Karayılan: Het oudste volk van de regio kan niet worden vernietigd door geweld – DEEL1

  • Zuid-koerdistan

Murat Karayılan, commandant van het hoofdkwartier van het Volksverdedigingscentrum (HSM), sprak met ANF Nieuwsagentschap over de strijd van de guerrillatroepen en de militaire en politieke gevolgen van de recente aanvallen op de Turkse bezettingstroepen in het zuiden van Koerdistan.

Karayılan vestigde de aandacht op het grote verzet tegen de genocide tegen het volk van Koerdistan gedurende 9 jaar en zei: “Het historische verzet van de afgelopen negen jaar en de laatste fase van mobilisatie, van de kerkers tot de straten tot de bergen, hebben deze realiteit onthuld. Met andere woorden, het Koerdische volk heeft laten zien dat het vandaag een wil is, dat het nooit zal terugkrabbelen tegenover fascistisch-genocidale aanvallen door rechtop te staan in de lijn van leider Apo [Abdullah Öcalan, -red.] op elke grond en op elk gebied tegen de genocidale politiek die aan hen wordt opgelegd en door verzet te ontwikkelen met grote opoffering. Dit massale mobilisatieproces heeft dit duidelijk aangetoond.”

Karayılan merkte op dat de recente acties de juistheid van de oorlogsdoctrine van de guerrilla hebben bewezen en zei: “Het belangrijkste aspect van een oorlogsstrategie is om grote resultaten te behalen met weinig slachtoffers. Vooral in de afgelopen drie jaar heeft de tactische uitbreiding ontwikkeld door de vrijheidsguerrilla van Koerdistan  op basis van de Apoïstische opofferingsgezindheid dit feit duidelijk onthuld. Met andere woorden, het is duidelijk te zien in de praktijk dat de stijl van het bereiken van grote resultaten met weinig verliezen is bereikt. In dit opzicht zijn de verklaringen van de Turkse staatsinstellingen over onze verliezen complete onzin; het zijn leugens met als doel de publieke opinie te misleiden.”

Het eerste deel van het diepte-interview met Karayılan werd gepubliceerd door ANF- Nieuwsagentschap en luidt als volgt:

De revolutionaire operaties van de Koerdische vrijheidsguerrilla beleven de laatste tijd een opmars. De Revolutionaire Operatie Martelaar Helm Dêrelûk was de laatste van de reeks acties die zich achtereenvolgens in vele regio’s ontwikkelden. Wat kan er gezegd worden over de ontwikkelingen in de as van het opkomende verzet van de guerrilla en de Revolutionaire Operatie Martelaar Helm Dêrelûk ?

Ten eerste maken we de dagen door die het jubileum van het Verzet van het Tijdperk – Afrin markeren. Ik herdenk alle heldhaftige martelaren van dit historische verzet in de persoon van kameraden Karker en Avesta Xabûr, en ik buig eerbiedig voor de herinneringen aan de martelaren van het Afrin verzet. Opnieuw herdenk ik met respect de waardevolle revolutionaire Zelal Zagros, die de martelaarsdood stierf als gevolg van een afschuwelijke aanval in Kirkuk. Zij zal zeker gewroken worden. Ik herdenk nogmaals met respect en dankbaarheid alle martelaren van januari in de persoon van kameraad Leyla Sorxwîn Amed, een waardevolle revolutionair, veldcommandant van Botan, en ik buig met respect voor al onze martelaren van januari en martelaren van de revolutie. Ik herhaal nogmaals de kameraadschapsbelofte die we aan hen hebben gedaan. Ik wil onze vastberadenheid uitspreken om hen te wreken en hun heilige doelen te vervullen.

Wat je vraag betreft, de oorlog en de acties die zich vandaag hebben ontwikkeld zijn het resultaat van het feit dat het AKP-MHP regime onze leider 9 jaar lang heeft geïsoleerd, van de onderdrukking-genocidepraktijken tegen ons volk en onze democratische politiek, en van de aanvallen die tegen onze beweging zijn gelanceerd met het doel van totale vernietiging.

