KCK: “Fascisme in Turkije zal zeker omvergeworpen worden”

Het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen) heeft een verklaring uitgegeven over de verkiezingen in Turkije en Noord-Koerdistan op 14 mei.

De KCK benadrukte dat de strijd voor de democratische oplossing van de Koerdische kwestie, voor de democratisering van Turkije en voor de bevrijding van Koerdistan in de toekomst krachtig zal worden voortgezet. Ze verklaarden hun steun voor dit proces en onze strijd op deze basis zal ononderbroken doorgaan.

De verklaring werd gepubliceerd door ANF nieuwsagentschap en omvat het volgende:

“Op 14 mei 2023 werden presidentiële en parlementaire verkiezingen gehouden in Noord-Koerdistan en Turkije. Vanwege het gevaar dat AKP-MHP fascisme vormt voor het Koerdische volk en voor de samenleving en volkeren van Turkije als geheel, werden de verkiezingen op 14 mei als zeer belangrijk beschouwd en waren ze maandenlang het belangrijkste agendapunt in Turkije en Noord-Koerdistan. Als de Koerdische Vrijheidsbeweging, als eis van ons geloof in de democratisering van Turkije, de bevrijding van Koerdistan en het ideaal van de volkeren die samen en gelijk leven, hebben we dit proces met betrekking tot de Turkse samenleving, democratische krachten, arbeiders, vrouwen, jongeren en alle democratische groepen van de samenleving die hun democratische wil tegen het fascisme hebben uitgedrukt, positief benaderd.

De fascistische AKP-MHP-regering had tot doel de uitdrukking van de wil van alle democratische segmenten van de samenleving, vooral het Koerdische volk, te voorkomen door alle staatsmiddelen en alle denkbare methoden van geweld, onderdrukking en geweld in te zetten. Maar het patriottische volk van Koerdistan overwon alle onderdrukking en geweld, waardoor ze een groot succes behaalden door een zeer sterke wil te tonen tijdens de verkiezingen. We kunnen zonder aarzeling stellen dat ons volk een sterke positie heeft ingenomen tegen AKP-MHP-fascisme bij de verkiezingen op 14 mei en daarmee een historische les heeft gegeven aan de anti-Koerdische, genocidale, kolonialistische en fascistische AKP-MHP. We willen dan ook van harte het patriottische volk van Koerdistan feliciteren met deze betekenisvolle en historische prestatie en hen groeten voor deze historische overwinning. Ons volk heeft op geen enkele manier toegegeven aan fascisme en heeft van Koerdistan het centrum gemaakt van de legitieme strijd voor democratie. Deze houding van ons volk vertegenwoordigt een zeer belangrijke stap die het einde van het fascisme zal bewerkstelligen. Het is heel duidelijk dat in de komende periode het belang van Koerdistan voor de democratisering van Turkije en de bevrijding van de Turkse samenleving uit de greep van het fascisme beter zal worden begrepen door iedereen en dat Koerdistan op deze basis een historische rol zal spelen.”

Het is een zeer belangrijke en bewonderenswaardige ontwikkeling dat vrouwen actief hebben deelgenomen aan het verkiezingsproces, het proces meer hebben gesteund dan wie dan ook, het verkiezingsproces hebben geleid en gezorgd hebben voor een sterke vertegenwoordiging van vrouwen. In lijn met ons geloof in de wil en gelijke vertegenwoordiging van vrouwen, zien we deze resultaten zeer positief. Daarom willen we alle vrouwen feliciteren met de behaalde resultaten bij de verkiezingen en onze groeten uitspreken.

