KCK roept iedereen op om op 17 februari deel te nemen aan de demonstratie in Keulen

  • Zuid-Koerdistan

Het gezamenlijke voorzitterschap van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) heeft een schriftelijke verklaring uitgegeven, waarin wordt opgeroepen om deel te nemen aan de rally van 17 februari in de Duitse stad Keulen. De verklaring werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luidt als volgt:

“Een internationale campagne werd gelanceerd op 10 oktober 2023, onder leiding van de vrienden van het Koerdische volk, met de slogan ‘Vrijheid voor leider Ocalan, Oplossing voor de Koerdische Kwestie’. Deze historische stap, ingezet op de gedenkdag van de internationale samenzwering, was ook historisch wat betreft de resultaten. De vrijheidscampagne heeft betekenisvolle resultaten opgeleverd, niet alleen voor het Koerdische volk, maar voor de hele mensheid. Het Koerdische volk heeft geprobeerd zijn stem aan de wereld te laten horen sinds de dag dat de internationale samenzwering begon. De vrijheidscampagne heeft ons volk naar dit doel gebracht. Degenen die gelijkheid van leven, vrijheid en democratie nastreven, vooral de onderdrukte volkeren van de wereld en vrouwen, hebben hun historische doelen bereikt door met de Vrijheidscampagne aan denken, organisatie en actie te winnen.”

“Sinds de ontbinding van het echte socialisme is de mensheid gefragmenteerd in denken en doen. Deze gefragmenteerde situatie is aanzienlijk overwonnen dankzij de theorie en het paradigma ontwikkeld door leider Apo. Deelnemers aan de vrijheidscampagne van over de hele wereld en uit verschillende segmenten van de samenleving bewijzen deze waarheid met hun woorden en daden. Wanneer we deze twee historische resultaten in overweging nemen, wordt het duidelijk dat de Vrijheidscampagne een historische stap was en historische resultaten opleverde. In dit opzicht vertegenwoordigt de Vrijheidscampagne de geboorte van een nieuwe dageraad voor de hele mensheid.We uiten onze dankbaarheid en feliciteren iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat en de historische Vrijheidscampagne heeft geleid, de onderdrukte volkeren van de wereld, vrouwen, jongeren, arbeiders, ecologen, intellectuelen en iedereen die hen vanuit de hele wereld heeft gesteund met hun acties en woorden.”Nu is het tijd om dit historische proces naar een nieuwe fase te brengen en naar een hoger niveau te tillen. Onze mensen en al hun vrienden zullen deze vastberadenheid demonstreren in de Grote Keulse demonstratie. De Vrijheidscampagne begon met het op de agenda zetten van het absolute isolement van Abdullah Ocalan, zijn fysieke vrijheid en de oplossing van het Koerdische probleem. We geloven dat dit doel bereikt is met de acties en evenementen die tot nu toe zijn uitgevoerd, en dat we nu een nieuwe fase ingaan met de bijeenkomst in Keulen. In dit opzicht is het erg belangrijk dat de bijeenkomst in Keulen plaatsvindt op het vereiste niveau en met de vereiste kwaliteit.

We roepen al onze mensen in Europa op om samen met onze vrienden deel te nemen aan de grote rally in Keulen. Op 17 februari moeten onze mensen in Europa hun patriottisme en loyaliteit aan leider Ocalan tonen door op het hoogste niveau deel te nemen aan de bijeenkomst in Keulen.