KCK herdenkt slachtoffers bloedbad Ankara van 10 oktober 2015

  • Zuid-Koerdistan

De medeoorzitters van de Uitvoerende Raad van de KCK hebben een verklaring uitgegeven om de slachtoffers van de Ankara-aanslag op 10 oktober 2015 te herdenken.

Die dag werd een demonstratie voor arbeid, vrede en democratie georganiseerd door de Democratische Volkspartij (HDP) en vele vakbonden, maatschappelijke organisaties en democratische organisaties bijgewoond door tienduizenden mensen en aangevallen. Twee bommen werden tot ontploffing gebracht buiten het centraal station van Ankara, met een dodental van 104 burgers.

Geen enkele organisatie heeft ooit de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De aanklager van Ankara verklaarde dat ze de mogelijkheid van twee gevallen van zelfmoordaanslagen onderzochten. Op 19 oktober werd een van de twee zelfmoordterroristen officieel geïdentificeerd als de jongere broer van de dader van de aanslag in Suruç; beide broers hadden banden met de Islamitische Staat.

De verklaring van de KCK zei: “We willen deze slachting ten zeerste veroordelen en degenen herdenken die hun leven hebben verloren in de slachting. Ook willen we nogmaals alle martelaren van de revolutie en de democratie herdenken, en we herhalen onze belofte dat we hun herinnering zullen eren.

De verklaring voegde toe: “In onze harten dragen we de pijn die door deze slachting werd veroorzaakt, evenals de aspiraties die miljoenen mensen op straat uitschreeuwden. Ze vochten voor de broederschap van de volkeren, voor de democratische eenheid en co-existentie van de Koerdische en Turkse volkeren, voor een democratisch Turkije en een vrij Koerdistan. Met deze wens gingen ze die dag de straat op en riepen ze om vrede, broederschap en gelijkheid, wat ze uitdrukten door de halay [traditionele dansen] te dansen en volksliederen te zingen. Onze taak is om de halay [dans] die ze dansten te vergroten en de liederen van broederschap van het volk en vrijheid met een nog luider geluid te zingen.

Deze aanval, die resulteerde in de grootste slachting in de geschiedenis van Turkije, werd uitgevoerd in het kader van het ‘çöktürme planı’ [wat zoiets betekent als ‘plan om hen op de knieën te dwingen’] van de Turkse regering. Deze slachting werd gepland en uitgevoerd als een van de hoekstenen van de weg naar AKP-MHP fascisme. Met het ‘çöktürme planı’ werd de democratische oplossing voor de zogenaamde ‘Koerdische kwestie’ en de oplossing van fundamentele problemen, met name de democratische oplossing van de ‘Koerdische kwestie’, en de opbouw van een democratisch leven verhinderd, en helaas werd Turkije opnieuw in een duister proces getrokken. De aanval op het treinstation van Ankara en de aanvallen en slachtingen op andere plaatsen werden met dit doel uitgevoerd. Dit alles werd uitgevoerd door de staat en de regering.”

De verklaring ging verder: “Het is een volledige misleiding om de slachting te vermommen als het werk van ISIS. Het is de staat, de AKP-MHP, die de slachting heeft gepleegd. Het is algemeen bekend dat ISIS vanaf het begin onder de leiding van de staat en de AKP stond en dat ISIS de plannen van de AKP-MHP uitvoerde. ISIS heeft zijn mentaliteit en methoden overgenomen van de AKP-MHP-regering en handelde om zijn doelen te verwezenlijken. Na de nederlaag van ISIS door de strijd van de volkeren en revolutionaire democratische krachten begon de AKP-MHP-regering te doen wat ISIS niet kon doen. Dit wordt vandaag beter gezien en begrepen. Vandaag bewijzen alle aanvallen en acties van de AKP-MHP-regering, vooral de aanvallen tegen Rojava, dit feit.

Alles wat de fascistische AKP-MHP-regering doet, is tegen de broederschap van volkeren, co-existentie en democratisering van Turkije. Er is geen enkel woord en geen enkele praktijk die niet binnen dit kader valt. Te denken dat dit niet het geval is, en sommige dingen die door de AKP-MHP-regering worden gedaan, te rechtvaardigen, is meegaan op hetzelfde pad als het fascisme. Het blijkt dat vooral degenen die binnen het systeem zitten, die eruit lijken te zijn maar er niet van los kunnen komen, proberen de aanvallen van de AKP-MHP-regering op het Koerdische volk op deze manier goed te praten. Dit is het begrip en de benadering die eigenlijk het fascisme versterken. Het is zeer belangrijk dat de revolutionaire democratische krachten zich verzetten tegen dit begrip en de echte democratische eenheid en organisatie van de volkeren creëren. Dit is de weg om toegewijd te zijn aan de strijd en de herinnering aan de martelaren en om ze te realiseren.”

In deze context zei de KCK: “Terwijl we de slachting opnieuw veroordelen in zijn achtste jaar, moeten we weten dat we voor de taak staan om de broederschap en democratische eenheid van de volkeren verder te ontwikkelen en de strijd tegen AKP-MHP fascisme te intensiveren, en we moeten met dit bewustzijn handelen. Dit is de missie die de geschiedenis oplegt aan revolutionaire democratische krachten.”