KCK: De geestkracht van 1 juni zal tot overwinning leiden

Het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de Unie der Koerdische Gemeenschappen (KCK) heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de herinnering aan het offensief van 1 juni 2004 en hernieuwde hun belofte om de overwinning te behalen.

Om het belang te benadrukken van het ‘WERIN CENGA AZADIYÊ-offensief ‘[‘Deelnemen aan het vrijheidsstrijdoffensief’], opgeroepen door de Coördinatie van de Jeugdbeweging, riep KCK iedereen op – vooral de patriottische Koerdische jeugd – om deel te nemen aan dit offensief dat werd gelanceerd door de Jeugdbeweging.

De KCK-verklaring die dinsdag werd vrijgegeven, bevat het volgende:

“We feliciteren ons volk, alle revolutionair-democratische krachten en verzet tegen de mensheid op de dag van het offensief van 1 juni [2004], dat een belangrijk keerpunt markeerde in de geschiedenis van de vrijheidsstrijd in Koerdistan. Duizenden van onze kameraden werden Şehits [martelaren], waarmee ze de praktische basis vormden voor het offensief van 1 juni en de strijd voortzetten tot op de dag van vandaag. Door hen met respect en dankbaarheid te gedenken, gedenken we ook alle Şehits die vielen voor de revolutie en democratie. Bij deze gelegenheid hernieuwen we onze belofte om trouw te blijven aan de nagedachtenis van de Şehits en de overwinning te behalen.

Het offensief van 1 juni vertegenwoordigde een historisch gevechtsoffensief voor vrijheid. Het werd uitgevoerd onder leiding van de guerrillastrijders van de Vrijheidsbeweging en was gericht tegen de interne en externe vernietigingsaanvallen die destijds plaatsvonden als voortzetting van de internationale samenzwering. De kringen die de beweging van haar vrijheidslijn en haar doel wilden afleiden, haar onder hun controle willen brengen en uiteindelijk van binnenuit willen verpletteren, vertrouwden op de krachten van de Internationale Samenzwering. Het offensief van 1 juni was een historische stap tegen deze poging. Hierdoor werd de poging om de beweging te verpletteren afgeslagen en werden de plannen van de machten van de samenzwering gedwarsboomd.

Door zijn ideologische, politieke, sociale en militaire karakter heeft het 1 juni-offensief de houding, de spirit en de strijd van het Koerdische volk tegen verraad en overgave versterkt. Tegelijkertijd heeft het het bewustzijn van de Democratische Natie en de organisatie daarin op een hoog niveau gebracht. Het offensief heeft ook een sterke basis gelegd voor het vestigen van het paradigma dat is ontwikkeld door Önder Apo [Abdullah Öcalan], gebaseerd op democratie, ecologie en vrijheid van vrouwen. Als gevolg hiervan is het 1 juni-offensief de praktische uitdrukking geworden van de revolutionaire volksoorlog. Het indrukwekkende verzet dat vandaag plaatsvindt in Zap, Avaşîn, Metîna, Heftanîn en Xakurkê markeert het hoogtepunt van het offensief van 1 juni.

De fascistische Turkse staat voert bezettingsaanvallen uit met als doel de Koerdische genocide te voltooien en zijn dromen van het Misak-i Milli [Nationaal Pact] waar te maken. Hiertegen verzetten de guerrilla’s zich heldhaftig. Ze brengen de vijand zware klappen en bezorgen hem een enorm fiasco. We herdenken met respect, liefde en dankbaarheid alle Şehits van de oorlog in Zap, Avaşîn en Metîna, die de geest van het 1 juni-offensief naar een nieuw hoogtepunt hebben gebracht. Vol kameraadschap groeten we ook alle commandanten en strijders van de HPG en YJA-Star die zich onbaatzuchtig verzetten, waardoor Zap en Avaşîn een kerkhof voor de vijand worden. We wensen ze allemaal veel succes. De genocidale en kolonialistische Turkse staat en zijn collaborateurs zullen deze oorlog verliezen. Het verzet van de guerrilla’s en het volk zal tot de overwinning leiden.

De genocidale en kolonialistische Turkse staat was oorspronkelijk van plan het verzet van de guerrilla’s binnen de kortste tijd te breken en Zuid-Koerdistan volledig te bezetten. Maar het onbaatzuchtige verzet van de guerrilla’s heeft deze plannen van de fascistisch bezettende Turkse staat gedwarsboomd. De Vrijheidsguerrilla’s van Koerdistan bieden een enorm verzet, niet alleen tegen de modernste technologie, maar ook tegen het gebruik van chemische wapens, wat ongetwijfeld een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid is. Door dit verzet schrijven de guerrilla’s vandaag geschiedenis. Zo hebben ze opnieuw bewezen dat de Koerdische Vrijheidsguerrilla en zijn strijd gevuld met een apoïstische onbaatzuchtige geest onoverwinnelijk is. Tegelijkertijd bewijst het dat het Koerdistan en het Koerdische volk zal verdedigen tegen de aanvallen van de vijand en zijn bezetting onder alle denkbare omstandigheden.

