KCDK-E: Wat heeft het Erdogan-regime Polen beloofd?

In Polen zijn dinsdag de huizen en werkplekken van vijftig Koerden doorzocht. Volgens de Koerdische koepelorganisatie KCDK-E gedroeg de Poolse politie zich als de veiligheidstroepen van de Turkse staat.

De inval tegen de Koerdische beweging in Polen dinsdag was veel groter dan eerder bekend was. Volgens de Koerdische Europese koepelorganisatie KCDK-E zijn dinsdagochtend de huizen en werkplekken van vijftig Koerden doorzocht. De Poolse politie gedroeg zich “als de veiligheidstroepen van het fascistische AKP/MHP-regime” en gebruikte onmenselijke methoden die op geen enkele manier onderdoen voor de procedures in Turkije. De maatregel werd gerechtvaardigd met argumenten die ook door de Turkse staat werden gebruikt om de bevolking van Koerdistan te terroriseren, meldt de KCDK-E:

“De wet werd met voeten getreden op grond van het feit dat Koerden opkomen voor hun eigen taal en identiteit. Veel mensen werden in hun eigen huis als gevangenen behandeld en urenlang onder druk gezet. Toen ze naar het bureau werden gebracht, werden ze geconfronteerd met onderdrukking en vernedering.”

Samenwerking met MIT?

Twee van de politieagenten die bij de operatie betrokken waren, spraken Turks. Dit versterkt het vermoeden dat de maatregel plaatsvond in samenwerking met de Turkse geheime dienst MIT. “Als deze operatie daadwerkelijk samen met Turkse staatsmedewerkers is uitgevoerd, is het nog lelijker en onaanvaardbaar. Het zou betekenen dat Polen de internationale wettelijke normen en zijn eigen wetten vertrapt en de slachtingen en het vuile beleid van de Turkse staat in Koerdistan ondersteunt en zelfs eraan deelneemt”, legt de KCDK-E uit en roept de vraag op wat er aan de Poolse staat is beloofd zodat deze zich in dienst zou stellen van de Erdogan-regering.

“We roepen de Poolse regering op om dit wangedrag onmiddellijk te stoppen. De fascistische Turkse staat is de vriend van geen enkel land en geen volk. Wij eisen van de Poolse regering dat zij zich houdt aan de fundamentele democratische rechten en de internationale mensenrechtenconventie. Als KCDK-E veroordelen wij de invallen en maatregelen tegen Koerden in Polen. De Poolse regering moet een einde maken aan haar vuile samenwerking met het AKP/MHP-regime en de dictatuur van Erdogan. We roepen het Poolse publiek en alle verdedigers van de democratie op om te protesteren en solidariteit te tonen met de Koerden”, zei de Europese vereniging KCDK-E.