Met deze aanvallen wilden ze ons volk intimideren en onze beweging volledig vernietigen.Ze dachten dat ze ons konden liquideren met de steun van buitenlandse mogendheden en Koerdische collaborerende strijdkrachten, meer vertrouwend op inlichtingen en technologie. Daartoe vertrouwden ze in deze oorlog op steun van buitenaf door alle rijkdommen van Turkije, zijn geopolitieke positie en alles aan te prijzen; ze wilden resultaten behalen door een aanzienlijk deel van de Turkse economie aan deze oorlog te spenderen.Maar ondanks al deze inspanningen en verschillende uitgebreide, veelzijdige aanvallen, hebben ze gefaald.Deze acties zijn daar het bewijs van.

Dit proces, dat in principe begon met de zelfopofferingsactie in Ankara op 1 oktober, bereikte een hoogtepunt met de acties van 20 en 27 november, de acties van 22 en 23 december en ten slotte de acties van 10 en 12 januari. Op deze data werden belangrijke acties uitgevoerd, maar er waren ook veel grote en kleine acties die in deze periode plaatsvonden. Dit is een zet, een antwoord van de guerrilla tegen het beleid van isolatie en genocide. De meest recente Revolutionaire Operatie Martelaar Helm Dêrelûkin in Girê Amediyê is een actie met een hoog niveau van succes. Het is een revolutionaire operatie ontwikkeld met allerlei bewonderenswaardige prestaties. We kunnen stellen dat het de meest succesvolle actie was sinds de Revolutionaire Operatie van Martelaar Çîçek Kiçî in Çelê (Çukurca) in 2011.

Eind 2022 riep de toenmalige Turkse minister van Oorlog de overwinning uit en verklaarde dat ze het operatie ‘Claw Lock’ hadden voltooid. Wat betekenen de guerrilla-acties die zich in hetzelfde gebied ontwikkelen ondanks hun verklaarde overwinning?

In de herfst van 2016, toen de Turkse staat UCAV-technologie kon verwerven met de hulp van NAVO Gladio, verklaarde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dat niemand het meer over de PKK zou hebben na april 2017. Ze stelden veel vertrouwen in de externe steun en de technologie die ze hadden verworven. Ze maakten de fout te denken dat ze de Koerdische kwestie, die in wezen een sociale kwestie is, konden beëindigen door middel van deze techniek en inlichtingen.

Vervolgens planden ze, als resultaat van gesprekken met Irak en de KDP begin 2021 en op basis van het verkrijgen van hun steun, om de Medya-Verdediginszones (door guerrillastrijders bezette gebieden in Noord-Irak) binnen 2-3 maanden volledig uit te schakelen door middel van de aanval die ze lanceerden in Garê op 10 februari 2021. De dingen gingen echter niet zoals ze gepland hadden. Terwijl ze van plan waren om deze oorlog in 3 maanden af te ronden, zitten ze al 3 jaar vast in Zap, Avaşîn en Metîna. Het is ook een zeer zeker feit dat ze alle dimensies van deze oorlog verbergen voor het volk en de publieke opinie in Turkije.

Juist, in de herfst van 2022 riep Hulusi Akar een soort overwinning uit door te verklaren dat de operaties het einde naderden, dat het Klauw-slot, zoals hij het noemde, op slot zat. Dit was een grote schaamteloosheid tegenover de feiten. Want zo’n succes of overwinning bestaat niet.

Welnu, deze revolutionaire beweging, die begon met de actie in Ankara en culmineerde in de laatste actie in Girê Amediyê, heeft alle leugens onthuld die werden verteld aan de volkeren van Turkije en de publieke opinie in de wereld als onderdeel van psychologische oorlogsvoering.

