KCK: Ons volk moet overal in opstand komen

  • Zuid-Koerdistan

De covoorzitter van de Uitvoerende Raad van de Unie der Koerdische Gemeenschappen (KCK) heeft een verklaring afgegeven over de luchtaanvallen van Turkije op zaterdag. De verklaring werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luist als volgt:

“Op 19 november voerde de genocidale kolonialistische Turkse staat massale luchtaanvallen uit op grote delen van Rojava, Zuid- en Oost-Koerdistan en de Medya-verdedigingszones. Er zijn mensen gedood en gewond als gevolg van deze aanvallen op het Koerdische volk en heel Koerdistan. Wij veroordelen deze aanvallen, uitgevoerd in de fascistische traditie en met verwoestende bedoelingen, gericht op vrede en broederschap tussen volkeren. We wensen de gewonden een spoedig herstel.

Het AKP/MHP-fascisme zal met deze aanvallen nooit zijn genocidale doelen bereiken. Hij zal er nooit in slagen de houding van de bevolking van Koerdistan en de regio voor een vrij en democratisch leven te doorbreken. Het zal eerder mislukken vanwege het verzet van onze volkeren.

Een poging om het Koerdische volk te vernietigen

De AKP-MHP-alliantie is een anti-Koerdische coalitie die als enige doel heeft om, met genocidale bedoelingen, het Koerdische volk te vernietigen. De aanvallen van 19 november hebben eens te meer de vijandigheid jegens de Koerden en de geplande voltooiing van de genocide tegen ons volk geïllustreerd. Elke persoon in Koerdistan was het doelwit van deze aanvallen. Ze hebben duidelijk gemaakt dat het bestaan ​​van het Koerdische volk en de wil van het volk om samen te leven worden aangevallen. Degenen die, ondanks alle eerdere aanvallen, de Koerden niet hebben bijgestaan ​​en zo de militaire acties van het AKP/MHP-regime hebben gelegitimeerd, zullen door ons volk worden genegeerd als ze deze houding volhouden.

Oorlog is permanent

De aanvallen van het AKP/MHP-regime zijn niet beperkt tot één plaats of één groep, maar richten zich op alle delen van Koerdistan en de hele samenleving. Deze oorlog is een constante staat van agressie, criminele activiteiten, mensenrechtenschendingen en andere vormen van geweld, waaronder het gebruik van chemische wapens en luchtaanvallen. Het volk van Koerdistan, dat verbonden is met de bevrijdingsstrijd, moet daarom onafgebroken weerstand bieden aan de onophoudelijke en intensieve inspanningen van het Turkse fascisme om genocide tegen Koerden te plegen. De mensen van Koerdistan moeten overal de straat op om hun protest te uiten. Niemand heeft de luxe om in deze tijd thuis te blijven. Alle Koerden moeten een krachtig standpunt innemen tegen al die hegemonische machten die zwijgen en de aanvallen op ons volk steunen.

De aanslag in Istanbul werd ter rechtvaardiging in scène gezet

Zoals we eerder hebben gezegd, worden nu de voorwaarden gecreëerd voor grootschalige aanvallen op het Koerdische volk en een nieuwe bezetting van Rojava. De aanslag in Istanbul is in scène gezet om er een geconstrueerde rechtvaardiging voor te kunnen gebruiken. De breinen achter deze moord zijn de fascistische leiding in Ankara, de geheime dienst MIT en minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu. De Koerden de schuld geven liet niet lang op zich wachten toen de regimeleiders kort na de aanslag beweerden dat de daders hun instructies uit Rojava hadden ontvangen. Dit maakte alleen maar duidelijk wat al lang werd verwacht: aanvallen op Rojava.

Er komt een nog donkerdere en meer achterlijke fase aan

De aanslag in Istanbul legde de ware bedoelingen van het fascistische regime van Turkije bloot. De heersende AKP-MHP-alliantie streeft kwaadaardige plannen na en gebruikt meerdere methoden om aan de macht te blijven. Iedereen moet deze realiteit erkennen en begrijpen. Met de aanval op de Koerden en de invasie van Rojava willen de AKP en MHP het voortbestaan ​​van hun regime veiligstellen en een nog donkerdere en meer achterlijke fase in Turkije inluiden. Daarom moeten zowel het Koerdische volk als de volkeren van Turkije en alle democratische en progressieve krachten zich verzetten tegen de genocidale, smerige en kwaadaardige bedoelingen en aanvallen van het AKP/MHP-regime.

Elke aanval op de Koerden is een aanval op alle volkeren

Het publiek moet erkennen dat aanvallen op het Koerdische volk niet in het belang zijn van Turkije en zijn samenlevingen, noch waarden als vrijheid en democratie dienen. Integendeel: elke aanval op de Koerden is een aanval op alle volkeren van Turkije, op democratie en vrijheid. Daarom is het nu tijd om het Koerdische volk bij te staan ​​en hen onbeperkte solidariteit te tonen.

Aanvallen gebeuren met de goedkeuring en aanmoediging van de hegemonische machten

Turkije onder het AKP/MHP-regime is een fascistische koloniale staat. Hun aanvallen komen met de goedkeuring en aanmoediging van de hegemonische machten. Daarmee laten deze krachten, met name de VS en Rusland, zien dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de genocide op de Koerden. Onze mensen zijn hiervan op de hoogte en stellen zich overeenkomstig op. Elke persoon die de waarden van vrijheid en democratie belijdt, wordt opgeroepen om op dezelfde manier te handelen en stelling te nemen tegen die krachten wiens berusting en mogelijke deelname de aanvallen van de Turkse staat in de eerste plaats mogelijk maken.

Landen in de regio zijn marionetten in dienst van de Turkse staat

De aanvallen van de AKP/MHP-alliantie zijn ook gericht tegen de harmonie in de regio en de wil van de mensen om vreedzaam samen te leven. Het Turkse fascisme streeft naar een terugkeer naar de grenzen van het Misak-ı Milli [Nationaal Pact; een plan opgesteld in het Ottomaanse parlement in de vroege jaren 1920, dat voorziet in een Turks staatsgebied inclusief Thracië, Noord-Syrië en Noord-Irak] en om zijn hegemonie te vestigen. Het Koerdische volk vertegenwoordigt de grootste hindernis in dit project, dat moet worden overwonnen door genocide. De expansieroute van het Turkse fascisme breidt zich ook uit naar andere landen – voormalige gebieden van het Ottomaanse rijk.

Het AKP/MHP-regime intervenieert in staten in de regio, bindt hun wil, maakt ze afhankelijk en betrekt ze bij de oorlog tegen het Koerdische volk. Deze landen moeten accepteren dat zolang ze zwijgen of deelnemen aan de aanvallen op de Koerden, ze hun wil hebben verloren en marionetten worden in dienst van de Turkse staat. Daarom is het niet alleen de taak van het Koerdische volk om zich tegen de agressie te verdedigen. Alle landen in de regio moeten zich verzetten tegen deze oorlog en medeplichtigheid aan het Turkse regime weigeren.

We veroordelen krachtig de agressie van de Turkse staat tegen ons volk en roepen iedereen op om te protesteren en de strijd op te voeren. Koerden over de hele wereld moeten in opstand komen en de straat op gaan, waar ze ook zijn. De genocidale aanvallen van de fascistische AKP/MHP-leiding kunnen alleen worden gestopt door krachtige protesten en meedogenloos verzet.”