KCK: Laten we de strijd tegen genocidale aanvallen opvoeren

  • Zuid-Koerdistan

De Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) heeft een verklaring vrijgegeven over de recente aanvallen van de Iraanse Revolutionaire Garde op Hewlêr [Erbil] in Zuid-Koerdistan. De verklaring werd gepublicceerd door ANF-Nieuwsagentschap en luidt als volgt;

“De Iraanse staat moet een constructieve dialoog aangaan met de Koerden, zijn aanvallen op Koerdistan staken en geen basis verschaffen voor pogingen om de Turkse bezetting te legitimeren”, aldus de KCK verklaring die zaterdag werd vrijgegeven en die het volgende bevat:

“De Iraanse Revolutionaire Garde lanceerde in de nacht van 15 januari raketaanvallen gericht op Hewlêr [Erbil]. Bij deze aanvallen kwamen verschillende burgers om het leven. Wij veroordelen deze aanval op Hewlêr en betuigen onze deelneming aan de familieleden van degenen die het leven lieten. Het beleid van de KDP dat Koerdistan in een oorlogs- en bezettingszone verandert, is vatbaar voor kritiek. Maar aanvallen gericht tegen het Koerdische volk en nederzettingen als gevolg van dit verkeerde beleid zijn niet alleen niet legitiem, maar ook niet juist. De Iraanse staat moet een constructieve dialoog aangaan met de Koerden, zijn aanvallen op Koerdistan stoppen en geen basis bieden voor pogingen om de Turkse bezetting te legitimeren.

De genocidale aanvallen tegen ons volk en Koerdistan onder leiding van de Turkse staat duren echter voort. Het verzet van de Koerdische vrijheidsguerrilla tegen deze aanvallen, verstoort het evenwicht van het fascisme en maakt het nog agressiever door de lat van heldendom hoog te leggen. Het is duidelijk dat een volk dat geconfronteerd wordt met genocidale aanvallen geen andere optie heeft dan zich te verzetten en aan te dringen op een vrij leven. De Koerdische guerrilla, die gebaseerd is op dit basisprincipe van menselijkheid, ontmantelt en vernietigt de Turkse bezetting stap voor stap. Dit niveau van verzet, dat de wil van het volk van Koerdistan versterkt, verontrust de Turkse regering en de KDP het meest. Het fascistische Turkse leger, dat werd verplaatst en geplaatst in de bergen van Koerdistan met de onbeperkte middelen van de KDP, weet niet wat te doen met de klappen die het krijgt van de guerrilla.

Onze beweging bekritiseert al lange tijd de collaboratieve politiek van de KDP en de gevaren die dit met zich meebrengt voor Koerdistan. De KDP heeft zich niet alleen doof gehouden voor deze kritiek en waarschuwingen, maar is zelfs nog haatdragender geworden tegenover de Koerdische vrijheidsbeweging. Om haar collaboratieve lijn van verraad te verbergen, heeft ze meer troepen van het Turkse leger naar de bergen van Koerdistan gebracht, dichter bij de posities van de guerrilla. De guerrilla van de PKK heeft het meest gekwalificeerde en resultaatgerichte niveau bereikt in de geschiedenis van het Koerdische leger en verdediging. Met dit niveau deelt de guerrilla fatale klappen uit aan de lopende bezettingsoperaties in samenwerking met de KDP en de Turkse staat. De Koerdische Vrijheidsbeweging laat de AKP-MHP bezettingspolitiek ademloos achter in de bergen van Koerdistan en roept op tot overgave.

De fascistische Turkse staat pleegt oorlogsmisdaden tegen ons volk en Koerdistan door allerlei soorten wapens te gebruiken. Het richt zich rechtstreeks op de levensbehoeften en gebieden van de samenleving, vooral in Noord- en Oost-Syrië en in Rojava, en heeft als doel de demografische structuur van Koerdistan te veranderen door nederzettingen in Zuid-Koerdistan [Noord-Irak] te bombarderen en te evacueren, en mensen met drones en UAV’s als doelwit te nemen. Er is geen serieuze reactie geweest van zowel de internationale kant als van het bestuur in Hewlêr. In feite doet de KDP alles, inclusief het evacueren van dorpen, voor de Turkse invasie in Zuid-Koerdistan. Noord en Oost Syrië, de Medya-verdedigingszones [gebieden gecontroleerd door de guerrilla], Zuid Koerdistan, Şengal [Sinjar] en Mexmûr zijn systematisch het doelwit van deze genocidale aanvallen. Chemische, thermobarische en tactische nucleaire wapens worden gebruikt bij deze aanvallen. Het doelwit van Koerden met deze wapens, waarvan het gebruik verboden is door internationale regels tegen mensen en de natuur, wordt niet gezien en de genocide op Koerden wordt gezien als legitiem. Het collaboratisme van de KDP speelt ook een belangrijke rol in het creëren van deze legitimiteit. Deze collaboratieve politiek geeft Hakan Fidan, die van moordenaar is opgeklommen tot minister van Buitenlandse Zaken, de moed om de Koerden te bedreigen en hen tot overgave te dwingen.

We doen een beroep op de revolutionaire en democratische publieke opinie, vooral op ons volk, om een standpunt in te nemen en een houding aan te nemen tegen alle soorten aanvallen op de Koerdische nationale verworvenheden en het collaborerende beleid dat de weg vrijmaakt voor Koerdische genocide, om de Koerdische nationale verworvenheden en waarden te beschermen en de strijd op te voeren.

We roepen de internationale publieke opinie op om gevoelig te zijn voor het beleid om het Koerdische volk op te offeren aan de belangen van de hegemonische machten, om niet te zwijgen en om een effectieve houding aan te nemen.”

Bron: ANF