Overal waar de vijand vat probeert te krijgen, voeren de guerrilla’s zeer effectieve en succesvolle aanvallen uit, waarbij het Turkse bezettingsleger dagelijks tientallen slachtoffers maakt. Om zichzelf op de been te houden, hebben de Turkse staat en het AKP-MHP-fascisme al hun hoop gevestigd op hun oorlog tegen de Koerden. Om deze reden verbergen ze de waarheid van deze oorlog voor het publiek.

Omdat het geen succes kan boeken tegen de guerrillastrijders, gebruikt de Turkse staat chemische wapens tegen hen. Het gebruik van chemische wapens is een misdaad tegen de menselijkheid en een oorlogsmisdaad. We roepen daarom alle strijdkrachten en instellingen op die de internationale overeenkomsten hebben ondertekend die chemische wapens verbieden, met name de VN, om hun stilzwijgen te doorbreken en een duidelijk standpunt in te nemen tegen de genocidale Turkse staat. Degenen die zwijgen over het gebruik van chemische wapens, delen de verantwoordelijkheid voor deze misdaad. We roepen ook onze mensen, hun internationale vrienden en progressieve menselijkheid op om hun strijd tegen de misdaden van de Turkse staat op te voeren.

De Turkse staat en het AKP-MHP-fascisme worden gekenmerkt door een anti-Koerdische mentaliteit. Hun aanvallen zijn niet alleen gericht tegen de guerrilla’s en de Koerdische Vrijheidsbeweging. Omdat de vrijheidsbeweging zich verzet tegen genocide, valt de Turkse staat hen aan. De Turkse staat is een vijand van alle Koerden. Het belangrijkste doel is de vernietiging van het Koerdische bestaan. Daarom valt het de Koerden overal aan, vermoordt het hen en dwingt het demografische veranderingen af in het thuisland van de Koerden, zoals in Rojava. Gedwongen demografische verandering vertegenwoordigt de meest wrede vorm van genocide in onze tijd. De Turkse staat dwingt alle machten en instellingen waarmee zij relaties heeft, met name de VS en Europa, om deel te nemen aan en steun te verlenen aan de genocide op de Koerden. We roepen deze machten op om niet deel te nemen aan de genocide-aanvallen van de Turkse staat, maar om het Koerdische volk te steunen dat de meest legitieme strijd ter wereld voert.

Alle volkeren, vooral het patriottische volk van Koerdistan, al onze internationale vrienden en alle democratische kringen overal, moeten strijden tegen de Koerdische vijandigheid van de genocidaal-kolonialistische Turkse staat en het AKP-MHP-fascisme. Net zoals de guerrilla’s zich verzetten tegen en strijden tegen de vijand, moeten alle mensen in hun respectieve plaatsen ook hun strijd tegen het AKP-MHP-fascisme intensiveren.

Intellectuelen, schrijvers en kunstenaars hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegen de alomvattende aanvallen op het bestaan van de Koerden moeten alle intellectuelen, schrijvers en kunstenaars hun historische plichten vervullen en de samenleving nog meer leiden. De vooruitstrevende intellectuelen van de samenleving moeten nog meer het initiatief nemen en in actie komen. Ze moeten aan de zijde staan van de guerrilla’s en de mensen die zich verzetten tegen bezetting, verraad en vooral het gebruik van chemische wapens, en moeten deze strijd leiden.

We hechten veel belang aan het ‘WERIN CENGA AZADIYÊ-offensief’ [‘Deelnemen aan het vrijheidsstrijdoffensief’] dat is opgeroepen door de Coördinatie van de Jeugdbeweging en we willen hier uiten dat we het steunen. Daarom roepen we iedereen op – vooral de patriottische Koerdische jeugd – om deel te nemen aan dit offensief dat door de Jeugdbeweging is gelanceerd. Gevuld met de geest van de jeugd, verzetten en vechten de guerrilla’s vandaag. Het patriottische volk van Koerdistan en zijn jeugd moeten de strijd overal versterken op basis van de Apoïstische spirit van de jeugd.

De genocidaal-kolonialistische Turkse staat en zijn collaborateurs zullen verliezen. De overwinning is voor alle vrouwen, volkeren en vooruitstrevende mensheid die zich verzetten, vervuld van de geestkracht van 1 juni.”