KCDK-E: Verdedig Koerdistan en Turkije tegen ecocide

Terwijl de Turkse provincie Muğla aan de Middellandse Zee vecht tegen de ontbossing van het Akbelenwoud voor bruinkoolwinning, worden bossen in Koerdistan systematisch vernietigd door het leger. In het Cûdî-gebergte in de Koerdische provincie Şirnex (tr. Şırnak) zijn bosgebieden in brand gestoken door soldaten en het leger verhindert civiele brandbestrijdingsoperaties. De Jeugdraad van de Democratische Volkspartij (HDP) in Riha (Urfa) hield vrijdag een demonstratie om aandacht te vragen voor de brandende bossen op de berg Cûdî en verklaarde dat de Turkse staat in Koerdistan een oorlog voert tegen de natuur, mensen, dieren en het ecosysteem in Koerdistan. Het gaat niet alleen om de uitbuiting en vernietiging van de natuur, maar ook om de ontvolking van de Koerdische regio’s.

Demonstratie in Riha: “Word wakker, Cûdî staat in brand!”

De Koerdische Europese vereniging KCDK-E (Congres van Democratische Samenlevingen van Koerdistan in Europa) roept ook op tot de verdediging van de bossen in Koerdistan en Turkije. In de vrijdag gepubliceerde verklaring van het Ecologie Comité van de KCDK-E wordt erop gewezen dat de vernietiging van de natuur in Turkije plaatsvindt voor het gewin van bedrijven, terwijl in Koerdistan de oorlog tegen de bevolking op de voorgrond staat.

“De fascistische AKP/MHP-regering stelt natuurlijke habitats open voor de plundering en exploitatie van energie- en bouwbedrijven en gaat door met branden en ontbossing. De natuur in Koerdistan en Turkije wordt onbewoonbaar gemaakt voor winstbejag door bedrijven. De fascistische regering verandert leefgebieden in een hel door ons het land en het water dat we drinken toe te eigenen”, legt het Ecologie Comité uit. Het verzet van bewoners en activisten in het Akbelen-bos in het Milas-district van Muğla gaat vastberaden door, hoewel de staat met een groot contingent politie en militairen de kaalslag probeert af te dwingen. De spandoeken “We zullen elke boom één voor één verdedigen” weerspiegelen deze vastberadenheid.

“Tegelijkertijd steekt de staat de bossen in Cûdî in Koerdistan in brand en staat niet toe dat er wordt ingegrepen bij bosbranden. De bosbranden in de regio tussen Şirnex en Silopiya hebben een zeer ernstig punt bereikt, omdat soldaten bomen omhakken en de bossen in brand steken. Het Turkse Ministerie van Bosbouw schaamt zich er niet voor om de leugen te verspreiden dat er geen brand is in Cûdî. Niet alleen worden de branden niet bestreden, maar de mensen die gemobiliseerd zijn om de branden te blussen, worden hiervan weerhouden door soldaten, aldus KCDK-E over de situatie in Koerdistan.

De houding van het leger is gebaseerd op het vijandige beleid tegen het Koerdische volk en zal leiden tot wijdverspreide vernietiging als niemand er actie tegen onderneemt: “De staat, die er al jaren op uit is om Koerdistan te ontmenselijken, is hier niet tevreden mee en richt zich op de natuur, de lucht, het water en de geschiedenis van Koerdistan. Tegelijkertijd pleegt het ecocide tegen alle levende wezens. Het gebruik van milieuvernietiging als militaire strategie om de volksstrijd te onderdrukken is een oorlogsmisdaad onder internationaal recht en kan niet getolereerd worden. Ontbossing is een van de meest gebruikte methoden in deze zin. Ons volk moet het land, het water en de bossen van Koerdistan op alle gebieden verdedigen, wetende dat de misdaden tegen onze natuur een systematische genocidale politiek tegen ons bestaan zijn. De mentaliteit waarmee de bossen in Akbelen worden vrijgelaten en gekapt voor winst, dezelfde mentaliteit waarmee de bossen van Koerdistan worden verbrand.” KCDK-E roept op om de bossen van Koerdistan en Turkije te verdedigen tegen ecocide met het bewustzijn van een ecologische samenleving en het principe van universaliteit van de natuur.

Coverfoto: Gebruik van waterkanonnen tegen demonstranten in Akbelen (28-07-2023, ANF)

Het verzet in het Akbelen-bos gaat door