KCDK-E belooft radicale democratische constructie en verzet uit te breiden

Het Congres van Democratische Gemeenschappen van Koerdistan in Europa (KCDK-E) heeft zijn interim-congres succesvol afgesloten met de deelname van 180 afgevaardigden uit heel Europa. Het werd gehouden onder het motto: “We zullen het systeem van de Democratische Natie bouwen in de geest van het Zap-verzet en de kolonialisten uit Koerdistan verdrijven”.

De afgevaardigden waren afkomstig uit alle sectoren van de Koerdische zelforganisatie in de diaspora: vertegenwoordigers van de vrouwenbeweging, de jeugdbeweging, de volksraden, de gemeenschapscentra en de verschillende geloofsgemeenschappen. Vier dagen lang bespraken de activisten de huidige ontwikkelingen van de aanvallen op Koerdistan en het isolement van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en namen besluiten die richtinggevend waren.

De verklaring van KCDK-E houdt het volgende in:

“Vrijheid van Öcalan en Koerdistan zijn onderling afhankelijk”

“De strijd voor de vrijheid van Rêber Apo (Abdullah Öcalan) en de democratische oplossing van de Koerdische kwestie zijn met elkaar verweven. Dit is vooral duidelijk in de huidige fase van aanslagen. De Turkse staat zit op een dood spoor met zijn vuile oorlogspolitiek en heeft grotendeels gefaald vanwege het verzet van Rêber Apo, de guerrillastrijders en het Koerdische volk.

Op ons tussencongres werd een grote consensus getoond dat de vrijheid van Rêber Apo de vrijheid van Koerdistan betekent. Dit congres heeft ervoor gezorgd dat dit de basis zal zijn van al onze werkzaamheden en activiteiten. Het werd duidelijk dat de bevrijding van Rêber Apo en van Koerdistan alleen mogelijk zal zijn door grote strijd en verzet. Op deze manier zullen bezetting en verraad worden verslagen.

‘Barzani’s verraad spoort ons resoluut aan tot strijd’

Het congres veroordeelt met klem het verraad van de familie Barzani. Deze vuile alliantie met het Turkse fascisme brengt alle verworvenheden van het Koerdische volk in gevaar. Het spoort ons echter aan om resoluut en non-stop te strijden tegen elke vorm van verraad.

Er werd besloten om de campagne ‘Tijd voor Vrijheid’, die de vrijheid van Rêber Apo en Koerdistan als doel heeft, nog sterker en effectiever voort te zetten en ons frontwerk uit te breiden. Hiervoor hebben we gekozen voor een brede planning. Er werden uitgebreide beslissingen genomen op ideologisch, sociaal, politiek, diplomatiek en operationeel gebied. De doelen van het strijdjaar waren nauwkeurig omschreven.

“Focus op het bouwen van de raden, gemeenten, coöperaties en academies”

Ons congres onderstreept dat de reorganisatie en opbouw van een vrije samenleving en een vrij leven op basis van democratische, ecologische en libertaire beginselen van vrouwen op alle terreinen van het leven de meest fundamentele taak is die niet kan worden uitgesteld. Voor het nieuwe strijdjaar hebben we het tot onze taak gemaakt om het werk van de opbouw van de samenleving intensief op te pakken en te ontwikkelen. Het congres heeft zich ten doel gesteld het werk voort te zetten onder de slogan ‘We willen alle mensen uit Koerdistan bereiken’ en de vernietigingsaanvallen van het internationale reactionisme en de fascistische Turkse staat te dwarsbomen.

‘Ideologische strijd en constructie wordt uitgebreid’

Onze vergadering heeft besloten de activiteiten van de raden, academies, gemeenten en coöperaties te ontwikkelen en daarmee de sociale organisatie in Europa te versterken. Hiervoor beschouwen we het ecologische, democratische en libertaire vrouwenparadigma van Rêber Apo als basis en stellen we het bouw- en organisatiewerk onder de slogan ‘Er zijn maar zoveel mensen als je organiseert’ centraal.

Strijd tegen het PKK-verbod

Ook werd besloten om resultaatgerichte plannen te ontwikkelen en resoluut in de praktijk te brengen voor het verwijderen van de PKK van de ‘terreurlijst’ en het opheffen van het verbod op de PKK, dat een groot obstakel is voor het organiseren in Europa en een van de belangrijkste pijlers van isolatie. De juridische, diplomatieke en maatschappelijke activiteiten die tot dusver in het kader van de KCDK-E zijn uitgevoerd, zijn geëvalueerd en duidelijk gemaakt dat deze verder moeten worden versterkt en voortgezet.

Ideologische strijd tegen seksisme, nationalisme en conservatisme

Het congres positioneert zich duidelijk tegen allerlei soorten seksistische, nationalistische, achterlijke en reactionaire houdingen en praktijken die een democratische, ecologische en libertaire vrouwenfilosofie in de weg staan. In die zin werd besloten de ideologische strijd uit te breiden.

Uitbreiding van sociale centra

Tijdens onze bijeenkomst werd de noodzaak vastgesteld om onze sociale centra uit te breiden om aan de behoeften van onze volkeren op alle gebieden te voldoen, en om nieuwe sociale centra te openen waar onze volkeren ook wonen. Hiervoor moeten meer leden worden toegelaten. Ook hiervoor zijn belangrijke besluiten genomen en plannen ontwikkeld.

Succesvolle kritiek en zelfkritiek

Tijdens onze halfjaarlijkse vergadering werd uitgebreid ingegaan op het afgelopen jaar. Uiteindelijk kwam iedereen uit de discussie met grote vastberadenheid om te strijden en met de moedige kritiek en zelfkritiek op tekortkomingen en eigen tekortkomingen.

“We accepteren niets dan succes”

Als KCDK-E gaan we gesterkt en met veel meer duidelijkheid en vastberadenheid het nieuwe jaar van strijd in. We willen niets minder dan de plannen van de genocidale mogendheden en hun aanvallen dwarsbomen door de eigen kracht van onze volkeren door massale weerstand. Onze vastberadenheid om dit te doen is groter dan ooit. We accepteren niets minder dan succes.”