KCDK-E: Verdedig Rojava tegen Turkse bezetting!

De Koerdische Europese Federatie KCDK-E vraagt solidariteit van de internationale gemeenschap met de bevolking van Noordoost-Syrië en roept op tot verdediging van de regio tegen de Turkse bezettingsaanvallen.

De KCDK-E (Congres van Democratische Koerdische Samenlevingen in Europa) roept op tot verdediging van de Rojava-revolutie, gezien de schendingen van het internationaal recht door Turkije in de autonome regio’s Noord- en Oost-Syrië. De Turkse staat onder dictator Erdogan heeft zijn “invasiepoging tegen Rojava, het centrum van vrijheid, geïntensiveerd”, aldus de oproep.

“Sinds 7 juni 2023 zet het Turkse bezettingsleger zijn aanvallen met grotere intensiteit voort. De berichten over directe aanvallen op de burgerbevolking stapelen zich op. Deze aanvallen worden voortgezet met medeweten van de staten die aanwezig zijn in de regio. De fascistische AKP/MHP-regering en haar bondgenoten mobiliseren zich voor genocide op de Koerden en vernietiging van alle democratische verworvenheden, gedreven door de roes van een verkiezingsoverwinning behaald onder repressieve en antidemocratische omstandigheden. Deze hoogintensieve oorlog, die voor en na de verkiezingen is voortgezet, heeft als doel nieuwe gebieden bij de bezetting te betrekken. De ambitie gaat zo ver dat ze niet alleen Rojava willen bezetten, maar ook Başûr [Zuid-Koerdistan/Noord-Irak]. Hoewel de staten in de regio en de internationale machten op de hoogte zijn van deze genocide, sluiten ze hun ogen ervoor in hun eigen belang.”

“Het paradigma van coëxistentie moet worden geëlimineerd”

Het doel van de militaire escalatie is het elimineren van democratisch zelfbestuur in Noordoost-Syrië en de idee van een Democratische Natie, waarin alle delen van de samenleving gelijkwaardig samenleven, zo stelt KCDK-E: “Het is duidelijk dat het paradigma van coëxistentie, dat het Koerdische volk, het Midden-Oosten en de mensheid kan redden, uitgeroeid moet worden. Alle verworvenheden van het paradigma van het gemeenschappelijke leven staan onder vuur.”

Turkse steun aan IS

De KCDK-E wijst erop dat de golf van aanvallen tegelijkertijd plaatsvindt met de aankondiging van de autonome regering van Noordoost-Syrië (AANES) om buitenlandse IS-leden te berechten voor hun eigen volksrechtbanken wegens gebrek aan steun van hun thuisstaten. In de regio bevinden zich tot 12.000 islamisten uit tientallen landen in gevangenissen sinds de territoriale overwinning op de zelfbenoemde “Islamitische Staat” in het voorjaar van 2019, die gepaard ging met hoge verliezen. De IS blijft actief in Syrië en Irak en de Turkse bezettingszone in Noord-Syrië wordt gebruikt als basis voor islamistische structuren.

De KCDK-E verklaart verder: “De Turkse staat heeft zich uit geen enkele plek die hij eerder had bezet, teruggetrokken. Hij heeft assimilatie en genocide gepleegd in Efrîn, Girê Spî en Serêkaniyê. Hij vernietigt de oudste waarden van volkeren en alles wat toebehoort aan de Koerden. Het is duidelijk dat het Turkse bezettingsleger een zeer ernstig en duidelijk doel nastreeft: de regio bezetten en ontkoerdiseren. Door de bevolkingsstructuur drastisch te veranderen door de vestiging van mensen uit andere gebieden, wordt elke leefruimte voor de Koerden weggenomen.”

Mobilisatie om Rojava te verdedigen

De Koerdische federatie vraagt solidariteit van de internationale gemeenschap met Rojava en doet ook een beroep op hun eigen gemeenschap: “De Turkse staat wil Rojava annexeren. Met zijn aanwezigheid in de regio is hij een bezetter en pleegt hij misdaden tegen de menselijkheid. Wij roepen op tot verzet met een vorm van strijd die mobilisatie en continuïteit vereist. Daarom roepen wij allen op om zich met alle middelen en mogelijkheden te mobiliseren tegen de bezetting en genocide en de Rojava-revolutie en zijn gebieden te beschermen. Als KCDK-E roepen wij allen op om onmiddellijk effectieve maatregelen te nemen om Rojava tegen de bezetting te verdedigen.”