Deze laatste acties hebben de realiteit van de laatste drie jaar onthuld in het grote verzet dat al negen jaar wordt gevoerd tegen de genocide op het volk van Koerdistan. Ze bewijzen de ineenstorting van het ‘Decompositieplan’, een genocideproject waarop de fascistische AKP/MHP regering grote hoop had gevestigd. Het historische verzet van de afgelopen negen jaar en de laatste fase van mobilisatie, van de kerkers tot de straten tot de bergen, hebben deze realiteit onthuld. Met andere woorden, het Koerdische volk heeft getoond dat het vandaag een wil is, dat het nooit zal terugkrabbelen in het aangezicht van fascistisch-genocidale aanvallen door rechtop te staan in de lijn van Leider Apo op elke grond en op elk terrein tegen de genocidale politiek die hen wordt opgelegd en door verzet te ontwikkelen met grote opoffering. Dit massale mobilisatieproces heeft dit duidelijk aangetoond.

Hoe moet dit door de guerrilla bereikte niveau worden geëvalueerd? Welke militaire en politieke boodschap draagt het uit?

Deze acties hebben de nauwkeurigheid van de oorlogsdoctrine die we als HPG hebben ontwikkeld in militaire termen bewezen en de mate van succes onthuld. Het belangrijkste aspect van een oorlogsstrategie is om grote resultaten te behalen met weinig slachtoffers. Vooral in de laatste drie jaar heeft de tactische uitbreiding ontwikkeld door de Koerdistan Freedom Guerrilla gebaseerd op de Apoïstische opofferingsgezindheid dit feit duidelijk onthuld. Met andere woorden, het is duidelijk te zien in de praktijk dat de stijl van het bereiken van grote resultaten met weinig verliezen is bereikt. In dit opzicht zijn de verklaringen van de Turkse staatsinstellingen over onze verliezen complete onzin; het zijn leugens met als doel de publieke opinie te misleiden. We ontwikkelen de tactische aanpak om belangrijke resultaten te onthullen met een minimum aan slachtoffers en de resultaten aan het publiek bekend te maken. Afgezien daarvan hebben we geen slachtoffers. Kortom, het is mogelijk om te spreken van een belangrijke militaire prestatie.

In politieke termen is de belangrijkste boodschap van dit verzet de ideologische en militaire prestatie van de PKK en de Koerdische Vrijheidsguerrilla in haar lijn. Het is de demonstratie van de onoverwinnelijkheid van een macht met een sterke vastberadenheid, ideologische en militaire houding. Het gaf de boodschap aan het genocidale kolonialisme dat “het niet uitmaakt hoeveel externe steun en technische middelen je gebruikt, je kunt geen resultaten bereiken door massamoorden en moorden”.Dit is de boodschap dat het Koerdische volk, het oudste volk van de regio, dat voortdurend beschuldigd wordt van terrorisme, maar dat in werkelijkheid geworteld is in de diepten van de geschiedenis, niet kan worden geëlimineerd door geweld. Je kunt het oudste volk van dit land niet negeren en hen vernietigen met geweld. Het opkomende verzet en de recente acties hebben dit eens te meer aangetoond.

Denkt u dat de andere partij deze boodschap juist opvat en dat dit zal leiden tot een beleidsverandering?

De mogelijkheid dat de andere kant deze boodschap juist opvat lijkt op dit moment erg zwak. Eigenlijk hebben ze de boodschap wel begrepen, maar ze zullen erop blijven hameren. Dat blijkt al uit hun uitspraken. De AKP is de wreedste regering ooit geworden met een gewetenloze oorlog tegen het Koerdische volk door het staartje te volgen van de MHP, die een clangevoel heeft, en enkele fascistisch-racistische Ergenekonisten. Door alle rijkdommen van Turkije in deze oorlog te investeren, heeft het bovendien de Turkse samenleving met honger en armoede achtergelaten. Als dit zo doorgaat, zullen de Medya-verdedigingszones het graf worden van deze fascistische mentaliteit. Dit is een vaststaand feit. Het is geen gewone, eenvoudige bewering. In het licht van onze oorlogsstrategie is het falen van deze bekrompen, achterlijke mentaliteit, die alleen begrip heeft voor bloedvergieten en denkt de wil van de volkeren te kunnen elimineren door te doden, zeker. Niemand kan voorbijgaan aan de bijdragen van onze verzettende volksrealiteit, onze moeders, onze libertaire vrouwen, onze jeugd en de Turkse links-socialistische traditie aan dit verzet. Zoals de zelfopofferende Rojhats en Erdals onlangs hebben aangetoond, kun je een sociale realiteit waar helden zijn die hun leven op het spel zetten als het nodig is, niet met geweld uitroeien.

