KCK feliciteert Dr. Abdullatif Reşid met zijn verkiezing tot president van Irak

  • Zuid-Koerdistan

Het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de Unie der Koerdische Gemeenschappen (KCK) heeft een verklaring vrijgegeven over de verkiezing van de Iraakse president door het parlement. KCK feliciteerde Dr. Abdullatif Reşid met zijn verkiezing tot president en wenste hem succes met zijn werk.

De KCK-verklaring werd zaterdag gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap, omvat het volgende:

“Hoewel er sinds de verkiezingen een jaar is verstreken, beschouwen we de verkiezing van de Iraakse president door het parlement als een positieve en belangrijke stap. We willen daarom Dr. Abdullatif Reşid feliciteren met zijn verkiezing tot president en wensen hem succes met zijn werk. Wij geloven dat de heer Latif Reşid een grote bijdrage zal leveren aan de democratische oplossing van de problemen waarmee zowel het Iraakse als het Koerdische volk wordt geconfronteerd.

De heer Abdullatif Reşid is een belangrijke persoonlijkheid die belangrijke diensten heeft geleverd voor de vrijheid van het volk van Koerdistan en daarom geniet hij van hun liefde en respect. Het volk van Koerdistan kent hem als een intellectueel met patriottische gevoelens, die de vrijheid van het Koerdische volk heeft gediend en zo een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de strijd voor vrijheid. Zijn verkiezing tot president van Irak heeft duidelijk aangetoond dat Dr. Latif Reşid een persoon is die door alle volkeren van Irak wordt gewaardeerd. Zijn verkiezing tot president van Irak heeft hem ongetwijfeld grote verantwoordelijkheden en verwachtingen opgelegd. We willen onze verwachting uitspreken dat Dr. Latif Reşid belangrijke diensten zal verlenen aan zowel de bevolking van Koerdistan als Irak. Als Koerdische Vrijheidsbeweging willen we hem succes wensen met zijn missie en onze steun betuigen.

De eerste persoon die het presidentschap van Irak op zich nam, was wijlen Mam Jalal Talabani. Zijn hele leven heeft Mam Jalal gewerkt voor de vrijheid en eenheid van het volk van Koerdistan. Nadat hij tot president van Irak was gekozen, leverde hij belangrijke diensten aan het hele land. Dr. Abdullatif Reşid heeft, net als Mam Jalal, niet alleen het volk van Koerdistan gediend, maar heeft ook laten zien dat hij ernaar zal streven de problemen van het volk van Irak en de regio op te lossen door de president van het land te worden. In feite kende meneer Reşid Mam Jalal goed, was een vriend van hem en werkte nauw met hem samen.

Vandaag maakt het Koerdische volk een noodlottig historisch proces door. Aan het einde van deze historische strijd, die tegen hoge kosten is gevoerd, heeft ons volk grote winsten geboekt. Ze hebben nu het punt bereikt waarop ze een gemeenschappelijk leven kunnen opbouwen met de volkeren van het Midden-Oosten op basis van democratische eenheid die hun volledige vrijheid zal garanderen. Het volk van Koerdistan verwacht daarom dat iedereen verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt ​​aan het succes van deze strijd. Wij geloven dat Dr. Abdullatif Reşid, die sterke patriottische gevoelens heeft en zich inzet voor de vrijheidsstrijd van het volk, zal proberen te voldoen aan deze verwachtingen van het volk van Koerdistan en een belangrijke bijdrage zal leveren aan hun zaak van vrijheid.