KCK beëindigt eenzijdig staakt-het-vuren

  • Zuid-Koerdistan

Het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) kondigde aan dat het het eenzijdige staakt-het-vuren heeft afgeblazen dat na de aardbeving van 6 februari was aangekondigd en verlengd tot na de verkiezingen vanwege de aanvallen van de Turkse staat.

In de verklaring benadrukte het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de KCK dat de aanvallen en moorden door de Turkse staat doorgingen en dat de isolatie van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan werd verergerd tijdens het unilaterale staakt-het-vuren dat op 6 februari werd uitgeroepen na de aardbeving die Koerdistan, Turkije en Syrië trof.

Met de nadruk op de moord op Hüseyin Arasan in Sulaymaniyah (Silêmanî) zei de verklaring: “Het AKP-MHP fascisme heeft een nieuwe golf van aanvallen gelanceerd tegen onze beweging en ons volk. Tegen deze golf van fascistische aanvallen is de noodzaak van actieve strijd onvermijdelijk geworden. Wij verklaren dat we het unilaterale staakt-het-vuren dat we vandaag hebben ingetrokken.”

De verklaring vervolgde: “Zoals bekend vonden er op 6 februari 2023 twee grote aardbevingen plaats met epicentra in Elbistan en Bazarcix. Als beweging hebben we, nadat de ernst van de impact van de aardbeving duidelijk werd, besloten om elke actie stop te zetten totdat de humanitaire crisis onder controle was. We hebben toen ons besluit publiekelijk bekend gemaakt, gebaseerd op onze humanitaire en morele verantwoordelijkheden. We hebben al onze krachten, evenals de revolutionair-democratische krachten buiten onze structuren, opgeroepen om om deze reden geen acties te ondernemen, vooral niet in de steden. Onze Volksverdedigingskrachten reageerden op deze oproep met een verklaring waarin ze aankondigden dat ze hun acties hadden gestaakt en tijdens deze periode geen verdere acties zouden ondernemen dan zelfverdediging. De HPG en alle militaire eenheden die daarmee verbonden zijn, hebben dit besluit van onze beweging gevolgd.”

De verklaring vervolgde: “Terwijl de zware impact van de aardbeving nog voortduurde, ging Turkije een verkiezingsproces in. Tijdens deze verkiezing, die door zowel het Koerdische volk als de samenleving in Turkije als belangrijk werd beschouwd, hebben we besloten om ons staakt-het-vuren van alle militaire aanvallen te verlengen tot het einde van de verkiezingen om zo de grond voor provocaties door de fascistische AKP-MHP-regering te elimineren en ervoor te zorgen dat de verkiezing leidt tot resultaten ten gunste van de volkeren en democratische krachten. We hebben toen opnieuw ons besluit bekendgemaakt aan het publiek. Ongetwijfeld pleiten wij als beweging voor de democratische politieke oplossing voor de Koerdische kwestie en de democratisering van Turkije. In dit opzicht betekende ons besluit een duidelijke steun voor de politiek en het politieke proces.

Ongetwijfeld hebben onze mensen, patriottische en democratische Koerdische organisaties, vele persoonlijkheden, de democratische krachten van Turkije, vele machten en instellingen uit de regio en de internationale arena en het democratische publiek onze beslissing positief gezien en gesteund. Echter, de Turkse staat en AKP-MHP-regering hebben onze beslissing tenietgedaan door de invasie- en genocidale aanvallen te verhogen. De fascistische AKP-MHP-regering stopte gedurende deze periode van inactiviteit nooit met haar aanvallen en bleef haar aanvallen op guerrilla-gebieden voortzetten, evenals het gebruik van verboden wapens. Afgezien van de guerrilla-gebieden bleef het zijn aanvallen en moorden tegen Koerden in Zuid-Koerdistan, Shengal, Maxmur en Rojava toenemen. Het heeft ook zijn aanvallen op het volk en de democratische politiek in Turkije en Bakur Kurdistan opgevoerd. Het zette de isolatie van leider Apo voort door deze te verergeren.

Kortom, de fascistische AKP-MHP-regering heeft haar aanvallen tegen onze beweging en ons volk verdiept in het kader van het concept van liquidatie en genocide en heeft daarmee de isolatie van leider Apo [Abdullah Ocalan -red.] verder verdiept. Ondanks de toenemende aanvallen van het Turkse leger gedurende dit proces van inactiviteit, waren de guerrilla’s in overeenstemming met de beslissing die we namen, maar de toenemende aanvallen van de AKP-MHP-regering maakten deze beslissing betekenisloos.

De oppositie in Turkije heeft geen benadering gekozen die zal reageren op deze beslissing, wat betekent dat ze niet hebben bijgedragen aan het humanitaire, gewetensvolle en politieke proces, en ze zijn er niet in geslaagd om hun verschil met de regering te tonen door hun nationalistische en enge benadering te handhaven.

Ondanks deze beslissing – genomen als een vereiste van onze humanitaire en morele verantwoordelijkheid om provocaties tijdens het verkiezingsproces te voorkomen en bij te dragen aan de ontwikkeling van een politieke basis – zijn de aanvallen en massamoorden tegen onze krachten en ons volk meer dan vier maanden lang doorgegaan en toegenomen. Bovendien is de isolatie van leider Apo verder verslechterd. De recente moord op onze revolutionaire kameraad Baran Avrêl (Hüseyin Arasan) in Sulaymaniyah maakt ook duidelijk dat het AKP-MHP fascisme een nieuwe golf van aanvallen heeft gelanceerd tegen onze beweging en ons volk. Tegen deze golf van fascistische aanvallen is de noodzaak van een actieve strijd en aanvallen op de vijand overal onvermijdelijk geworden. Om al deze redenen verklaren we hierbij dat we het staakt-het-vuren van alle militaire aanvallen met ingang van vandaag zullen beëindigen.

Vandaag heeft iedereen meer dan ooit begrepen dat er geen vooruitgang mogelijk is zonder de vernietiging van het AKP-MHP fascisme. Op basis van deze realiteit moet iedereen, vooral ons volk en alle revolutionair democratische krachten, de strijd tegen de fascistische AKP-MHP-regering verder intensiveren.”