Karayilan: Waarom wordt een onafhankelijk onderzoek verhinderd?

  • Zuid-Koerdistan

Murat Karayilan, commandant van het centrale hoofdkwartier van de Volksverdedigingskrachten (HPG), sprak met ANF Nieuwsagentschap over het gebruik van verboden chemische wapens door het Turkse leger in Zuid-Koerdistan. In het interview, uitgevoerd door Deniz Kendal, ging Karayilan onder meer in op de volgende onderwerpen:

Verontrustende videobeelden 

Met betrekking tot de vrijgave van de verontrustende videobeelden van de stervende guerrillastrijders Baz Mordem (Mehmet Can Evren) en Helbest Koçerîn (Kevser Ete), legt Karayilan uit: “Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle patriottische mensen en vooral aan de moeders en families van de gevallen dat we de opnames van Heval Baz en Hevala Helbest hebben uitgebracht. Ik vertrouw erop dat de families en onze mensen begrijpen dat we dit moesten doen, zodat de realiteit hier op het terrein op een beknopte manier kan worden gezien.”

De video veroorzaakte ophef onder het Koerdische volk en er kwamen ook geschokte reacties uit democratische kringen. De Turkse staat ontkende onmiddellijk chemische wapens te hebben en te gebruiken. Om de discussie in de kiem te smoren, werden in Turkije journalisten gearresteerd. De arrestatie van de prominente forensisch wetenschapper Şebnem Korur Fincancı leidde tot internationale kritiek, de World Medical Association en andere organisaties sloten zich aan bij de eis van de voorzitter van de Medische Vereniging voor een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen.

Waarom is er geen onafhankelijk onderzoek?

Karayilan zei: “Onze mensen, onze vrienden, mensenrechtenorganisaties en alle onafhankelijke kringen met een geweten kunnen absoluut zeker zijn van één ding: de informatie die wij als commando hebben over het gebruik van verboden bommen en chemische wapens, gepubliceerd door de Turkse strijdkrachten in Zuid-Koerdistan bevatten geen overdrijvingen of fouten. Het is betrouwbare informatie. We hebben sinds de aanval op Gare in februari 2021 continu verslag gedaan van deze kant van de oorlog. De Turkse staat heeft hierover de afgelopen twee jaar gezwegen en heeft indien mogelijk niet gereageerd. Vorig jaar nog gaf [Turkse Secretaris van Defensie] Hulusi Akar een verklaring uit waarin stond: ‘We gebruiken geen chemische wapens, alleen pepergas.’ Pepergas is echter ook een chemisch middel en is volgens de staat van beleg verboden in militaire conflicten en vooral in gesloten ruimtes. De Turkse staat heeft het Verdrag inzake chemische wapens ondertekend en heeft beloofd dergelijke wapens niet te gebruiken. Hij gebruikt echter niet alleen pepergas, maar ook verschillende dodelijke middelen met verschillende effecten op mensen. Hij wil een maatschappelijke discussie daarover voorkomen.

Toen voor het laatst concreet bewijs werd gepresenteerd, beweerde de Turkse staat op dezelfde dag zonder enig onderzoek dat dit PKK-propaganda was. ‘Ons leger is schoon, zulke wapens hebben we niet in onze inventaris’, werd er gezegd. De beschuldigingen werden onmiddellijk verworpen en het schuldige geweten was duidelijk uit de verwoede ontkenningen. Op dit punt zou ik de oproep willen herhalen die waardevolle politici en mensenrechtenactivisten al hebben gedaan: als het leger schoon is en de beschuldigingen vals zijn, kan een onafhankelijke delegatie toestemming krijgen om ter plaatse onderzoek te doen. Dat zou kunnen bewijzen dat alles schoon is.”

Over de rol van de NAVO en internationale organisaties

Karayilan zegt dat Turkije wordt aangemoedigd om internationaal oorlogsmisdaden te plegen: “Toen de Turkse staat zag dat er vanuit internationale kringen geen reactie kwam op het gebruik van verboden munitie, durfde het in 2022 nog meer chemische gassen, tactische kernwapens en thermobarische bommen te gebruiken. De stilzwijgende houding van internationale instellingen en in het bijzonder de steun van de NAVO-landen aan de Turkse operaties, evenals het feit dat bepaalde landen Turkije dergelijke wapens aanbieden of ze samen produceren, wijzen op hun medeplichtigheid. In ieder geval moedigde het stilzwijgen van de internationale instellingen en de ondersteunende positie van de betrokken staten de Turkse staat aan en maakte het zelfs eigenwijs. Hij gebruikt in de 21e eeuw tientallen keren per dag openlijk wapens tegen de vrijheidsstrijders van het Koerdische volk, wat verboden is door de verdragen die hij zelf heeft ondertekend.

Is het mogelijk dat de internationale mogendheden er niets van weten? Nee dat is het niet. Dus hoe moet het stilzwijgen van internationale instanties zoals de OPCW worden geïnterpreteerd? Het is vrij duidelijk hoe vastberaden het oorlogsregime van de AKP/MHP ervan uitgaat dat het volk van Koerdistan niet geholpen zal worden op de internationale arena. Dit moedigt het aan om meedogenloos het internationaal recht te schenden.”

De Turkse staat wil resultaten voor het begin van de winter

Karayilan wijst erop dat de Turkse staat sinds het bloedbad in Dersim in 1937 herhaaldelijk gifgas heeft gebruikt tegen Koerden. Hij waarschuwt er echter voor om oorlogsmisdaden niet als normaal te behandelen en zegt: “Het is waar dat er in het verleden dergelijke operaties zijn geweest, maar er is een verschil met de operaties van vandaag. De afgelopen twee jaar, en vooral sinds april van dit jaar, gebruikt de Turkse staat tientallen keren per dag op een zeer systematische manier verboden wapens. Dat moet gezien worden. Chemische wapens zijn ontworpen als een belangrijke methode om het verzet van de Koerdische vrijheidsguerrillastrijders te breken. Alle mensen met een geweten moeten zich verzetten tegen deze brute onmenselijkheid. Het is geen geïsoleerd incident dat zich in een staat van grote nood voordoet, maar een fundamentele benadering om genocide te plegen en een resultaat te bereiken. Omdat Hulusi Akar en Tayyip Erdogan zien dat ze hiermee geen vooruitgang hebben geboekt, worden de operaties geïntensiveerd omdat ze absoluut resultaat willen hebben voor het begin van de winter.”

Gasmaskers in beslag genomen door de KDP

Over de mediaberichten over de gasmaskers die naar verluidt door de guerrilla’s zijn gekocht en in beslag zijn genomen door de Zuid-Koerdische KDP (Barzani-clan) in het voorjaar, legt Murat Karayilan uit: “Deze maskers zijn niet gekocht door de guerrilla’s. Dit waren maskers die werden gekocht en verzonden als onderdeel van een campagne door vriendelijke en democratische kringen uit Europa die opkomen voor mensenrechten en niet willen dat mensen sterven door chemische wapens. Omdat ze niet wisten hoe ze in contact moesten komen met de guerrilla’s, brachten ze de maskers naar Rojava. Pas toen kwamen we erachter. Van daaruit zouden de maskers in het geheim in een burgervoertuig naar de guerrilla’s worden vervoerd. Onderweg nam de KDP het in beslag en deed alsof het een grote slag had geslagen. Dit is het verhaal van deze maskers. Ze zijn hierheen gebracht door Europese vrienden en in beslag genomen door de KDP.”