De Turkse staat en de speciale oorlogsmedia propageren voortdurend dat ze jullie beweging hebben afgemaakt…

Ja, er was een zekere druk op onze troepen in het licht van de technologische mogelijkheden die werden geboden met de steun van NATO Gladio en de toenemende inlichtingenmogelijkheden in deze parallel. Met het oog op de aanvallen die zich ontwikkelden op basis van geavanceerde technologie in Noord Koerdistan, vooral in de periode 2017-’18, streefden we naar een snelle transformatie in termen van tactiek en stijl van optreden. We realiseerden ons echter dat we de actiestijl die geschikt was voor de periode met een radicale verandering niet vroeg konden implementeren vanwege tekortkomingen zoals het niet in staat zijn om vroeg te veranderen en transformeren, en het vasthouden aan gewoonten, die we ook de persoonlijkheidskenmerken kunnen noemen die structureel bestaan in de Koerdische samenleving en de Koerdische menselijke typologie. Vanuit dit oogpunt kwamen we tot de conclusie dat het nodig was om snel een reeks fundamentele veranderingen in stijl, methode en beweging door te voeren.

Bijvoorbeeld, sinds 2018 hebben we het als een tactische aanpak bepaald om de macht in Noord Koerdistan te verminderen of niet te vergroten, en niet te veel versterkingen naar Noord Koerdistan te sturen, en we hebben het op deze manier geïmplementeerd. Sommige mensen in het koloniale systeem die uit zijn op carrière en huur, probeerden hier een premie op te zetten; ze probeerden het als hun eigen succes te laten zien. Dat is een aparte kwestie; het is hun eigen eenvoud en zelfbedrog.

De grote oorlogstheoreticus, de Duitse generaal Calusewits, vergeleek oorlog met handel en stelde dat ook in oorlogen stappen moeten worden ondernomen na het berekenen van winst en verlies. Deze kwestie wordt ook genoemd in de briefwisseling tussen Marx en Engelen. Met andere woorden, oorlogen zijn ook een situatie die gepland moet worden op basis van winst en verlies. Daarom, toen we ons realiseerden dat onze verliezen zouden toenemen zolang we onze koers niet veranderden, namen we dat natuurlijk als basis om niet te veel troepen naar Noord Koerdistan te sturen. Maar ze beschouwden dit als een eigen succes en misleidden hun omgeving en samenleving. Ze gaan nog steeds voort op die misvatting. Wanneer de dag komt, zal iedereen beseffen dat dit niet het geval is.

Het is echter zeker dat de PKK geen verzwakking heeft ervaren in haar strijd langs de lijn van leider Apo, maar een rijping en dat ze haar onoverwinnelijkheid zal tonen door dit meer te manifesteren op het slagveld wanneer dat nodig is. In dit opzicht moet niemand op dit moment de verhalen geloven die gebaseerd zijn op leugens. We zijn een volk; we zijn op geen enkele manier en nergens vernietigd, en we kunnen niet vernietigd worden; niemand kan dit bereiken. Het is mogelijk om de recente acties van de guerrilla op deze manier te lezen. Men kan zien dat de guerrilla een kracht is met een onoverwinnelijke wil van staal en een grote wendbaarheid, en dat het in staat is zichzelf te beschermen en zijn taken te vervullen tegenover alle soorten aanvallen. En degenen die het vandaag niet willen zien, zullen het morgen moeten zien.

Bron: ANF