KCDK-E roept op tot mobilisatie om van 2024 het jaar van een vrije leider en het vrije Koerdistan te maken

Het Congres van Koerdische Democratische Samenlevingen in Europa  (KCDK-E) heeft een nieuwjaarsboodschap uitgebracht waarin het volgende staat:

“2023 was een jaar waarin de aanvallen van de genocidale Turkse staat intensiveerden in Bashur (Zuid), Rojava (West) en Bakur (Noord) Koerdistan. De AKP-MHP fascistische alliantie intensiveerde het concept van vernietiging tegen alle waarden van het Koerdische volk op het hoogste niveau. Dit concept van vernietiging tegen al onze nationale waarden ging verder in de vorm van het verergeren van het absolute isolement van leider Apo (Abdullah Öcalan) en het introduceren van nieuwe aanvalsmethoden en -instrumenten.

Shengal en Maxmur, die onder toezicht van de Verenigde Naties staan, werden onderworpen aan invasieaanvallen en er werden tientallen verliezen geleden. De bezettingsaanvallen, die doorgaan met de medewerking van de KDP, hebben vergevorderde dimensies bereikt in Bashur en Rojava. Dankzij deze verraderlijke samenwerking heeft de bezettende Turkse staat zijn dreiging en expansionistische ambities in Koerdistan geïntensiveerd.

Het stilzwijgen van de Iraakse regering en de verraderlijke lijn van de KDP [de regerende partij in Iraaks-Koerdistan van de Barzani-clan, -red.], die de Koerdische gebieden heeft weggegeven, heeft het fascistische Turkse regime roekeloos gemaakt en het in staat gesteld om door te gaan met allerlei illegale oorlogsmethoden, inclusief chemische oorlogsvoering, voor de ogen van de hele wereld.

Het afbraakplan mislukt

De Turkse staat, die al op zijn sterfbed ligt, is een gevaarlijk brandpunt in de regio geworden door zijn stervende leven te verlengen dankzij het stilzwijgen van de internationale machten en de verraderlijke lijn.

Ondanks de chemische wapens die gebruikt werden bij de aanvallen op de guerrillagebieden, ondanks alle middelen en mogelijkheden die de Iraakse regering, de KDP en de internationale machten boden, verzetten de zonen en dochters van het Koerdische volk zich eervol en verdedigden ze hun land. Het afbraakplan van de AKP-MHP fascistische regering faalde en proefde de nederlaag door het Zap-syndroom te ervaren.

De strijd heeft zijn hoogtepunt bereikt

Een van de meest fundamentele prestaties van 2023 is de wereldwijde culminatie van de strijd voor de fysieke vrijheid van leider Apo. Vanaf 10 oktober hebben de verklaringen die golf na golf vanuit vele centra van de wereld zijn afgelegd ons letterlijk naar een historisch moment gebracht waarin de strijd zijn hoogtepunt heeft bereikt en de ideeën van leider Apo een universele dimensie hebben gekregen.

Opnieuw heeft het activisme tegen de terroristenlijsten, die gebruikt worden als barrière tegen onze strijd en om onze rechtvaardige strijd te verdoezelen en die uitgevoerd worden als onderdeel van de internationale samenzwering, brede steun gekregen.

Er is een nieuw tegenfront gevormd met de steun van vrienden en de mensheid tegen de gezamenlijke vernietigingsaanvallen van de VS-NAVO en de lokale strijdkrachten van Turkije, die het concept van vernietiging en genocide in Koerdistan ten uitvoer brengen.

2023 was het jaar waarin diepe problemen opdoken als gevolg van het beleid van het mondiale kapitalisme dat het menselijk leven en de ecologie negeert, en het menselijk leven werd overgeleverd aan de palmen van de wanhoop. We leven in een fase waarin de 3e Wereldoorlog de hele wereld diep raakt en een diepe bedreiging is geworden voor het menselijk leven.

Vrouwenstrijd in een stroomversnelling

2023, een jaar waarin geweld tegen vrouwen en vrouwenmoorden intens werden ervaren, was ook een jaar waarin de slogan “Jin, Jiyan, Azadî” (Vrouw, Leven, Vrijheid), waarin het vrouwenverzet zich moedig ontwikkelde en groeide, de vlag van de vrouwenstrijd werd. Zo onthulde deze universele opstand, waarin de vrouwenstrijd aan kracht won, de kracht van vrouwen en hun rol in de sociale opstand tegen zowel reactionaire regimes als de kapitalistische moderniteit.

Öcalans paradigma geïnternationaliseerd

Onze mensen die in het buitenland wonen, veranderden elke dag en elke plaats in een veld van verzet tegen deze massa- en genocidepolitiek, omarmden Koerdistan samen met hun vrienden, mobiliseerden tegen de bezetting en de massamoordpolitiek van de kolonialisten en voerden een strijd op het niveau van de opstand, waardoor 2023 het jaar van de strijd werd.

Tegenover het fascistische concept van de Turkse staat om de Koerdische vrijheidsstrijd te isoleren en te liquideren, was 2023 een jaar waarin het paradigma van leider Apo internationaliseerde en de hoop van de mensheid werd.

Vrouwenstrijd in een stroomversnelling

2023, een jaar waarin geweld tegen vrouwen en vrouwenmoorden intens werden ervaren, was ook een jaar waarin de slogan “Jin, Jiyan, Azadî” (Vrouw, Leven, Vrijheid), waarin het vrouwenverzet zich moedig ontwikkelde en groeide, de vlag van de vrouwenstrijd werd. Zo onthulde deze universele opstand, waarin de vrouwenstrijd aan kracht won, de kracht van vrouwen en hun rol in de sociale opstand tegen zowel reactionaire regimes als de kapitalistische moderniteit.

Öcalans paradigma geïnternationaliseerd

Onze mensen die in het buitenland wonen, veranderden elke dag en elke plaats in een veld van verzet tegen deze massa- en genocidepolitiek, omarmden Koerdistan samen met hun vrienden, mobiliseerden tegen de bezetting en de massamoordpolitiek van de kolonialisten en voerden een strijd op het niveau van de opstand, waardoor 2023 het jaar van de strijd werd.

Tegenover het fascistische concept van de Turkse staat om de Koerdische vrijheidsstrijd te isoleren en te liquideren, was 2023 een jaar waarin het paradigma van leider Apo internationaliseerde en de hoop van de mensheid werd.

We verwelkomen het nieuwe jaar door het verzet te verhogen

Terwijl iedereen een nieuw jaar binnengaat en viert, verwelkomen de mensen van Koerdistan en hun vrienden het met een strijd door hun verzet te verhogen om de martelaren van het bloedbad in Parijs op te eisen.

Als KCDK-E feliciteren wij het nieuwe jaar van het volk van Koerdistan en hun vrienden die in 2023 met grote offers en heldenmoed tegen het kolonialisme hebben gestreden, en de hele mensheid die voor vrijheid, gelijkheid en democratie heeft gestreden. Om van 2024 het jaar van de vrije leider en het vrije Koerdistan te maken, roepen we iedereen op om zich te mobiliseren, de strijd op te voeren en resultaten te bereiken door zich te verenigen.”