KCK roept op tot actie om de Rojava Revolutie te verdedigen tegen Turkse oorlogsmisdaden

  • Zuid-Koerdistan

Het medevoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen) heeft een verklaring vrijgegeven over de laatste golf van de genocidale campagne van de Turkse staat tegen het noorden van Syrië, die in strijd is met het internationaal recht.

De KCK veroordeelt het stilzwijgen van de internationale instellingen over de oorlogsmisdaden van het Turkse leger: “De regering Tayyip Erdoğan wil de oorlog in het Midden-Oosten escaleren, verdiepen en verspreiden. Haar beleid is hierop gebaseerd. Ze wil iedereen in een conflict betrekken, tegen de Koerden en tegen elkaar opzetten. Het wil dit doen met de aanvallen op Irak, Syrië, Zuid-Koerdistan en Rojava.”

De KCK verklaring die woensdag werd vrijgegeven bevat het volgende:

“De Turkse staat valt Rojava [West-Koerdistan/Noord-Syrië] sinds 13 januari 2024 aan in het kader van zijn genocidale plannen en zet deze aanvallen al 4 dagen voort. Opnieuw waren gevechtsvliegtuigen en drones gericht op woonwijken, infrastructuur zowel boven als onder de grond, productieplaatsen, olieproductiecentra en energiefaciliteiten, magazijnen, depots, ziekenhuizen en scholen. Wij veroordelen deze brute en verachtelijke aanvallen van de genocidale kolonialistische Turkse staat ten zeerste. Met deze aanvallen heeft de Turkse staat opnieuw aan de hele wereld laten zien hoe zeer het de Koerden vijandig gezind is, dat het de bevolking vijandig gezind is en dat het niets op heeft met menselijkheid en moraliteit.

We hebben in veel van onze verklaringen onderstreept dat de Turkse staat een anti-Koerdische mentaliteit heeft en Rojava wil bezetten in het kader van zijn beleid van Koerdische genocide. De Turkse staat bewijst dit feit elke keer met zijn onmenselijke aanvallen. De Koerdische vijandschap heeft het niveau van een ziekte bereikt in de Turkse staat en de regering van Tayyip Erdoğan. De schade van deze zieke mentaliteit, die groeit als een tumor zolang hij leeft, wordt elke dag een beetje groter. De ontworteling van deze zieke mentaliteit zal niet alleen het Koerdische volk ten goede komen, maar alle volkeren van het Midden-Oosten, in het bijzonder de volkeren van Turkije, en de mensheid.

De genocidale kolonialistische Turkse staat pleegt oorlogsmisdaden voor ieders ogen. De aanvallen op Rojava vallen onder oorlogsmisdaden en de Turkse staat pleegt ook genocide door voortdurend bloedbaden aan te richten. Het aanvallen van bevoorradingsdepots, elektriciteits-, water- en energiecentrales, waardoor steden zonder elektriciteit, water, brood en brandstof komen te zitten, is de zwaarste oorlogsmisdaad. De Turkse staat heeft deze misdaden herhaaldelijk begaan voor de ogen van de wereld. Maar de wereld zwijgt. Deze houding is onaanvaardbaar. Zwijgen tegen deze aanvallen van de Turkse staat betekent dat je een partner bent van de aanvallen, van de oorlogsmisdaden en genocide misdaden gepleegd door de Turkse staat. Deze houding is misdadig en verschilt in wezen niet van wat de Turkse staat doet. Eerst en vooral moeten de Verenigde Naties (VN) zich verzetten tegen deze onmenselijke aanvallen en oorlogsmisdaden van de Turkse staat, ze onaanvaardbaar verklaren en maatregelen nemen. Ook andere internationale instellingen moeten een standpunt in deze richting innemen en zich verzetten tegen de invasie, annexatie en genocideaanvallen van de Turkse staat. Nogmaals, de coalitietroepen in Rojava moeten niet alleen een houding aannemen tegen de aanvallen van ISIS, maar tegen alle aanvallen. Het is onaanvaardbaar om een standpunt in te nemen tegen ISIS maar te zwijgen tegen de aanvallen van de Turkse staat. Er is een coalitiemacht van meer dan 70 landen in Noord- en Oost-Syrië. Als zij zich niet gaan verzetten tegen de aanvallen op Rojava, inclusief de aanvallen van de Turkse staat, waarom zijn ze dan in Rojava?

De Turkse staat schaadt niet alleen het Koerdische volk met zijn beleid, het schaadt de hele regio. De Tayyip Erdoğan-regering wil de oorlog in het Midden-Oosten laten escaleren, verdiepen en verspreiden. Haar beleid is hierop gebaseerd. Ze wil iedereen in een conflict betrekken, tegen de Koerden en tegen elkaar opzetten. Het wil dit doen met de aanvallen op Irak, Syrië, Zuid-Koerdistan en Rojava.

Vanaf hier roepen we de VN en de relevante internationale organisaties, evenals de coalitietroepen en staten in Rojava, nogmaals op om niet te zwijgen tegenover deze aanvallen en oorlogsmisdaden, en om een standpunt in te nemen. Het volk van Rojava heeft tot nu toe de nodige weerstand en houding getoond tegen de aanvallen van de Turkse staat. We juichen deze verzetshouding van het Rojava volk toe. De genocidale kolonialistische Turkse staat wil de volkeren van Rojava en Noordoost Syrië intimideren met deze aanvallen, hen kansen ontnemen en hen hun huizen laten verlaten en laten migreren. Het wil dus zijn genocideplannen realiseren. Dit is het hoofddoel van de aanvallen. De mensen van Rojava, met het bewustzijn van vrijheid en zich bewust van deze realiteit, moeten hun houding voortzetten door hun verzet en eenheid verder te versterken en dit plan van de vijand te dwarsbomen. Het stoppen van de aanvallen en vrij zijn is alleen mogelijk door strijd. De mensen van Rojava, die dit weten en beseffen, moeten deze houding voortzetten. De Syrische staat moet ook stelling nemen tegen de aanvallen en oorlogsmisdaden van de Turkse staat en mag dit niet accepteren. De eenheid, bevrijding en vrijheid van Syrië is alleen mogelijk door zich te verzetten tegen de aanvallen van de Turkse staat en de bendes die het voedt en aanvalt. Hiervoor moet de Syrische staat handelen en samen met de volkeren van Rojava, Noord- en Oost-Syrië strijden tegen de invasie, annexatie en genocideaanvallen van de Turkse staat. Ook de Arabische publieke opinie en staten moeten reageren op de aanvallen van de Turkse staat, ze verwerpen en zich ertegen verzetten en een standpunt innemen.

Het Koerdische volk in de vier delen van Koerdistan en in het buitenland moet zich mobiliseren voor Rojava en het verdedigen. Al onze internationale vrienden en revolutionaire democratische krachten moeten solidair zijn met het Koerdische volk en de Rojava Revolutie verdedigen. De Rojava Revolutie is het gemeenschappelijk erfgoed van de hele mensheid. Eerst en vooral moeten revolutionairen, socialisten, vrouwen en alle democratische krachten een sterk standpunt hiertegen ontwikkelen, politieke druk creëren met het standpunt dat ze zullen innemen en iedereen dwingen een standpunt in te nemen. We kunnen niet langer zwijgen over de aanvallen die de Turkse staat sinds 13 januari 2024 heeft uitgevoerd en nog steeds uitvoert. Nogmaals, we veroordelen de onmenselijke aanvallen van de Turkse staat ten zeerste en roepen iedereen op om verantwoordelijk te zijn en een standpunt in te nemen tegen de aanvallen en oorlogsmisdaden van de Turkse staat.”