KCDK-E roept op tot eenheid en actie voor wereldvrede

De Koerdische Europese koepelorganisatie KCDK-E  heeft een schriftelijke verklaring uitgegeven ter gelegenheid van 1 september, Wereldvredesdag. “Oorlogen door de hele menselijke geschiedenis hebben geleid tot rampen die het menselijk leven bedreigden, de natuur vernietigden en miljoenen mensen zonder onderdak, gewond, hongerig en ellendig achterlieten. In de hedendaagse wereld blijven de dominante machten een bedreiging vormen voor het menselijk leven door oorlogen’, aldus de vrijdag vrijgegeven verklaring, die verder het volgende omvatte:

“Wereldwijde wapenmonopolies verkopen allerlei soorten wapens, inclusief chemische, aan despotische en racistische regimes. Ze steunen ook de genocidale vuile oorlog die de Turkse staat voert tegen de Koerden en andere volkeren in onze regio.

De fascistische Turkse staat, die al 100 jaar bloed heeft vergoten in Turkije en de volkeren en religies verloochent en assimileert, blijft het enige obstakel voor een gemeenschappelijk leven en vrede tussen de volkeren. Aangemoedigd door het stilzwijgen en de steun van de soevereine staten promoot dictator Erdogan grootschalige oorlogen in de regio, vernietigt hij de natuur en vermoordt hij op brute wijze burgers, waaronder kinderen en vrouwen, omwille van zijn eigen bezettingsambities.

Erdogan en zijn fascistische regime omschrijven het Koerdische zelfbestuur als een veiligheidsbedreiging voor Turkije. Onder het mom van bezorgdheid over de veiligheid gaat Erdogan door met alle vormen van roof, plundering en wreedheden in het Midden-Oosten en Koerdistan in een poging zijn expansionistische ambities te rechtvaardigen.

Dictator Erdogan is een bedreiging voor de regionale en wereldvrede. Deze dreiging leidt tot instabiliteit in de regio. Bovendien dienen de stilte en de ambivalente benadering van de Europese staten de expansieve ambities van Turkije in de regio.

Daarom is het onze gemeenschappelijke plicht om tegen oorlog te zijn, de democratie te verdedigen en de gerechtvaardigde eisen van de onderdrukte volkeren te omarmen.

Met hun strijd tegen reactionisme en kolonialisme in de Koerdische regio en hun projecten die vrouwenemancipatie en een ecologisch, gemeenschappelijk en democratisch leven bevorderen, vormen de Koerden een belangrijk onderdeel van de strijd voor vrede, zowel in de regio als in de wereld.

De Koerden bewezen het tijdens hun strijd tegen barbaarse ISIS en herstelden de menselijke waardigheid.

Erdoğan is er niet in geslaagd zijn vuile oorlog tegen de Koerdische vrouwen en jongeren te winnen die heldhaftig hebben gestreden tegen de barbarij van ISIS, en probeert momenteel wraak te nemen door chemische wapens te gebruiken.

We herhalen onze eis voor “Geen oorlog” en vrede voor de hele wereld op 1 september om de wereldvrede te verzekeren en ecologische vernietiging en slachtingen te voorkomen.

We roepen onze mensen op om op te komen voor de Rojava-revolutie, tegen de vuile oorlog, de chemische aanvallen en de invasie-operatie van Erdogan.

De Koerdische leider Abdullah Öcalan heeft altijd gepleit voor een duurzame en eervolle vrede op basis van het idee van een vrij leven dat hij voorstelde.

Op Wereldvredesdag vragen we u om ons motto ‘Vrijheid voor Öcalan, vrede in Koerdistan’ te onderschrijven.

De KCDK-E dringt er bij iedereen op aan, vooral het Koerdische volk, om krachtig deel te nemen aan alle activiteiten die worden gehouden ter gelegenheid van Wereldvredesdag.”