Kantongemeenten Hesekê informeren burgers over uitgevoerde projecten in 2023 en plannen voor 2024

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het jaar loopt ten einde en de verschillende gemeenten houden hun jaarlijkse bijeenkomst met burgers om hen te vertellen welke projecten de afgelopen 12 maanden zijn uitgevoerd en welke in 2024 zullen worden uitgevoerd.

De Volksgemeente Dirbêsiyê in het kanton Hesekê hield haar jaarlijkse bijeenkomst in het Centrum voor Kunst en Cultuur met deelname van burgers, instellingen en raadsleden.

Tijdens de bijeenkomst las Zîlan Ereb, medevoorzitter van de Volksgemeente, het jaarverslag voor, met daarin de projecten die in 2023 zijn voltooid, zoals het openen van een tuin en 2 kwekerijen, het planten van 5- tot 6 duizend jonge boompjes in de wijken en dorpen, en het asfalteren van wegen in de wijken en dorpen. Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst een video getoond waarin het werk werd uitgelegd.

Om het waterprobleem in het oostelijke deel van het district op te lossen, stelde de raad voor 2024 enkele projecten voor, zoals het leggen van 5 leidingen naar het waterstation, het asfalteren van de wegen in veel steden, het repareren van enkele wegen en het uitvoeren van bewustmakingscampagnes over netheid in de districten en steden.

De jaarvergadering van de gemeente in het district Til Temîr werd gehouden in de vergaderzaal van de Martelarenfamilies. Tijdens de vergadering werd het jaarverslag van de gemeente voorgelezen door Ronaz Yûnis, medevoorzitter van de gemeente Til Temir.

In het verslag werden de belangrijke projecten toegelicht die de volksgemeente in 2023 had voltooid, waaronder de uitbreiding van het rioolnetwerk van 825 meter in de wijk waar nieuwe huizen werden gebouwd.

De gemeente kondigde ook aan dat de 850 meter lange weg van de gemeente Martyr Arkêş en de 3 kilometer lange weg van het dorp El Mensef waren gerepareerd.

Vervolgens werd er een video vertoond met uitleg over de activiteiten die door het jaar heen door de gemeente zijn uitgevoerd.

De bijeenkomst werd afgesloten met een toelichting op de vele projecten die in 2024 zullen worden uitgevoerd. Het belangrijkste project is het voorstel om een alternatieve oplossing te vinden voor het waterprobleem. Het voorstel bestaat uit het vinden van alternatieven voor de watervoorziening vanuit het Alouk Water Station, dat onder controle staat van de Turkse staat.