel uitmaken van de vrijheidscampagne over de hele wereld met nieuwe en creatieve acties en vormen van deelname, verdiep het nog meer, maak het veelzijdig. Laat een grote revolutie van vrijheid, een strijd voor vrijheid ontstaan. Als we dit doen, zal dit systeem van Imrali, marteling, isolatie en genocide instorten. Het zal geen betekenis meer hebben. Degenen die erop staan om het in stand te houden, kunnen dat niet. Dus dit is wat we moeten doen. Nu evalueren we deze opnieuw ter gelegenheid van deze eindejaarsevaluatie. We ondervragen onszelf steeds opnieuw op deze basis. We begrijpen het nu beter.

We gaan het jaar 2024 in met een nauwkeuriger begrip van de realiteit van Rêber Apo en voorbereid op een meer succesvolle implementatie. 2024 zal een jaar zijn waarin de actiecampagne voor de fysieke vrijheid van de Rêber Apo en de oplossing van de Koerdische kwestie groeit en zich veel meer ontwikkelt en grote overwinningen boekt door het systeem van Imrali, marteling, isolatie en genocide te doorbreken. 2023 was het meest betekenisvolle jaar van effectieve strategische actie en 2024 zal ook een jaar van overwinnende actie zijn. Het absolute doel zal zijn om de campagne voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo en de oplossing van de Koerdische kwestie tot een overwinning te brengen. We accepteren geen ander doel dan dit. We geloven met heel ons hart en geest dat dit zal gerealiseerd worden, en in de mate dat we de strijd op deze basis ontwikkelen, zullen we zeker overwinnen. Iedereen zou hierin moeten geloven en vertrouwen. 2024 wordt het jaar van de overwinning van de strijd voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo. Met groot vertrouwen roep ik iedereen en de strijd op om op deze basis te groeien en ik groet iedereen die in actie komt.

Bron: ANF Nieuws