De verkiezingen van 14 mei vonden plaats onder omstandigheden waarin anti-democratische onderdrukking wijdverspreid was. De fascistische AKP-MHP regering, die de staatsmacht heeft en de staat regeert, probeerde de democratische wil van de samenleving te onderdrukken door de druk op heel Turkije op te voeren. Maar in Koerdistan en tegen het Koerdische volk was deze onderdrukking nog ernstiger. Aangezien het hoofddoel van de fascistische AKP-MHP regering is om de Koerdische genocide uit te voeren, heeft het onafgebroken druk uitgeoefend op het Koerdische volk door alle staatsmacht in te zetten en deze druk tijdens het verkiezingsproces nog verder op te voeren. Met het concept van genocide en liquidatie, dat werd overeengekomen in de vorm van het ‘Vernietigingsplan’ en sinds 24 juli 2015 van kracht is, had de AKP-MHP-regering tot doel de wil en het bestaan van het Koerdische volk volledig uit te roeien. In het kader van dit genocide-concept en liquidatie is de Koerdische Vrijheidsbeweging en het Koerdische volk onderworpen aan een beleid van onderdrukking en geweld dat ongekend is in de geschiedenis. Tienduizenden mensen zijn gearresteerd, vastgehouden en gemarteld en tientallen patriotten zijn vermoord. De AKP-MHP-regering probeerde de samenleving te intimideren en temmen door onderdrukking, geweld en honger. Er is geen enkele patriot in Koerdistan meer over die niet is onderzocht en voor de rechter is gebracht. De wil van het volk is herhaaldelijk ontnomen, de democratische legitieme instellingen van het volk zijn in beslag genomen, legitieme vertegenwoordigers zijn gearresteerd en fascistische beheerders zijn in hun plaats aangesteld. Mensen in Koerdistan zijn via detentie, arrestatie en onderdrukking buiten staat gesteld om te functioneren en te werken. Degenen die democratische instellingen en politiek verdedigen, zijn keer op keer gearresteerd en vastgehouden. Zo zijn de instituties van het volk onwerkzaam gemaakt en is de weg naar democratische politiek geblokkeerd. Aan de andere kant werden de Koerdische mensen, de democratische sectoren van Turkije, arbeiders en vrouwen zonder een alternatief achtergelaten bij de verkiezingen door een rechtszaak aan te spannen om de HDP te verbieden en was het doel om hen uit te sluiten van de verkiezingen. De verkiezingen in Turkije vonden plaats onder deze omstandigheden. Een nauwkeurige beoordeling van de verkiezingen kan daarom niet worden gemaakt zonder rekening te houden met de fascistische onderdrukking en beleid die in Turkije in het algemeen en in Koerdistan in het bijzonder worden uitgevoerd.

Het AKP-MHP fascisme zette zijn beleid van onderdrukking en geweld voort, niet alleen vóór de verkiezingen, maar ook tijdens het verkiezingsproces en verhoogde dit zelfs naarmate de verkiezingen naderden. Net voor de verkiezingen werden uitgebreide politieke operaties uitgevoerd en tientallen journalisten, advocaten, politici en mensen die actief betrokken waren bij het verkiezingsproces werden gearresteerd en vastgehouden. Het doel van deze operaties was om het publiek te intimideren en democratische verkiezingsactiviteiten en voorbereidingen te voorkomen en te verstoren. Ondanks al deze druk, intimidatie en operaties die vlak voor de verkiezingen plaatsvonden, gaven de mensen hun democratische standpunt niet op en deelden ze een enorme klap uit aan het fascisme bij de verkiezingen. Terwijl het volk sterke steun gaf aan de democratische krachten en democratische kandidaten, verzwakten ze de zwakke aanwezigheid van de AKP-MHP in Koerdistan nog meer, waardoor het fascisme in feite werd gestopt om Koerdistan binnen te komen.

De resultaten van de verkiezingen zijn absoluut niet zoals ze zijn gepubliceerd. Het AKP-MHP fascisme probeerde niet alleen de democratische wil van het volk te voorkomen door gebruik te maken van onderdrukking en geweld, maar heeft ook de resultaten verdraaid door toevlucht te nemen tot allerlei trucs en fraude. Om de resultaten bereikt door het Koerdische volk, de volkeren en de democratische groepen van Turkije te elimineren, heeft de AKP-MHP regering ondanks alle soorten onderdrukking en geweld toevlucht genomen tot allerlei fraude. Het is openbaar gemaakt dat dit uitgebreid is gedaan en dat stembiljetten en stemresultatenlijsten zijn gemanipuleerd. Maar wat is gedetecteerd en weergegeven is slechts een zeer beperkt deel van de waarheid. Het is duidelijk aan het licht gekomen dat honderdduizenden stemmen in Koerdistan ongeldig werden verklaard en nog veel meer aan andere partijen werden toegewezen door lijsten te manipuleren, om de Koerdenvijandige fascistische MHP er sterk uit te laten zien. Daarom zijn de echte verkiezingsresultaten niet zoals de gepubliceerde resultaten. De officiële resultaten betekenen niets anders dan het bewijzen van de mate waarin de AKP-MHP-regering de wil van het volk heeft overgenomen.

