Kalkan

Kalkan ziet kansen voor democratische emancipatie in de versnippering van wereldmachten

In een tekst die is gepubliceerd op de website van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), geeft Duran Kalkan van het Uitvoerend Comité van de PKK commentaar op de wereldwijde politieke situatie en perspectieven voor de revolutionaire bewegingen, meldt ANF Nieuwsagentschap.

“Kapitalisme in de imperialistische fase betekent oorlog”

Kalkan schrijft dat er sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog een voortdurende staat van oorlog is. De uitdrukkingsvorm van het kapitalisme in zijn imperialistische fase is oorlog met de conflicten in het Midden-Oosten als middelpunt: “Het kapitalisme wil het Midden-Oosten verzwelgen. Het Midden-Oosten verzet zich nog steeds en deze oorlog is vooral te danken aan de koppigheid van het verzet.” Kalkan onderstreept het belang van de botsingen tussen de kapitalistische machten, maar dat deze botsing vooral wordt gevoerd als een oorlog om het Midden-Oosten te veroveren.

“Wereldoorlog III zal worden uitgevochten in het Midden-Oosten”

Kalkan blikt terug op de geschiedenis: “De Eerste Wereldoorlog begon in deze context, maar de Oktoberrevolutie nam er een deel van het momentum uit. Het fascisme, dat uitbrak in de Tweede Wereldoorlog, werd verslagen door vele revolutionaire bewegingen. In het tijdperk van het echte socialisme werd deze oorlog de ‘Koude Oorlog’ genoemd. Het bestaan ​​van echt socialisme leidde tot de Koude Oorlog. Toen het echte socialisme oploste, kwam de Derde Wereldoorlog op de agenda. Dit is een oorlog in het Midden-Oosten. Deze oorlog is echt een oorlog om het Midden-Oosten te veroveren en om de samenleving in het Midden-Oosten, haar verleden en heden, te vernietigen. In Koerdistan wordt het gevoerd als een genocidale oorlog. Het hegemonische kapitalistische wereldsysteem dat ontstond met de Eerste Wereldoorlog verdeelde Koerdistan, negeerde de Koerden en dwong hen onder genocidale regimes. De Koerden verzetten zich en verzetten zich nog steeds. Arabië was verdeeld in 22 delen, die nog steeds een beetje terugvechten. Deze voortdurende oorlog is een oorlog die erop gericht is het bestaan ​​van een Koerdische en Arabische samenleving te vernietigen.”

Handelen in het systeem leidt tot dictatuur

Kalkan werpt een blik op de vooruitzichten voor de regio en de wereld: “Het ziet er niet naar uit dat het zo doorgaat. De strijdkrachten hebben geen oplossing te bieden. Dat geldt ook voor het mondiale kapitaalsysteem. Door vasthouden aan de nationale status-quo met zijn machtsstructuur, is het ook niet mogelijk om een ​​oplossing te vinden. Hoezeer dergelijke krachten zichzelf ook definiëren als revolutionair, gematigd en oplossingsgericht: uiteindelijk creëren ze een anti-Koerdische, fascistische dictatuur. De ontwikkeling van het AKP/MHP-regime is in dit opzicht exemplarisch. Het systeem heeft niet langer de macht om oplossingen te produceren, te veranderen en te innoveren. Het is moeilijk voor de krachten van het systeem om een ​​mentaliteits- en politiekverandering teweeg te brengen. Om deze reden is er geen teken van het overwinnen van de crisis en chaos van het mondiale systeem van kapitalistische moderniteit. De oorlog veroorzaakt door de crisis en chaos blijft zich over de regio verspreiden.

Wereldrevolutie is de uitweg

Het enige dat overblijft is de revolutie. Net zoals de Oktoberrevolutie de oorlog tijdelijk kon beëindigen, zo is nu het enige alternatief dat een uitweg uit deze oorlog zal bieden een democratische revolutie in het Midden-Oosten, zelfs een wereldrevolutie. Als de Oktoberrevolutie een wereldrevolutie had kunnen worden, zou de mensheid bevrijd zijn van het kapitalisme en het imperialisme. De Oktoberrevolutie kon geen wereldrevolutie worden, het mislukte. Omdat het faalde, hebben mens en natuur zoveel schade opgelopen dat we nu bijna met een apocalyps te maken hebben.”

“Kapitalisme is een regime van permanente crisis”

Kalkan roept op tot een grondig begrip van het kapitalisme: “Kapitalisme betekent crisis en chaos. Het is zeker dat deze gevolgen met de dag groter worden. Het kapitalisme verteert de natuur, de samenleving en het individu. Het gaat niet om ontwikkeling, maar om de volledige consumptie van alle basisprincipes van het leven. De situatie vormt een ernstige bedreiging en gevaar voor de mensheid, voor de hele wereld, ja voor elk leven. Want kapitalisme betekent niet de organisatie van werk en productie in termen van sociaal leven, maar in termen van uitbuiting, plundering en roof. Kapitalisme is een vorm van uitbuiting. Het doel is maximale winst. Het staats- en privémonopolie heeft dit punt bereikt. Er kan geen kapitalisme zijn zonder crises, chaos, tegenstellingen en conflicten.

“Er is geen oplossing in het kapitalisme”

Het is niet erg realistisch om vanaf vandaag terug te kijken en te vragen: ‘Zal het kapitalisme zichzelf vernieuwen, zal het oplossingen in zichzelf vinden? Komt er een oplossing uit Europa of Amerika? Zo niet, zal Afrika of Azië het voortouw nemen? Komt er een oplossing uit Duitsland of Frankrijk?’ Dat is de verkeerde benadering. Kapitalisme is een vorm van uitbuiting. Het is de organisatie van al het leven en werk voor uitbuiting en maximale winst. Het is een regime van totale vernietiging. Het is dus een systeem van plundering, roof, consumptie, dissidentie en conflict.

“Revoluties hebben de crisis van het kapitalisme verlicht”

Historisch gezien zijn crises periodiek geanalyseerd als ‘Eerste Depressieperiode, Tweede Depressieperiode, Derde Depressieperiode’. De continuïteit van de derde periode is benadrukt. Deze beoordelingen waren onjuist. In feite is het kapitalisme geen periodiek maar een continu regime van depressie en crisis. Van tijd tot tijd verergerden of verzwakten revoluties crises. De 19e eeuw kende de revoluties in Europa, de revoluties in Frankrijk vanaf 1830, de Europese revoluties van 1848, de Commune van Parijs van 1871, de Oktoberrevolutie en de revolutionaire bewegingen die voortkwamen uit de Oktoberrevolutie in de 20e eeuw. In feite heeft het revolutionaire front tijdelijk de crisis en depressie van het kapitalisme verlicht. Als er geen revolutie was geweest, zou van deze verlichting geen sprake zijn.