KCK: Kerstmis en Nieuwjaar moeten iedereen vrede brengen

  • Zuid-Koerdistan

Ter gelegenheid van Kerstmis en het komende nieuwe jaar, stelt het Comité voor Volkeren en Religieuze Gemeenschappen van de KCK :

“Een paar dagen na Kerstmis gaat onze wereld een nieuw jaar in. Bij deze gelegenheid wensen we de hele mensheid, vooral de mensen van Koerdistan, een gelukkig nieuwjaar en hopen dat het jaar 2024 een jaar zal zijn waarin de fundamentele problemen van de mensheid zullen worden opgelost, er een einde zal komen aan de oorlogen en conflicten in het Midden-Oosten en over de hele wereld, en de mensheid een democratisch en vrij leven in vrede, rust en welzijn zal bereiken.

Het Midden-Oosten, waar het christendom werd geboren en zich over de mensheid verspreidde, gaat het nieuwe jaar in onder intense oorlog, isolement, martelingen en genocidale aanvallen. Het is een realiteit dat de samenlevingen in het Midden-Oosten, vooral de Koerdische en Arabische samenlevingen, zwaar beschadigd zijn door deze aanvallen en dat de eenheid en solidariteit, het vertrouwen, het respect, de liefde en de broederschap van de volkeren zijn aangetast. In zo’n omgeving geloven we dat we, door er een middel van te maken om de problemen van de mensheid op te lossen, de feestdag op een zinvolle manier kunnen vieren en de heiligheid van het sociale kunnen gedenken. We hopen dat Kerstmis dit jaar zal bijdragen aan het beëindigen van al deze oorlogen, het overwinnen van isolatie, het versterken van vrede en broederschap tussen mensen en het realiseren van een leven van gezondheid, vrede, welvaart en overvloed voor alle samenlevingen.

Als Vrijheidsbeweging van Koerdistan zijn wij ervan overtuigd dat de problemen, crisis en chaos waarmee de samenlevingen in het Midden-Oosten en de mensheid als geheel te kampen hebben, overwonnen kunnen worden door een strijd die gebaseerd is op moreel, politiek bewustzijn en organisatie. We weten dat de strijd voor democratie en vrijheid, die geleid moet worden door volkeren, religieuze gemeenschappen, vrouwen en jongeren, de enige uitweg is uit de crisis en chaos in het Midden-Oosten en de wereld. Met deze overtuiging en dit bewustzijn roepen we alle democratische krachten en alle sociale kringen die zich inzetten voor menselijke waarden op om te strijden om van deze Kerstmis en het nieuwe jaar een jaar te maken waarin de strijd voor de spoedige verwezenlijking van de waarden van vrijheid en democratie voor de mensheid wordt geïntensiveerd.

We willen u eraan herinneren dat religieuze feestdagen een oproep zijn tot menselijke en sociale waarden zoals liefde, respect, vrede en broederschap. Zij vormen de gemeenschappelijke essentie van alle religies. We willen benadrukken dat deze sociale en menselijke waarden meer dan ooit nodig zijn in het proces dat we nu doormaken. In deze zin roepen we de wereldbevolking op om meer deel te nemen aan de georganiseerde strijd aan het front van de gemeenschappelijke strijd tegen kolonialistische, genocidale, fascistische staten en regeringen in Koerdistan, het Midden-Oosten en de hele wereld in 2024. We willen u eraan herinneren dat we als volkeren van het Midden-Oosten en de wereld meer dan ooit samen moeten staan in steun en solidariteit in het nieuwe jaar. Wij wensen dat Kerstmis dit jaar een jaar inluidt waarin de volkeren van het Midden-Oosten en de volkeren van Koerdistan hun strijd voor de democratische natie verder zullen versterken en hun gevoelens van eenheid, solidariteit en broederschap zullen versterken.

Met deze gevoelens en gedachten wensen wij de hele christelijke wereld, in het bijzonder de Armeense, Assyrische en Syrisch-Chaldeïsche volkeren van Koerdistan, nog een Kerstmis en een jaar van liefde, vrede en broederschap.”