KCDK-E geeft verklaring af ter gelegenheid van Internationale dag van de Arbeid

De KCDK-E heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de Dag van de Arbeid en zei dat de strijd voor arbeid en vrijheid meer dan ooit een verenigde strijd nodig heeft tegen onderdrukking, dreiging en uitbuiting.

“Het AKP-MHP fascisme en de Erdogan dictatuur zijn een belangrijke obstakel voor de arbeidersbeweging. De oorlog die wordt gevoerd in de regio, vooral in Koerdisch gebied, wordt betaald met de winsten die worden verkregen uit het zweet van de arbeiders. Oorlog veroorzaakt de verarming van volkeren.

Laten we het AKP-MHP fascistische regime begraven in het stemhokje.”

De verklaring van de KCDK-E ging verder: “Het stemmen in het buitenland begon op 27 april en eindigt op 9 mei. Hier krijgt 1 mei meer betekenis als een dag van eenheid en strijd tegen uitbuiting, onderdrukking en oorlog.

Als volkeren, arbeiders, vrouwen, jongeren, identiteiten en alle onderdrukten, moeten we de geest van verzet en eenheid leiden tegen de uitbuiting, massamoorden en rampen van het kapitalistische moderniteit, en werken aan de democratische eenheid van alle gemarginaliseerde mensen op de Dag van de Arbeid.

We moeten mobiliseren en stemmen tegen het AKP-MHP fascistische blok. Waar en wanneer we ook zijn, we moeten ons verenigen en het verzet tegen isolatie en fascisme opvoeren.”

De verklaring eindigde met de volgende opmerkingen: “Als KCDK-E roepen we ons patriottische volk, revolutionaire, democratische en intellectuele oppositiegroepen op om zich te verenigen en het verzet en de democratische strijd te vergroten, om een wereld te creëren waarin arbeid bevrijd is.”