AKP-MHP fascisme voerde het verkiezingsproces volledig uit op basis van vijandigheid tegenover de Koerden en anti-Koerdische sentimenten. Het probeerde de massa’s te beïnvloeden door Koerdische vijandigheid op te wekken en nationalistische, racistische en chauvinistische gevoelens aan te wakkeren. Ongetwijfeld heeft het met de steun van intensieve media en speciale oorlogsvoering een deel van de massa’s in Turkije beïnvloed en hen aan zijn kant weten te houden. Echter, over het algemeen is deze politiek niet succesvol geweest en heeft de meerderheid van de Turkse samenleving haar houding getoond die voorstander is van een democratische en politieke oplossing voor de Koerdische kwestie en van samenwerking met de Koerden. Dit is een belangrijke houding en ontwikkeling. Hoewel nationalistische en chauvinistische waanideeën in Turkije niet volledig zijn uitgeput, vertegenwoordigen de positieve relaties van het Koerdische volk met de Turkse samenleving een zeer belangrijke en sterke basis voor de democratisering van Turkije en de bevrijding van Koerdistan in de toekomst. In feite gingen het Koerdische volk en de revolutionaire democratische krachten van Turkije de verkiezingen in met het begrip van een democratische alliantie, dat de belangrijkste factor was in de succesvolle resultaten van de verkiezingen.

Ongetwijfeld zou het met een meer bewuste aanpak en werk mogelijk zijn geweest om veel positievere resultaten te behalen. De voorwaarden en middelen hiervoor waren voldoende. Maar enge en oppervlakkige benaderingen hebben betere resultaten voorkomen. Het is belangrijk dat dit uitvoerig wordt besproken en dat er de nodige conclusies worden getrokken. Terwijl het een zeer juiste en belangrijke houding was van de democratische krachten om door het vormen van een alliantie deel te nemen aan het verkiezingsproces, moet het feit dat deze alliantie smal werd gehouden, dat het niet op een niveau werd behandeld dat aan de eisen van de fase kon voldoen, dat het begrip van tevreden zijn met kleine resultaten niet voldoende werd overwonnen en dat gevolg hiervan de krachten van de democratie een concurrerende houding aannamen terwijl ze in eenheid tegen fascisme zouden moeten vechten, als een belangrijke tekortkoming worden beschouwd. We geloven dat het democratische politieke domein en de socialistische en democratische krachten van Turkije het proces vanuit dit perspectief zullen analyseren en de nodige conclusies zullen trekken.

Er bestaat geen twijfel over dat de strijd voor een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie, voor de democratisering van Turkije en voor de bevrijding van Koerdistan in de toekomst krachtig zal worden gevoerd. We geloven dat het Koerdische volk en alle volkeren van Turkije, vrouwen, arbeiders en werknemers deze strijd verder zullen versterken en deze tot een conclusie zullen brengen met sterkere allianties en vormen van eenheid. Als beweging zal onze steun voor dit proces en onze strijd op deze basis ononderbroken doorgaan. Het fascisme zal zeker worden omvergeworpen in Turkije en Turkije zal worden gedemocratiseerd. Fascisme heeft geen toekomst te bieden aan de volkeren en de mensheid. Het zal alleen tot vernietiging leiden. De toekomst van Turkije en Koerdistan zal worden bepaald en gevormd door de strijd van de volkeren, de democratische krachten en vrouwen. De resultaten van de verkiezingen tonen duidelijk aan dat dit het geval zal zijn. Op basis van dit geloof willen we nogmaals de patriottische mensen van Koerdistan, de vrouwen en de democratische krachten van Turkije feliciteren met de succesvolle resultaten, onze groeten overbrengen en hen blijvend succes wensen.