KCK: Iran moet stappen ondernemen om aan de eisen van het volk te voldoen en problemen op te lossen

  • Zuid-Koerdistan

Het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de Unie der Koerdische Gemeenschappen (KCK) riep het Iraanse regime op om de Koerdische kwestie te erkennen en stappen te ondernemen om het op te lossen in plaats van de Koerden of buitenlandse mogendheden de schuld te geven van de huidige volksopstanden.

De verklaring van het covoorzitterschap van de uitvoerende raad van de KCK over het Iraanse hardhandig optreden tegen de mensen die hun eisen voor democratie en vrijheid hebben geuit in Iran en Rojhilat (Oost-Koerdistan, Noordwest-Iran), en de Rojhilat-troepen die in Zuid-Koerdistan (noord-Irak) zijn gestationeerd, werd gepubliceerd dor ANF Nieuwagentschap en omvat het volgende:

“Veel demonstranten hebben hun leven verloren als gevolg van de gewelddadige reactie van de Iraanse staat op de volksprotesten die begonnen in Rojhilat en zich vervolgens over heel Iran verspreidden na de brute moord op de Koerdische vrouw Mahsa (Jîna) Amini. Het is onaanvaardbaar dat de Iraanse staat gewelddadig reageert op de volksprotesten geleid door vrouwen die de democratie en vrijheidseisen van de hele Iraanse samenleving, vooral vrouwen, promoten, en dat veel mensen het leven lieten als gevolg van het harde optreden. Als Koerdische Vrijheidsbeweging veroordelen we deze agressieve houding van de Iraanse staat en herdenken we met respect degenen die hun leven hebben verloren.

Afgezien van de aanvallen op de mensen in het land, viel de Iraanse staat ook Bashur (Zuid-Koerdistan) aan en richtte hij zich op de Rojhilat-troepen. Omdat de Iraanse staat de Koerden de schuld geeft van de protesten, voert het vanuit Rojhilat (Oost-Koerdistan) aanvallen uit op de Koerden en Koerdische organisaties. Als gevolg van de aanvallen op Koerdische organisaties hebben veel revolutionairen, patriotten en burgers het leven verloren. We herdenken degenen die zijn omgekomen als gevolg van deze aanvallen en betuigen onze condoleances aan de bevolking van Koerdistan en de Rojhilat-troepen die werden aangevallen. Wij veroordelen deze aanvallen van de Iraanse staat tegen de Koerdische strijdkrachten. De aanpak van de Iraanse staat veroorzaakt niet alleen problemen voor de volkeren van het land, maar ook voor zichzelf.

De eisen van het volk zijn rechtmatig en universeel

De Iraanse staat moet rekening houden met de eis van het Iraanse volk om democratie, met name de eis van vrouwen om vrijheid, en stappen ondernemen om aan deze eisen te voldoen en de problemen op te lossen. De eisen van de Koerdische en Iraanse vrouwen zijn democratische, legitieme en universele eisen. De eisen van vrouwen kunnen niet worden genegeerd en hun gewelddadige onderdrukking is onaanvaardbaar. De benadering van de Iraanse staat, die de vrije wil van vrouwen niet erkent en hen probeert te onderdrukken met staatsgeweld, is onmenselijk en onaanvaardbaar. De Iraanse staat moet afstand doen van zijn door mannen gedomineerde mentaliteit en houding jegens vrouwen en hun eis voor vrijheid. Hoewel het regime beweert een positieve houding te hebben ten opzichte van vrouwen, de samenleving en het volk dankzij zijn traditionele cultuur en geloof, bewijst zijn recente harde optreden tegen de eis van vrijheid van de samenleving en de volkeren, vooral vrouwen, dat dit niet het geval is. Het door mannen gedomineerde begrip en de mentaliteit die de eisen van de realiteit, de natuur en de vrijheid van vrouwen afwijst, is niet juist en zal geen resultaten opleveren.

De Iraanse staat probeert protesten die de publieke reactie aan het licht brengen en de legitieme eisen van mensen weerspiegelen, altijd aan te merken als een samenzwering van buitenlandse mogendheden. Deze retoriek moet eindelijk worden opgegeven. Het is niet relevant en ook niet waar. De Iraanse volkeren en samenleving, vooral vrouwen, hebben ernstige problemen. In plaats van buitenlandse mogendheden de schuld te geven, zou de Iraanse staat de problemen van vrouwen moeten erkennen. Geen enkele macht die de democratie en vrijheden tart, kan legitimiteit hebben en ook niet overleven. Daarom moet de Iraanse staat stappen ondernemen met betrekking tot de problemen en eisen van de samenleving. Dialoog-, onderhandelings- en verzoeningsmethoden moeten worden bevorderd om de problemen op te lossen en er moeten democratiseringsstappen worden ingevoerd om ze op te lossen.

Democratiseringstappen moeten worden genomen

De Iraanse staat en andere mogendheden weten al dat we als Koerdische Vrijheidsbeweging altijd tegen de interventies van buitenlandse mogendheden in het Midden-Oosten zijn. De interventies van buitenlandse mogendheden zijn niet in het voordeel van de volkeren en leveren geen resultaat op. Daarom beschouwen we onze anti-interventionistische houding als juist en behouden we deze. De meest effectieve manier om interventies van buitenlandse mogendheden te voorkomen, is door maatregelen te nemen die voldoen aan de eisen van de samenleving aan vrijheid en democratie. Als democratiseringsmaatregelen worden genomen, worden samenzweringen en interventies van buitenlandse mogendheden verijdeld en voorkomen. Als dit niet gebeurt, zal noch de staat de legitimiteit van het volk hebben, noch zal de dreiging van buitenlandse interventies worden geëlimineerd.

De Koerdische kwestie kan niet worden genegeerd

De Iraanse staat zou zich moeten concentreren op de oplossing van de Koerdische kwestie in plaats van de Koerden de schuld te geven van de huidige volksprotesten. De Koerdische kwestie moet officieel worden erkend en er moeten stappen worden ondernomen om deze op te lossen. De Koerdische kwestie is een van de meest fundamentele problemen, niet alleen voor Iran, maar voor het hele Midden-Oosten. Deze realiteit kan niet worden genegeerd. Wie de Koerdische kwestie negeert, zal er het meest onder lijden. Daarom zijn aanvallen op het Koerdische volk en strijdkrachten niet in het belang van de Iraanse staat. De Iraanse staat zou deze realiteit moeten beseffen, discriminerende benaderingen moeten opgeven en zijn aanvallen op het Koerdische volk, vrouwen en organisaties zo snel mogelijk moeten stoppen.”

 

Bron: ANF