KCDK-E: Nee tegen oorlog, het is tijd voor wereldvrede!

Door de hele menselijke geschiedenis heen hebben oorlogen herhaaldelijk geleid tot rampen die het menselijk leven bedreigen, de natuur vernietigen en miljoenen mensen dakloos, gewond, hongerig en ellendig maken. Zelfs vandaag de dag bedreigen de heersende machten het menselijk leven met oorlogen. Veel staten en de heersende machten steunen despotische en fascistische regimes zoals Turkije door oorlogswapens en chemische wapens te leveren voor gebruik in de oorlog tegen het Koerdische volk.

Al 100 jaar heeft de fascistische Turkse staat het land onderworpen aan non-stop bloedvergieten en een beleid van assimilatie, ontkenning en vernietiging opgelegd aan zijn mensen en diverse religieuze gemeenschappen. Tot op de dag van vandaag is de Turkse staat het beslissende obstakel voor vreedzaam samenleven. Aangemoedigd door het stilzwijgen en de steun van de hegemonische staten, zet dictator Recep Tayyip Erdoğan zijn bezettingsambities door, begint hij nieuwe oorlogen, vernietigt hij de natuur en vermoordt hij genadeloos burgers. Hij en zijn fascistische regime plegen voortdurend elke denkbare gruweldaad, diefstal en uitbuiting in Koerdistan en het Midden-Oosten.

Turkije dreigt ook al maanden met een nieuwe invasie van Noord- en Oost-Syrië. Voor de legitimiteit verwijst de leiding in Ankara naar de “bescherming van de nationale veiligheid”, wat wordt bedoeld met het bestaan ​​van “terroristische organisaties” langs de zuidelijke grens van Turkije. Deze dreigingssituatie is fictief en slechts een excuus om andere regio’s in de autonome gebieden van Noordoost-Syrië te bezetten en het zelfbestuur te vernietigen. Het is de dictator Erdoğan zelf die een bedreiging vormt voor zowel de regionale als de wereldvrede. Hij stort de hele regio in instabiliteit. Ondanks deze feiten zwijgt de internationale gemeenschap en ondersteunt ze Erdoğans racisme en expansionistische doelen. Het is daarom een ​​gemeenschappelijke taak van alle vredelievende mensen om weerstand te bieden tegen oorlog, de democratie te verdedigen en de rechtvaardige eisen van onderdrukte volkeren te ondersteunen.

De Koerden zijn een belangrijk onderdeel van de strijd voor vrede in de regio en in de wereld. Dit geldt in het bijzonder voor hun strijd tegen de reactie en het kolonialisme in de regio en het project dat ze ontwikkelden voor een vrij, ecologisch, collectief, democratisch samenleven en voor de bevrijding van vrouwen. Dat hebben ze op de beste manier bewezen in hun strijd tegen de wrede IS door de waardigheid van de mensheid daar te verdedigen.

Als KCDK-E ondertekenen we de eis voor vrijheid voor de Koerdische pionier Abdullah Öcalan, die het project van vreedzaam en democratisch samenleven in de regio heeft ontwikkeld: ter gelegenheid van Wereldvredesdag vragen we iedereen om onze slogan “Vrijheid voor Öcalan , Vrede in Koerdistan” te ondersteunen.