KCK: Aanslag in Istanbul kondigt plannen van AKP/MHP-regime aan

  • Zuid-Koerdistan

Het medevoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de Unie der Koerdische Gemeenschappen (KCK) veroordeelde de aanval op de Istiklal-straat in Istanbul en betuigde zijn condoleances aan de families van de dodelijke slahtoffers  en wenste de gewonden een spoedig herstel. De KCK verklaart dat de Koerdische vrijheidsbeweging niets met de aanval te maken heeft: “De fascistische AKP/MHP-staat wil wanhopig onze beweging de schuld geven van deze aanval om de waarheid en de noodzakelijke voorwaarden voor het uitvoeren van zijn agressieve plannen te verbergen.” De verklaring werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luidt als volgt:

“Op 13 november 2022 kwamen bij een explosie in de Istiklal-straat in Istanbul veel mensen om het leven en velen raakten gewond. We zijn diep bedroefd door het verlies aan mensenlevens en de vele gewonden als gevolg van deze aanval. Als Koerdische vrijheidsbeweging en namens ons volk willen we uitdrukken dat we het verdriet van de getroffenen delen en onze condoleances betuigen.

We betuigen onze condoleances aan de volkeren van Turkije en de families van de overledenen en wensen de gewonden een spoedig herstel. Wij veroordelen deze aanval in de sterkst mogelijke bewoordingen. Deze aanval is gericht tegen de democratische toekomst van de volkeren van Turkije. Hoewel het Centrale Commando van de HPG (Hêzen Parastina Gel – Volksverdedigingsmacht) heeft verklaard dat de guerrillastrijders niets met deze aanval te maken hebben en het voor hen uitgesloten is om aanvallen op burgers uit te voeren,blijft het fascistische AKP/MHP-regime en zijn aanhangers volharden in het toeschrijven van deze aanval aan onze beweging. We willen daarom nogmaals benadrukken dat de Koerdische vrijheidsbeweging niets met deze aanslag te maken heeft. De fascistische AKP/MHP-staat wil wanhopig onze beweging de schuld geven van deze aanval om de waarheid te verbergen en de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de uitvoering van haar agressieve plannen.

“Aanslag is een complot van het AKP/MHP-regime”

We roepen daarom iedereen op, vooral het democratische publiek en de media, om alles in het werk te stellen om de waarheid omtrent deze aanslag aan het licht te brengen. De verklaringen en laster van het AKP/MHP-regime zijn absoluut niet waar. Integendeel, ze dienen alleen om de waarheid over het incident te verdoezelen. Zelfs met een voorlopige beoordeling is het duidelijk dat dit een complot is van het AKP/MHP-regime. Daarom dringen we er bij de intellectuelen, de democraten, de democratische media en de politieke krachten die streven naar de democratisering van Turkije op aan om de waarheidsverhullende beweringen van het AKP/MHP-regime te negeren en inspanningen te leveren om de waarheid over dit incident aan het licht te brengen.

“Het AKP/MHP-regime doet er alles aan om zijn vernietigingsdoelen te bereiken”

De AKP/MHP-alliantie voert een beleid dat gebaseerd is op vijandigheid jegens de Koerden. Het zet zich in voor genocide en heeft tot doel de bevrijdingsbeweging te vernietigen die vecht voor de vrijheid van het onderdrukte Koerdische volk. Het gebruikt alle middelen van Turkije voor de vernietiging van de Koerden en geeft in die zin alle menselijke waarden op. Geen hulpbron werd onbenut gelaten, allerlei wrede methoden werden gebruikt, er vonden bloedbaden plaats en hele stukken land werden bezet. De vijandigheid van deze alliantie tegenover de Koerden kent geen grenzen en gebruikt verboden wapens om haar doelen te bereiken. Het AKP/MHP-regime heeft niet alleen de waarden van mensen verspild aan oorlog, maar heeft ook misdaden tegen de menselijkheid begaan door het gebruik van chemische wapens. Ondanks alle onmenselijke praktijken, waaronder het gebruik van chemische wapens, is de fascistische AKP/MHP-alliantie er echter niet in geslaagd haar wrede doelen te bereiken. Integendeel, de onthulling van het gebruik van chemische wapens heeft het ware gezicht van het regime onthuld. Welke methoden het regime ook gebruikt, het kan het verzet van de guerrillastrijders en de strijd van de volkeren, vrouwen en democratische krachten, vooral het Koerdische volk, niet breken.

Tegenwoordig weet iedereen dat de AKP/MHP-alliantie tot doel heeft de democratie te elimineren door de Koerdische vrijheidsbeweging neer te slaan en een religieuze, nationalistische, autoritaire en fascistische orde in Turkije te vestigen. Door verzet en strijd heeft het AKP/MHP-regime echter ingezien dat het dit doel niet kan bereiken. Het weet nu dat het de steun van de samenleving heeft verloren en de macht zal verliezen als er verkiezingen komen. De AKP/MHP-alliantie is er niet alleen niet in geslaagd haar fascistische en moorddadige plannen uit te voeren, maar is ook ontmaskerd voor haar misdaden tegen de menselijkheid en bevindt zich in een hopeloze situatie.

