KCDK-E: De boodschap van tienduizenden moet goed worden begrepen

Het Congres van de Democratische Gemeenschappen van Koerdistan in Europa (KCDK-E) heeft een verklaring afgelegd over de protesten van zaterdag tegen het gebruik van chemische wapens door het Turkse leger. De vereniging verwelkomt de deelname van tienduizenden mensen aan de demonstraties in Europa als een “opstand tegen genocide” en verklaart:

“In Düsseldorf, Marseille en vele andere steden toonden mensen uit Koerdistan en hun vrienden hun standpunt en vastberadenheid heel duidelijk met hun berichten, slogans en toespraken tijdens de demonstraties op 12 november. Deze unanieme boodschap van tienduizenden mensen hebben verklaard dat ze de vrijheidsguerrilla’s die zich verzetten tegen de genocide van de Turkse staat als hun eer en hun toekomst zien. Ze zijn de straat opgegaan in de wetenschap dat de guerrilla-aanval gericht is op heel Koerdistan en op ons allemaal.

Tienduizenden mensen zeiden: Het verzet van de vrijheidsguerrilla is ons verzet. We zijn vastberadener en georganiseerder dan ooit in de strijd tegen de Turkse staat, die ondanks alle vuile methoden en het gebruik van chemische wapens het verzet van het Koerdische volk niet kan breken. We zullen deze strijd voor vrijheid en gelijkheid ononderbroken voortzetten totdat we winnen.ensen moet begrepen worden.

Tienduizenden zeiden: We accepteren in geen geval de houding van samenwerking met de vijand, die het eigenbelang boven de belangen van het Koerdische volk stelt, en die de vijand aanmoedigt en in staat stelt om in Koerdistan af te slachten. We weten dat het verzet hiertegen een nationale taak is.

Als Koerden hebben we opnieuw laten zien dat we met nationale eenheid en een gemeenschappelijke strijd de kracht en het bewustzijn hebben om onze eigen status te bereiken. We hebben herhaald dat de strijd van het Koerdische volk deze eeuw tot een eeuw van vrijheid voor de hele regio kan maken en dat achter deze strijd staan ​​de enige eervolle houding is. We herhaalden dat samenwerking betekent dat je de vijand dient.
Met de demonstraties werd de boodschap van de mensen uit Koerdistan aan de internationale instellingen en machten heel open en duidelijk overgebracht: het stilzwijgen over de aanvallen van de Turkse staat betekent goedkeuring en steun voor de bloedbaden in Koerdistan.

Met name de OPCW en andere internationale instellingen zijn opgeroepen om hun standpunt van het ontkennen van hun eigen bestaansreden en het vertrappen van menselijke waarden in het licht van het gebruik van chemische wapens tegen de guerrillastrijders op te geven. De demonstranten hebben verklaard dat ze hun democratische activiteiten ononderbroken zullen voortzetten totdat deze instellingen hun mandaten en verplichtingen zoals vastgelegd in het internationaal recht nakomen. Het gebruik van chemische wapens moet worden onderzocht en ter plaatse worden gestopt.

Deze boodschap van tienduizenden mensen moet door alle partijen goed worden begrepen. Het beleid van Koerdistan moet worden herzien, het stilzwijgen en de steun voor de bloedbaden in Koerdistan moet eindigen.

Als KCDK-E willen we iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de indrukwekkende demonstraties in Düsseldorf, Marseille, andere Europese landen, evenals in Canada en Australië en hebben gezorgd voor hun succes: de resistente en zelfopofferende Koerden, onze vrienden, de Koerdische organisaties in Europa, de ADGB-alliantie, al onze lidorganisaties en de medewerkers van de media en digitale media.”