KCK roept Bagdad op een stanpunt in te nemen tegen Turkije

  • Zuid-Koerdistan

Na de recente drone-aanvallen op het Yezidi-gebied Shengal, riep de koepelorganisatie van de Koerdische bevrijdingsbeweging Irak op om ferm stelling te nemen richting Turkije. “De regering van Mustafa al-Kadhimi benadrukt bij elke gelegenheid de noodzaak van een veilig en stabiel Shengal. Maar wanneer de Turkse staat de regio en de burgers van Irak aanvalt, zwijgt Bagdad. Deze stilte betekent niets meer dan goedkeuring voor het doden van leden van de Yazidi-gemeenschap”, bekritiseert de Unie der Koerdische Gemeenschappen (KCK).

Turkije in de waan van neo-Ottomaanse dromen

Woensdag bombardeerde een dodelijke drone van de Turkse luchtmacht herhaaldelijk het gebouw van de Volksraad in het kleine stadje Sinunê. De twaalfjarige Salah Nassir werd gedood en zeven andere mensen, waaronder leden van de Autonome Raad en de Volksraad van Sinunê en een correspondent van Çira TV, raakten gewond, van wie sommigen ernstig. In Bagdad is er tot nu toe geen beweging geweest, de KCK is verontwaardigd: “Het feit dat de regering van al-Kadhimi geen standpunt heeft ingenomen over deze ernstige aanvallen op de soevereiniteit van Irak en de veiligheid van de bevolking, strookt met haar standpunt over de bezettingsaanvallen in de Turkse staat in het zuiden van Koerdistan. Deze onwetendheid leidt er alleen maar toe dat Turkije wordt aangemoedigd in zijn handelen. Als beweging kennen we het Turkse kolonialisme heel goed, zowel historisch als politiek. De Turkse bezettingsstaat verkeert in de waan van neo-Ottomaanse dromen en wil Iraaks grondgebied fragmenteren en annexeren. Het stilzwijgen van Al-Kadhimi over de bezetting van Iraakse bodem en het doden van Iraakse burgers moedigt Ankara aan tot verdere misdaden.

We roepen daarom de politieke en sociale krachten van Irak op om stelling te nemen tegen deze aanvallen en om nationale en internationale mechanismen in te voeren om de Turkse agressie te stoppen en de bezettingsplannen te dwarsbomen.”

De VN kijkt werkeloos toe

Met het oog op de genocide van de terroristische groepering “Islamitische Staat” (IS) tegen de Yezidi’s in 2014 doet de KCK ook een beroep op de Verenigde Naties (VN) en gelieerde instellingen zoals de UN Assistance Mission in Iraq (UNAMI). Ook zij zouden toekijken en niets doen wanneer de Yezidi-bevolking en haar overlevenden van de genocide het slachtoffer werden van oorlogsmisdaden gepleegd in Shengal door de Turkse staat.”Hierdoor zijn deze organisaties medeverantwoordelijk voor deze handelingen”, legt het KCK uit en benadrukt: “Het systematische stilzwijgen van de VN over aanvallen moedigt al die krachten aan die deze slachtingen uitvoeren. De vliegtuigen en drones van de Turkse staat maken gebruik van het Iraakse luchtruim, dat onder Amerikaanse controle staat en openstaat voor luchtaanvallen. Om deze reden deelden de VS de verantwoordelijkheid voor de dodelijke aanvallen van Turkije. Bepaalde troepen hebben ook het Iraakse luchtruim opengesteld voor de luchtaanval op Sinunê en het bloedbad dat daar door de Turkse staat is gepland, en hebben zichzelf dus gedeeltelijk verantwoordelijk gemaakt.”

Waarschuwing voor mogelijke “verdeling van Irak”

De bloedbaden en oorlogsmisdaden die Turkije tegen het Koerdische volk heeft gepleegd, kunnen niet worden voorkomen door onverschilligheid, maar alleen door een einde te maken aan de “privileges en speciale behandeling” van de Turkse staat, benadrukt de KCK. Internationale actoren, niet in de laatste plaats de VS, worden opgeroepen om de anti-Koerdische en genocidale mentaliteit van de Turkse staat niet langer te steunen en voorzorgsmaatregelen te nemen tegen dergelijke aanvallen, die leiden tot een “verdeling van Irak”.

KDP even verantwoordelijk voor aanvallen op Yezidi’s

De KCK beschouwt de Koerdische Democratische Partij (KDP) verder als verantwoordelijk voor de militaire agressie tegen Shengal en haar bevolking. Het is bekend dat de KDP een speciale rol speelt bij alle aanvallen op de Yezidi’s. “De KDP probeert haar woede over het mislukken van de 73e Ferman [genocide] te verminderen door de Turkse staat toe te staan ​​het Yazidi-volk en hun leiders te vermoorden. Het Ezidisme en haar volgers, die niet vernietigd konden worden, zijn een nachtmerrie geworden voor de KDP. Afgezien van de Turkse staat, de KDP en de IS, zijn er geen andere krachten die het zelfbestuur en de zelfverdediging van de Yazidi-gemeenschap vrezen en vijandig jegens hen zijn. Precies dezelfde rol die de KDP speelt bij de aanvallen op de vrijheidsguerrilla van Zuid-Koerdistan, speelt ze ook bij de aanvallen van de Turkse staat op de Yezidi’s.

We roepen daarom onze mensen in Koerdistan op, in het bijzonder onze Zuid-Koerdische mensen, om een standpunt in te nemen tegen deze misdaden tegen de mensheid begaan door de KDP. We willen er ook op wijzen dat een snelle reactie op de genocide-aanvallen op Shengal, Maxmur, Zuid-Koerdistan, Rojava en elders belangrijk is om de aanvallen van de Turkse staat te stoppen en zo de bezettingsplannen te dwarsbomen.

Neem een ​​krachtig standpunt in tegen Turkse agressie

Met het oog op de oorlog in Zuid-Koerdistan in verband met de invasie van Turkije, die sinds half april aan de gang is, legt de KCK uit: “Vandaag staat het fascistische Erdogan-regime op het punt van instorten. Om haar voortbestaan ​​te verlengen, zal het doorgaan met zijn brute aanvallen en slachtingen tegen ons volk en de andere gemeenschappen in de regio. We roepen het publiek in Koerdistan en Irak op om een ​​krachtig standpunt in te nemen tegen de Turkse agressie en zo hun verantwoordelijkheid te nemen.

De bezetting door Turkije en de genocide-aanvallen in Koerdistan en in het hele Midden-Oosten hebben het Erdogan-regime op de rand van ineenstorting gebracht. Om zijn hegemonie en kolonialistisch beleid uit te breiden en een neo-Ottomaanse staat te vestigen, zet de Turkse staat zijn aanvallen op ons volk overal voort. Het is bekend dat de Turkse staat in deze context het plan nastreeft om Zuid-Koerdistan – inclusief Mosul en Kerkûk – te bezetten. Vooral met de hulp van de samenwerkende KDP probeert Ankara zijn invloed uit te breiden tot diep in het binnenland van Irak en zo geleidelijk zijn bezettingsplannen werkelijkheid te laten worden.

De PKK-guerrillastrijders verzetten zich belangeloos tegen de bezetting van Koerdistan. Deze strijd brak de wil van de Turkse staat. Als reactie zet hij chemische wapens in tegen de guerrillastrijders. Ondanks alle onmenselijke methoden die worden gebruikt, heeft de Turkse staat met de hulp van de KDP de gewenste doelen niet bereikt. Zijn bezettingsplannen blijven in zijn keel steken door de zware slagen van de guerrilla’s.”