KCK herdenkt bloedbad van Madımak

Het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de herdenking van het bloedbad van Madımak dat op 2 juli 1993 in Sivas werd aangericht.

Het was een van de bloedigste bloedbaden in de geschiedenis van Turkije. 33 mensen die Sivas bezochten om Pir Sultan Abdal te herdenken werden levend verbrand in het Madımak Hotel waar ze verbleven. Tientallen intellectuelen en kunstenaars waren dat jaar op 30 juni 1993 vanuit Ankara naar Sivas vertrokken om deel te nemen aan de activiteiten ter nagedachtenis van Pir Sultan Abdal, georganiseerd door de Pir Sultan Abdal Culturele Vereniging (PSAKD).

De KCK verklaring werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en omvat het volgende:

“Het Madimak Hotel werd in brand gestoken en 33 Alevieten werden verbrand. We veroordelen dit onmenselijke, brute bloedbad en de fascistische, racistische en onverdraagzame mentaliteit erachter. We herdenken met respect de 33 mensen die op brute wijze zijn verbrand. En we herdenken nogmaals alle martelaren van de revolutie en democratie met respect, liefde en dankbaarheid en buigen voor hun dierbare herinneringen, die we nogmaals beloven levend te houden in onze strijd.

De strijd van de volkeren zal de racistische, fascistische en reactionaire mentaliteit ter verantwoording roepen en het historische verlangen van de volkeren naar vrijheid verwezenlijken.

Vanwege hun democratische, gemeenschappelijke, libertaire en vreedzame filosofie, is de Alevitische gemeenschap door de geschiedenis heen het slachtoffer geweest van aanvallen door statistische, machtsgeoriënteerde, kolonialistische, reactionaire en fascistische krachten en is ze onderworpen aan talloze bloedbaden. In de loop van het proces waarin het natiestaatmodel werkt aan de vorming van een individualistische mens en samenleving, zijn de aanvallen op de Alevitische gemeenschap enorm toegenomen.

De massamoorden die door de Turkse staat zijn gepleegd, zijn hiervan de meest prominente. De genocidale kolonialistische Turkse staat heeft systematische bloedbaden aangericht, waaronder het bloedbad in Sewas. Met deze systematische massamoorden wilden ze het alevitische geloof, de alevitische cultuur en de alevitische gemeenschap uitroeien. Alle aanvallen en massamoorden op Alevieten hadden dit doel. In dit opzicht lijken de aanvallen op Alevieten en de aanvallen op het Koerdische volk erg op elkaar. Net zoals de Turkse staat genocide wil plegen op de Koerden, wil het ook genocide plegen op de Alevieten. In dit opzicht is er een historische lotsverbondenheid tussen de Koerden en de Alevieten. Een aanzienlijk deel van het Koerdische volk behoort zelfs tot het alevitische geloof.

Rêber Apo [Abdullah Ocalan] heeft grote waarde gehecht aan de onderdrukte Alevitische gemeenschap. Hij heeft grote inspanningen geleverd om de alevitische gemeenschap te bevrijden en om hun identiteit, die onder de ketenen van assimilatie zat, te onderzoeken. Hij vond de strijd van de Alevitische gemeenschap belangrijk en deed aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze in vriendschap en alliantie was met de Koerdische vrijheidsstrijd, samen met andere volkeren en overtuigingen. In feite was de organisatie van het bloedbad in Sewas vooral bedoeld om te voorkomen dat de strijd van de alevitische gemeenschap samenkwam met de strijd die zich in Koerdistan ontwikkelde. Alevitische intellectuelen die de strijd van het Koerdische volk zagen en positief benaderden, werden vermoord om dit te voorkomen. Het feit dat het bloedbad werd georganiseerd in Sewas is geen toeval, omdat SIvas (Sewas) een regio is waar zowel het Koerdisch-Alevitische volk als het Turks-Alevitische volk samenleven.

De Turkse staat heeft zijn toevlucht genomen tot soortgelijke methoden, aanvallen, samenzweringen en moordpartijen om de eenheid van de Koerdische vrijheidsstrijd met de socialistische en democratische beweging in Turkije te verhinderen. Maar ondanks al het leed dat onze volkeren is aangedaan, heeft de staat dit doel nooit bereikt en konden de solidariteit en de gemeenschappelijke strijd van de volkeren niet verhinderd worden. Integendeel, de betrekkingen tussen de volkeren hebben zich geleidelijk ontwikkeld, waardoor het vrije leven waar onze volkeren naar verlangen dichterbij is gekomen. Het is onze plicht om deze banden tussen de volkeren verder te versterken en de vrijheid van de volkeren te realiseren.

In deze periode waarin we het bloedbad van Sivas herdenken, is het onze historische verantwoordelijkheid om dienovereenkomstig te handelen, om de betrekkingen tussen de volkeren op deze basis te versterken en om de verenigde strijd verder te ontwikkelen op basis van de solidariteit van de volkeren en hun gelijkwaardig samenleven. Op deze basis roepen wij alle democratische krachten die de strijd van de volkeren, overtuigingen en onderdrukten leiden op om te handelen in overeenstemming met hun historische verantwoordelijkheden en om hun inspanningen te intensiveren om de historische vrijheidsaspiraties van onze volkeren te realiseren door de verenigde strijd verder te ontwikkelen.”

Bron: ANF