KCK: Bloedbad voor milieu en arbeiders in Licik

  • Noord-Koerdistan

Op 13 februari gleed een met cyanide vervuilde afvalberg van de goudmijn Çöpler in het district Licik (Tr. İliç) in de Noord-Koerdische provincie Ezirgan (Erzincan) weg en bedolf negen arbeiders. De arbeiders worden nog steeds vermist. Ondertussen daalde een giftige stofwolk neer op de hele regio.

“Regering is verantwoordelijk voor mijnbloedbaden in Soma, Elbistan en Licik”

De Commissie Ecologie van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) verklaarde naar aanleiding van de ramp: “Het dubbele bloedbad in het district Licik (İliç) van Ezirgan heeft opnieuw onthuld hoe de AKP/MHP regering het milieu vernietigt in het belang van de winst. Om de oorlog tegen het Koerdische volk te financieren, staat het fascistische regime massamoorden op mensen en de natuur toe, eigent het zich elke centimeter natuur in Koerdistan en Turkije toe en verdeelt het onder zijn partijaanhangers en internationale bedrijven. Het regime heeft de mijnbouwwet 21 keer gewijzigd op grond van ‘hoger openbaar belang’, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor plundering, wetteloosheid en nalatigheid. De fascistische AKP-regering is niet alleen verantwoordelijk voor de mijnbouwmoorden in Licik, maar ook voor die in Soma en Elbistan, evenals voor de sociale en ecologische verwoesting door de aardbeving van 6 februari (2023), de grootste ramp van de eeuw, en voor de enorme toename van natuurlijke verwoesting in de afgelopen jaren.”

“De mijn vormde vanaf het begin een bedreiging voor alle leven”

In haar verklaring beschreef het Ecologie Comité hoe de omstandigheden die tot de ramp leidden werden gecreëerd: “Bij dit bloedbad in Licik zijn het Canadese bedrijf Anagold en Erdoğans familiebedrijf Çalık Holding betrokken. Dit is geen ramp van één dag, maar het resultaat van een aaneenschakeling van misdaden die onafgebroken zijn gepleegd sinds de mijn werd opgericht. Deze mijn werd opgericht ondanks het feit dat de mijnbouw met cyanide plaatsvond op de Bingöl-Yedisu breuklijn en vormt een ernstige bedreiging voor de samenleving en de natuur. Mijnbouwactiviteiten in deze regio vormden dus vanaf het begin een bedreiging voor al het leven in de regio. Ondanks dit gevaar vond er een voortdurende verhoging van de productiecapaciteit plaats op basis van zogenaamde milieueffectbeoordelingen (MEB’s), die vanaf het begin een vrijbrief waren voor een ramp. Uiteindelijk werd in augustus 2023 een onbeperkte productie goedgekeurd zonder dat er zelfs maar een milieueffectbeoordeling hoefde te worden uitgevoerd. Dit creëerde de voorwaarden voor het huidige bloedbad. De waarschuwingen van milieuorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en de bevolking werden in de wind geslagen en de slachting werd doorgezet. Met de bouw van de mijn vlak naast de Eufraat werd de basis gelegd voor een enorme vernietiging. Hoewel er op 21 juni 2022 in Licik al 210 kubieke meter cyanide in de Eufraat was gelekt, werd de omvang van het gevaar in de doofpot gestopt en de waarheid verzwegen. Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. De foto’s die vanaf de plaats van de ramp aan het publiek werden vrijgegeven en over de ramp werden geïnformeerd, werden genegeerd en het partijbedrijf, dat bijna als een criminele organisatie opereerde, werd beschermd.

“De AKP/MHP regering probeert het bloedbad in de doofpot te stoppen”

Het feit dat het bedrijf nog steeds niet ter verantwoording wordt geroepen en niet wordt beschermd, en dat er pogingen worden ondernomen om het gevaar te verdoezelen met misleidende informatie, draagt bij aan het criminele verleden van de regering en haar partijbedrijf. Hoewel er al enkele dagen zijn verstreken sinds het incident, is er nog steeds geen nieuws over de vermiste arbeiders. Net als bij de aardbeving op 6 februari wordt het werkelijke dodental bij dit bloedbad, waarvoor de regering verantwoordelijk is, verzwegen. De AKP/MHP-regering probeert dit bloedbad in de doofpot te stoppen en belet politieke partijen, milieuverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en de vrije pers om de regio te betreden. In plaats van de verantwoordelijken voor de ramp, worden degenen die het incident willen onderzoeken gearresteerd.

De kankerverwekkende stoffen die vrijkwamen in de bodem, het water en de lucht toen de cyanidestortplaats afbrak, vormen een ernstige bedreiging voor al het leven in de regio en een enorme ecologische vernietiging. Het bloedbad in Licik heeft gevolgen voor de mensen in de regio die alleen te vergelijken zijn met het kernongeluk in Tsjernobyl. Dit is geen misdaad die door de regering in de doofpot kan worden gestopt. Afgezien van de omvang van deze catastrofe, is de grootste bedreiging voor de mensen van Koerdistan, Turkije en de regio op dit moment de fascistische mentaliteit van het AKP/MHP regime. Want dit regime creëert de basis voor steeds nieuwe rampen en voert een beleid dat leidt tot totale vernietiging op alle gebieden van het leven en de natuur. Hoezeer de regering ook probeert om de waarheid te verdraaien en te verbergen, dit stilzwijgen zal de omvang van het gevaar vergroten en de deur openzetten voor nog meer rampen. Daarom kan de bescherming van het leven tegen de plundering en vernietiging door het AKP/MHP fascisme alleen worden gewaarborgd door een georganiseerde, bewuste en alomvattende strijd.

“Vernietiging van het leven en het milieu is een uitdrukking van de mentaliteit van het regime”

Deze dubbele afslachting van natuur en samenleving vormt niet alleen een bedreiging voor de volkeren van Turkije en Koerdistan, maar ook voor de hele wereld. Want hierachter zit een crimineel netwerk dat ecologische slachtingen aanricht op het hoogste niveau in de geografie van het Midden-Oosten. Sinds de dag dat ze aan de macht kwam, heeft de AKP haar heerschappij gebouwd op roof en hebzucht. Dit gaat van de vernietiging van geschiedenis en cultuur in Heskîf en Zeugma, de ecologische en culturele vernietiging door stuwdammen om veiligheidsredenen, het gebruik van een monopolistisch waterbeleid als wapen tegen Koerdistan en de buurlanden, de ontbossing en verbranding van bossen en de bouw van elektriciteitscentrales, tot de plundering van landbouw en veeteelt. Het regime voert dus een alomvattende ecologische, sociale en culturele vernietiging uit. Deze praktijken weerspiegelen de moorddadige fascistische mentaliteit van het regime, bedreigen levens en dwingen mensen tot armoede en migratie. Tegelijkertijd leiden deze praktijken tot verwoestijning van het milieu. Duizenden van dergelijke projecten zijn nog steeds gepland. Deze ongerealiseerde projecten vormen de grootste bedreiging voor het ecologische en sociale leven in het hele land en vooral in Koerdistan.

Bron: ANF

Mijnwerkers bedolven onder aardverschuiving met cyanide in goudmijn in Erzincan