KCDK-E: Hongerstaking van Mazlum Dora heeft doel bereikt

  • Brussel

Het Congres van Koerdische Democratische Samenlevingen in Europa (KCDK-E) heeft een schriftelijke verklaring afgelegd over activist en artiest Mazlum Dora, die op 11 mei 2021 werd gearresteerd en sinds 21 september in hongerstaking is in de gevangenis van Stammheim, uit protest tegen de onderdrukking door de Duitse staat van Koerdische activisten en instellingen.

In de verklaring, waarin werd onderstreept dat de hongerstaking van Mazlum Dora zijn doel heeft bereikt, stond: “De artiest werd op 11 mei 2021 gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Stammheim vanwege zijn culturele en artistieke activiteiten. Dora werd aangehouden en gearresteerd kort na het bezoek van de toenmalige Turkse minister van Buitenlandse Zaken Çavuşoğlu aan Berlijn. Hoewel er niet genoeg bewijs tegen hem was, werd hij veroordeeld tot 3 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, volgens artikel 129b van het Duitse Wetboek van Strafrecht (StGB), omdat zijn activiteiten werden beoordeeld als organisatorische activiteit.”

Mazlum Dora is sinds 21 september in hongerstaking voor onbepaalde tijd en zonder onderbreking. Hij protesteert tegen het opleggen van 129b, de invallen in Koerdische instellingen en de slechte behandeling van Koerdische politieke gevangenen.

De KCDK-E zei: “Wij steunen de gerechtvaardigde acties van politieke gevangenen die in Duitse gevangenissen worden onderworpen aan repressie die vergelijkbaar is met die in Turkse gevangenissen. De hongerstaking van Mazlum Dora heeft een actieve publieke opinie gecreëerd. Veel Duitsers en Koerden toonden zich solidair en gaven kracht aan de actie. Met zijn protest onderstreepte Dora de eisen van tientallen politieke gevangenen die vanwege hun mening in de gevangenis zitten en protesteerde hij tegen de middeleeuwse repressiepraktijken van de Duitse staat.

Mazlum Dora is de stem geworden van tientallen gevangenen in Duitse gevangenissen. De hongerstaking die hij voortzet als KCDK-E heeft het bewustzijn vergroot en daarom zou het zinvol voor hem zijn om de actie te beëindigen en zijn strijd op andere gronden voort te zetten. Bij deze gelegenheid eisen we nogmaals dat er een einde komt aan willekeurige praktijken tegen politieke gevangenen in Duitse gevangenissen en dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten.”