‘Aanval is onderdeel van nieuw plan van regime’

Het is duidelijk dat de AKP/MHP-alliantie nu nieuwe methoden probeert te gebruiken om haar situatie te veranderen en uit de crisis te komen. De aanslag in Istanbul is de eerste stap in dit plan. We willen herhalen dat dit een nieuw en verraderlijk plan is. Met deze aanval wil de AKP/MHP-alliantie een situatie creëren die doet denken aan de situatie na het bloedbad van 10 oktober 2015 [voor het centraal station in Ankara]. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt dat dit een gruwelijk plan is, gericht tegen de toekomst van Turkije en de inspanningen van het Koerdische en Turkse volk om samen te leven. Iedereen die voor democratie en coëxistentie staat, moet de juiste en noodzakelijke houding aannemen en dit plan dwarsbomen, net zoals de eerdere plannen van de AKP/MHP-alliantie werden gedwarsboomd.

‘Het gaat om een ​​invasie van Rojava’

De poging van het AKP/MHP-regime om deze aanval op onze beweging op te dringen en te beweren dat deze vanuit Rojava is gepleegd, is een zeer opzettelijke manipulatie. Het is bekend dat een van de hoofddoelen van de fascistische AKP/MHP-alliantie de bezetting van Rojava is. Het is vrij duidelijk dat ze met deze aanval de noodzakelijke omgeving willen creëren voor een invasie. De timing van deze aanval is ook zeer onthullend. Het werd uitgevoerd in een tijd waarin werd onthuld dat het AKP/MHP-regime chemische wapens gebruikt en de lichamen van soldaten verbrandt, in een tijd waarin de samenleving in Turkije worstelt met ernstige economische problemen. De aanval kwam op een moment dat de oorlog tegen het Koerdische volk en de religieuze maffia-achtige orde in twijfel worden getrokken, de roep om democratie steeds luider wordt en de AKP/MHP-alliantie de publieke steun aan het verliezen is. Het is duidelijk dat de aanslag een afleiding is van de politieke agenda, gericht op het opnieuw op gang brengen van negatieve ontwikkelingen. Wanneer er negatieve ontwikkelingen nodig zijn, worden bloedbaden georganiseerd en worden de Koerden verantwoordelijk gehouden.

“Aanval heeft niets met onze beweging te maken”

De meest recente aanslag in Istanbul heeft ook zo’n doel. Iedereen moeten daarom gevoelig en waakzaam zijn. Deze aanval wordt bewust in verband gebracht met Rojava en Syrië. Op deze manier moet een bepaalde omgeving worden gecreëerd. Ongeacht wie de aanval heeft uitgevoerd, Koerdisch of niet, deze aanval en de mensen die ermee verbonden zijn, hebben niets te maken met onze beweging of de revolutionaire krachten van Rojava. De Rojava Defense Forces hebben al verklaard niets met deze aanval te maken te hebben.

Iedereen moet zich hiervan bewust zijn en geen instrument worden voor het snode plan van het AKP/MHP-regime. Onze beweging mag nooit in verband worden gebracht met aanvallen op burgers; we zouden dergelijke aanvallen nooit plannen en uitvoeren. Wij zijn een beweging die zich verzet tegen de genocidale aanvallen van de fascistische AKP/MHP-alliantie, streeft naar een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie en strijdt voor de democratisering van Turkije. Iedereen in Turkije weet dit. Het is vrij duidelijk dat elke houding die niet op een dergelijke benadering is gebaseerd, de AKP-MHP-alliantie steunt en haar kwade plannen dient. Het verbranden van de lijken van hun eigen soldaten en het gebruik van chemische wapens kenmerken de realiteit van het AKP/MHP-regime. Iedereen die beweert niet-fascistisch, pro-Turks, niet anti-Koerdisch, gewoon menselijk te zijn, kortom, geen deel uitmaakt van de AKP/MHP-alliantie, moet deze realiteit erkennen. Hij moet vechten om deze waarheid aan het publiek bekend te maken en zich verzetten tegen het plan van de AKP/MHP om de feiten te verbergen door de pers het zwijgen op te leggen met behulp van de desinformatiewet. Dit vereist een humane, democratische, standvastige en morele houding.

We willen nogmaals deze aanval veroordelen, die ons volk en de volkeren van Turkije diep heeft bedroefd. We delen het verdriet om het verlies van mensenlevens en gewonden. Als de Koerdische Vrijheidsbeweging herbevestigen we onze belofte aan onze mensen en volkeren van Turkije om het doel van democratie en vrijheid te realiseren en opnieuw te beloven de strijd ervoor voort te zetten. We maken nogmaals duidelijk dat onze beweging niets met deze aanval te maken heeft. We roepen iedereen op om gevoelig, voorzichtig en waakzaam te zijn en alles in het werk te stellen om de waarheid te begrijpen.”

 

Bron: ANF