KCDK-E roept op tot dringende actie

Het Congres van Koerdische Democratische Samenlevingen in Europa (KCDK-E) heeft de gewapende aanval op het vertegenwoordigingskantoor van de KNK in Hewlêr, waarbij KNK-vertegenwoordiger Deniz Cevdet Bülbün werd vermoord, veroordeeld. Het Congres wijst op de dagelijkse slachtingen die de Turkse staat, met de steun van de collaborerende Barzani-familie, uitvoert en verklaart: “We roepen dringend op tot protest- en veroordelingsacties voor de vertegenwoordigingen en instellingen van Başûrê Kurdistan en voor de consulaten van de Turkse Republiek (TC) overal waar ze zich bevinden.”

De oproep van KCDK-Ê luidt als volgt:

De genocidale Turkse staat, voert met de medewerking van de collaborerende familie Barzani dagelijks nieuwe slachtingen uit met als doel het Koerdische volk uit te roeien. De familie Barzani  die de bloederige Turkse legeroperaties in Başûr mogelijk maakt, heeft toegestaan dat tientallen militaire basissen worden opgericht en legt zo de basis voor de slachting van het Koerdische volk.

De KDP, die schaamteloos pronkt met innige banden met de genocidale Hakan Fidan, heeft geen enkel schaamtegevoel bij het vermarkten van het erfgoed dat het Koerdische volk heeft verworven door duizenden martelaren te offeren.

De Turkse staat probeert de Koerden tegen elkaar op te zetten om haar doelen te bereiken en de Koerdische genocide uit te voeren. De familie Barzani draagt bij aan de waarden en grondgebieden van het Koerdische volk door Turkse genocideaanvallen toe te staan en te faciliteren. De Koerdische gemeenschap kijkt met afschuw naar deze verraderlijke handelingen en is diep verontrust.

Tenslotte is vandaag KNK-vertegenwoordiger Deniz Cevdet Bülbün lafhartig vermoord bij de gewapende aanval op het KNK-vertegenwoordigingskantoor in Hewlêr. Als deze verraderlijke koers niet wordt gestopt, is het duidelijk dat er meer slachtingen zullen plaatsvinden.

KCDK-E roept KDP-Barzani en hun verraderlijke koers op om onmiddellijk afstand te nemen, zich te houden aan de waarden van het Koerdische volk, en te eisen dat alle militaire bases en activiteiten van de genocidebende MIT en de Turkse staat op het grondgebied van Koerdistan worden beëindigd.

Overal waar we ons bevinden, roepen we op om met een geest van nationale eenheid onze toewijding aan ons land en onze strijd dringend te uiten door protest- en veroordelingsacties te houden voor de vertegenwoordigingen en instellingen van Başûrê Kurdistan en voor de consulaten van de Turkse Republiek (TC).